เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย สามารถแจ้งขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 และนำเอกสารที่พิมพ์จากระบบมาส่งที่สำนักบริการการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2559
 2.ตรวจสอบภาระการคุมสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560(ด่วนมาก)    
อาจารย์สามารถตรวจสอบภาระการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2560
 3.แจ้งสถานที่รับ-ส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษา 1/2560(ด่วนมาก)    
สถานที่รับ-ส่งข้อสอบตึก C (อาคารชวน ชวนิชย์) รับข้อสอบได้ที่ สำนักบริการการศึกษา (ชั้น 1) และในส่วนของตึก M (อาคารมานี ชวนิชย์) สามารถรับข้อสอบได้ที่ห้อง S107 (อาคารสิงหา เสาวภาพ)
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2560
 4.ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560(ด่วน)    
นักศึกษาสามารถตรวจห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]