เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อนักศึกษาทุนส่วนตัว ค้างชำระค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2558(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อสำนักการคลังและทรัพย์สิน ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สำนักบริการการศึกษา จะดำเนินการยกเลิกผลการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2558
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา คลิก>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 มกราคม 2559
 2.รายชื่อนักศึกษาคงค้างค่าเล่าเรียน(ส่วนต่าง) ภาคการศึกษาที่ 2/2558(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อสำนักการคลังและทรัพย์สิน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิก>>
คณะบริหารธุรกิจ คลิก>>
คณะบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) คลิก>>
คณะนิเทศศาสตร์ คลิก>>
คณะศิลปศาสตร์ คลิก>>
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คลิก>>
คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก>>
คณะเภสัชศาสตร์ คลิก>>
คณะการบิน คลิก>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2559
 3.กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง ลาออก/เข้าใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2558(ด่วนมาก)    
นักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง ลาออก/เข้าใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
ให้มาติดต่อถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาหรือรับบัตรนักศึกษาใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ให้นักศึกษาบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาให้เรียบร้อย และพิมพ์ใบระเบียนประวัติมายื่นกับสำนักบริการการศึกษาในวันที่มาถ่ายรูป โดยสามารถดูขั้นตอนการบันทึกระเบียนประวัติได้
ที่นี่ ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่!
**หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาไม่ต้องการถ่ายรูปใหม่ ให้บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา
แล้วมาแจ้งที่สำนักบริการการเพื่อรับบัตรนักศึกษา
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]