เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.รับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สามารถรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิก>>
1. นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา มาติดต่อชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต ที่งานการเงินนักศึกษา
2. นักศึกษานำใบเสร็จจากงานการเงินนักศึกษา ไปตรวจสอบภาระหนี้สินที่สำนักหอสมุดกลาง
3. นักศึกษานำใบเสร็จที่ได้รับการตรวจสอบภาระหนี้สินจากสำนักหอสมุดกลาง และ บัตรนักศึกษามาติดต่อรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่สำนักบริการการศึกษา(ในกรณีที่บัตรนักศึกษาสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความมายื่นขอรับเอกสารแทนบัตรนักศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2558
 2.กำหนดการลงทะเบียนล่าช้า(ออนไลน์) ภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนล่าช้า(ออนไลน์) ภาคการศึกษาที่ 1/2558
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2558 (มีค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าวันละ 50 บาท)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2558
 3.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 1/2558(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ มากกว่า 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 สามารถลงทะเบียนล่าช้าทาง Internet ได้
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2558 (มีค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าวันละ 50 บาท)

ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:reg_des@eau.ac.th