เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งสถานที่รับ-ส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษา 2/2558(ด่วนมากที่สุด)    
สถานที่รับ-ส่งข้อสอบตึก C (อาคารชวน ชวนิชย์) รับข้อสอบได้ที่ สำนักบริการการศึกษา (ชั้น 1) และในส่วนของตึก M (อาคารมานี ชวนิชย์) สามารถรับข้อสอบได้ที่ห้อง S107 (อาคารสิงหา เสาวภาพ)
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2559
 2.ตรวจสอบภาระการคุมสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558(ด่วนมากที่สุด)    
อาจารย์สามารถตรวจสอบภาระการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2559
 3.รายชื่อนักศึกษาทุนส่วนตัว ค้างชำระค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2558(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อสำนักการคลังและทรัพย์สิน ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สำนักบริการการศึกษา จะดำเนินการยกเลิกผลการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2558
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา คลิก>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 มกราคม 2559
 4.รายชื่อนักศึกษาคงค้างค่าเล่าเรียน(ส่วนต่าง) ภาคการศึกษาที่ 2/2558(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อสำนักการคลังและทรัพย์สิน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิก>>
คณะบริหารธุรกิจ คลิก>>
คณะบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) คลิก>>
คณะนิเทศศาสตร์ คลิก>>
คณะศิลปศาสตร์ คลิก>>
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คลิก>>
คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก>>
คณะเภสัชศาสตร์ คลิก>>
คณะการบิน คลิก>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]