เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาสามารถตรวจห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2558
 2.ตรวจสอบภาระการคุมสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนมากที่สุด)    
อาจารย์สามารถตรวจสอบภาระการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2558
 3.แจ้งสถานที่รับ-ส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษา 1/2558(ด่วนมากที่สุด)    
สถานที่รับ-ส่งข้อสอบตึก C (อาคารชวน ชวนิชย์) รับข้อสอบได้ที่ สำนักบริการการศึกษา (ชั้น 1) และในส่วนของตึก M (อาคารมานี ชวนิชย์) สามารถรับข้อสอบได้ที่ห้อง S107 (อาคารสิงหา เสาวภาพ)
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2558
 4.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2558    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 สามารถลงทะเบียนทาง Internet ได้
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2558 ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2558
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:reg_des@eau.ac.th