เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย สามารถแจ้งขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 16 กันยายน 2559 และนำเอกสารที่พิมพ์จากระบบมาส่งที่สำนักบริการการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 16 กันยายน 2559

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2559
 2.กำหนดการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษา นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้มาถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา
ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ตามวัน – เวลาที่กำหนด ตรวจสอบวันถ่ายรูป!

ให้นักศึกษาบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาให้เรียบร้อย และพิมพ์ใบระเบียนประวัติมายื่นกับสำนักบริการการศึกษาในวันที่มาถ่ายรูป โดยสามารถดูขั้นตอนการบันทึกระเบียนประวัติได้
ที่นี่ ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่!
หมายเหตุ : ในกรณีที่ข้อมูลชื่อ – สกุล ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาไม่ถูกต้อง ให้นักศึกษามาแจ้งแก้ไขข้อมูลที่เคาเตอร์สำนักบริการการศึกษา ก่อนการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2559
 3.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 1/2559(ด่วนมาก)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ มากกว่า 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 สามารถลงทะเบียนทาง Internet ได้
ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 มิถุนายน 2559 ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]