เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกชั้นปี ขอให้ตรวจสอบรายวิชาที่จะลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 4/6/58 ก่อนลงทะเบียน
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 2.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 1/2558(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ มากกว่า 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 สามารถลงทะเบียนทาง Internet ได้
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 14 มิถุนายน 2558 ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 3.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 14 มิถุนายน 2558
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2558
 4.กำหนดการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557    
นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย สามารถแจ้งขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป และนำเอกสารที่พิมพ์จากระบบมาส่งที่สำนักบริการการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2558
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:reg_des@eau.ac.th