เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 [Plasma]
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง 12/11/2560 - 18/11/2560 
                                                                                                            
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
จันทร์      00438210
(2) 1,
L1
 
อังคาร  00228535
(3) 1,
L1
  01438602
(1) 1,
L1
 
พุธ ชดเชยวีนที่ 10 พ.ย.60
(ณัฐชรัตน์ สินธุชัย) ,
BOOKING
     
พฤหัสบดี  00009121
(3) 5,
L1
   00009121
(3) 14,
L1
  
ศุกร์  00009121
(3) 10,
L1
   00917302
(3) 1,
L1
 
      00918204
(3) 1,
L1
 
      00919101
(3) 1,
L1
 
เสาร์    01448613
(2) 1,
L1
    
อาทิตย์  สอบสัมภาษณ์
(คณะพยาบาลศาสตร์) ,
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
15 พ.ย. 256008:30-11:30ชดเชยวีนที่ 10 พ.ย.60
ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
12 พ.ย. 256009:30-14:00สอบสัมภาษณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]