เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการเพิกถอน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)    
วันที่ 23 - 30 พฤษภาคม 2559
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2559
 2.กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)    
วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2559
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2559
 3.กำหนดการเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558    
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]