เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ Lab Com1
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง 20/11/2560 - 26/11/2560 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์      00008132
(3) 1,
L1
 00118301
(3) 1,
L1
 
      00009132
(3) 1,
L1
 00119301
(3) 1,
L1
 
อังคาร  00928306
(3) 1,
L1
  00008136
(3) 1,
L1
 00238553
(3) 1,
L1
 
      00009136
(3) 1,
L1
ย้ายไปห้อง C312
(ณัฐชรัตน์ สินธุชัย) ,
BOOKING
 
พุธ  00009136
(3) 4,
L1
        
พฤหัสบดี 00919102
(3) 1,
L1
       
ศุกร์  00138614
(3) 1,
L1
  00117302
(3) 1,
L1
   
      00119302
(3) 1,
L1
   
      00118302
(3) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
21 พ.ย. 256015:30-18:30ย้ายไปห้อง C312
ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]