เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมากที่สุด)    
วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2559
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2559
 2.แจ้งวันสอบแก้ไขสัญลักษณ์ " I "(ด่วนมาก)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค (สอบแก้ไขสัญลักษณ์ " I " ) ของภาคการศึกษาที่ 2/2558 และภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 ที่ได้รับการอนุมัติคำร้องแล้ว สำนักบริการการศึกษาจัดให้มีการสอบทุกรายวิชา ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559
ห้อง C401 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2559
 3.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 1/2559(ด่วนมาก)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ มากกว่า 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 สามารถลงทะเบียนทาง Internet ได้
ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 มิถุนายน 2559 ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2559
 4.NEW MSG    
NEW MSG
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]