เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.งดใช้ห้องเรียนช่วงสอบปลายภาค 1/2557(ด่วนมากที่สุด)    
ช่วงสอบปลายภาค 1/2557 ระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2557 สำนักบริการการศึกษาขอความร่วมมือ
งดการจองใช้ห้องอาคารมาณีชวนิชย์ อาคารชวนชวนิชย์ และห้อง S107 เนื่องจากใช้เป็นห้องสอบปลายภาค
กรณีมีความจำเป็น สามารถแจ้งเป็นบันทึกข้อความได้ที่สำนักบริการการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 ตุลาคม 2557
 2.ตรวจสอบภาระการคุมสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557(ด่วนมาก)    
อาจารย์สามารถตรวจสอบภาระการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2557
 3.ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557(ด่วนมาก)    
นักศึกษาสามารถตรวจห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2557
 4.แจ้งสถานที่รับ-ส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษา 1/2557(ด่วนมาก)    
สถานที่รับ-ส่งข้อสอบตึก C (อาคารชวน ชวนิชย์) รับข้อสอบได้ที่ สำนักบริการการศึกษา (ชั้น 1) และในส่วนของตึก M (อาคารมานี ชวนิชย์) สามารถรับข้อสอบได้ที่ห้อง S107 (อาคารสิงหา เสาวภาพ)
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2557
 5.ทำบัตรนักศึกษา(ด่วนมาก)    
ในระหว่างวันที่ 20 - 31 ตุลาคม 2557 เป็นช่วงสอบปลายภาคระดับปริญญาตรี
นักศึกษาที่ทำบัตรหาย / ต้องการทำบัตรนักศึกษาใหม่ สามารถติดต่อซื้อคำร้องทำบัตรนักศึกษาใหม่ ได้ที่สำนักบริการการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2557
 6.กำหนดการเปิดภาคการศึกษา 2/2557    
วันที่ 8 ธันวาคม 2557
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2557
 7.กำหนดการลงทะเบียนผ่าน Internet ภาคการศึกษาที่ 1/2557    
วันที่ 24 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2557
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:reg_des@eau.ac.th