เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์(ด่วนมากที่สุด)    
กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม – 22 ธันวาคม 2560 และชำระค่าเล่าเรียนทุนส่วนตัวและส่วนต่างได้ระหว่างวันที่ 11ธันวาคม – 22 ธันวาคม 2560 โดยดูคู่มือการลงทะเบียนได้ที่นี่
คู่มือลงทะเบียนออนไลน์ คลิก!!

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2560
 2.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 2/2560(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงควบรายวิชา/ขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ
มากกว่า 22 หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาที่ 2/2560   สามารถลงทะเบียนทาง Internet
ได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2560
 3.ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560(ด่วนมาก)    
นักศึกษาสามารถตรวจห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2560
 4.ตรวจสอบภาระการคุมสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560(ด่วนมาก)    
อาจารย์สามารถตรวจสอบภาระการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2560
 5.แจ้งสถานที่รับ-ส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษา 1/2560(ด่วนมาก)    
สถานที่รับ-ส่งข้อสอบตึก C (อาคารชวน ชวนิชย์) รับข้อสอบได้ที่ สำนักบริการการศึกษา (ชั้น 1) และในส่วนของตึก M (อาคารมานี ชวนิชย์) สามารถรับข้อสอบได้ที่ห้อง S107 (อาคารสิงหา เสาวภาพ)
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2560
 6.ร่วมประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
(ด่วนมาก)    
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมตอบแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2560
 7.รับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ(ด่วน)    
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 สามารถรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิก>>
1. นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา มาติดต่อชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต ที่งานการเงินนักศึกษา
2. นักศึกษานำใบเสร็จจากงานการเงินนักศึกษา ไปตรวจสอบภาระหนี้สินที่สำนักหอสมุดกลาง
3. นักศึกษานำใบเสร็จที่ได้รับการตรวจสอบภาระหนี้สินจากสำนักหอสมุดกลาง และ บัตรนักศึกษามาติดต่อรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่สำนักบริการการศึกษา(ในกรณีที่บัตรนักศึกษาสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความมายื่นขอรับเอกสารแทนบัตรนักศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]