เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนล่าช้า 2/2557(ด่วนมากที่สุด)    
วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557 (พร้อมชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนล่าช้า)
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2557
 2.กำหนดการเพิ่ม/เพิกถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 2/2557(ด่วนมากที่สุด)    

วันที่ 15 - 22 ธันวาคม 2557

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2557
 3.ทำบัตรนักศึกษาใหม่(ด่วนมาก)    
นักศึกษาเข้าใหม่ / ลาออกสมัครใหม่ ย้ายคณะ/สาขา ภาคการศึกษาที่ 2/2557
ติดต่อทำบัตรนักศึกษาได้ที่สำนักบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการถ่ายรูป ให้มาได้ในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. และ ในวันพุธช่วงบ่าย สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
 4.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 2/2557(ด่วนมาก)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ มากกว่า 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 สามารถลงทะเบียนทาง Internet ได้
ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2557 ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2557
 5.กำหนดการชำระเงิน และอัตราค่าปรับชำระเงินล่าช้า 2/2557    
กำหนดการชำระเงินภาคการศึกษาที่ 2/2557 ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 ธันวาคม 2557

กรณีชำระค่าเล่าเรียนหลังจากวันที่ 26 ธันวาคม 2557 คิดค่าปรับอัตราดังนี้

  • ชำระไม่เกิน 1 เดือน ปรับ 2% ของยอดเงินที่ค้างชำระ (แต่ไม่เกิน 2,000 บาท)
  • ชำระเกิน 1 เดือนขึ้นไป ปรับ 3% ของยอดเงินที่ค้างชำระ (แต่ไม่เกิน 2,000 บาท)
ประกาศโดย   สำนักการคลังและทรัพย์สิน   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2557
 6.กำหนดการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557    
นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย สามารถแจ้งขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา นักศึกษาสามารถแจ้งขอสำเร็จการศึกษาทางระบบได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป และนำเอกสารที่พิมพ์จากระบบมาส่งที่สำนักบริการการศึกษา

ตั้งแต่ วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 19 มกราคม 2558

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:reg_des@eau.ac.th