เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.ตรวจสอบผลการศึกษาก่อนลงทะเบียน 2/2557(ด่วนมากที่สุด)    
เนื่องจากบางคณะ/หลักสูตรยังไม่ดำเนินการส่งผลการศึกษาให้กับทางสำนักบริการการศึกษา จึงขอให้นักศึกษาที่ผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557ยังไม่ปรากฏ ให้นักศึกษาชะลอการลงทะเบียนผ่านระบบจนกว่าผลการศึกษาจะปรากฏเพื่อป้องกันการลงทะเบียนไม่ได้ในภาคการศึกษาที่2/2557 และนักศึกษาจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเพิ่มรายวิชา
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2557
 2.กำหนดการลงทะเบียนผ่าน Internet ภาคการศึกษาที่ 2/2557(ด่วนมากที่สุด)    
วันที่ 24 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2557
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2557
 3.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 2/2557(ด่วนมาก)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ มากกว่า 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 สามารถลงทะเบียนทาง Internet ได้
ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2557 ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2557
 4.กำหนดการเปิดภาคการศึกษา 2/2557    
วันที่ 8 ธันวาคม 2557
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:reg_des@eau.ac.th