เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.งดให้บริการ(ด่วนมากที่สุด)    
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557- 2558 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 สำนักบริการการศึกษาซึ่งอยู่ในคณะทำงานฝ่ายทะเบียนบัณฑิต
ขอปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2560
 2.ตรวจสอบภาระการคุมสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559(ด่วนมาก)    
อาจารย์สามารถตรวจสอบภาระการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2560
 3.แจ้งสถานที่รับ-ส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษา 2/2559(ด่วนมาก)    
สถานที่รับ-ส่งข้อสอบตึก C (อาคารชวน ชวนิชย์) รับข้อสอบได้ที่ สำนักบริการการศึกษา (ชั้น 1) และในส่วนของตึก M (อาคารมานี ชวนิชย์) สามารถรับข้อสอบได้ที่ห้อง S107 (อาคารสิงหา เสาวภาพ)
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2560
 4.กำหนดการแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา 2/2559    
นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย สามารถแจ้งขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2560 และนำเอกสารที่พิมพ์จากระบบมาส่งที่สำนักบริการการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กุมภาพันธ์ 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]