เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.คู่มือการจองใช้ห้องเรียน(แบบใหม่)    
อาจารย์สามารถดูขั้นตอนการจองใช้ห้องเรียน ได้ที่ คู่มือการจองใช้ห้อง (แบบใหม่)
หากสงสัยการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักบริการการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2557
 2.ของดให้บริการอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน กรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2557    
สำนักบริการการศึกษาของดให้บริการในวันอาทิตย์ที่สองของเดือน กรกฎาคม และเดือน สิงหาคม 2557 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557 และวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2557
 3.รับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ    
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สามารถรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
1. นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา มาติดต่อชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต ที่งานการเงินนักศึกษา
2. นักศึกษานำใบเสร็จจากงานการเงินนักศึกษา ไปตรวจสอบภาระหนี้สินที่สำนักหอสมุดกลาง
3. นักศึกษานำใบเสร็จที่ได้รับการตรวจสอบภาระหนี้สินจากสำนักหอสมุดกลาง และ บัตรนักศึกษามาติดต่อรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่สำนักบริการการศึกษา(ในกรณีที่บัตรนักศึกษาสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความมายื่นขอรับเอกสารแทนบัตรนักศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:reg_des@eau.ac.th