เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งห้องสอบกลางภาค 2/2559 ล่าช้า(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบกลางภาคล่าช้า ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 และได้รับการอนุมัติคำร้องแล้ว สอบพร้อมกันในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้อง C306
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2560
 2.ติดต่อรับปริญญาบัตร(ด่วนมาก)    
ผู้สำเร็จการศึกษาทีไม่ได้เข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560
สามารถมาติดต่อรับปริญญาบัตรได้ที่สำนักบริการการศึกษา
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบภาระหนี้สินอีกครั้ง ก่อนขอรับปริญญาบัตร
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]