เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.ขยายเวลาถอนรายวิชาโดยบันทึกสัญลักษณ์ W(ด่วนมากที่สุด)    
ถอนรายวิชาโดยบันทึกสัญลักษณ์ W วันสุดท้าย วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2560
 2.ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลนักศึกษา(ด่วนมากที่สุด)    
ขอให้นักศึกษา โปรดตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากอาจมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน โดยสามารถ login เข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่ เมนู แก้ไขประวัตินักศึกษา
    ตามรายการดังต่อไปนี้
  • ที่อยู่ของนักศึกษาที่ติดต่อได้สะดวก / เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา
  • ที่อยู่ของบิดา/มารดา และเบอร์โทรศัพท์
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2560
 3.ติดต่อสำนักการคลังและทรัพย์สิน(ด่วนมากที่สุด)    
น.ศที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อสำนักการคลังและทรัพย์สิน ก่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค
ตรวจสอบรายชื่อ <<คลิก>>
ประกาศโดย   สำนักการคลังและทรัพย์สิน   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]