เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556(ด่วนมากที่สุด)    
วันที่ 17 - 27 เมษายน 2557
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2557
 2.กำหนดสอบปลายภาค 2/56 ล่าช้า (กรณีเกณฑ์ทหาร)(ด่วนมาก)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค (มวอ.49/6-8) กรณีเกณฑ์ทหาร และได้รับการพิจารณาอนุมัติคำร้อง สอบพร้อมกันในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 ที่ห้อง C513 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:reg_des@eau.ac.th