เมนูหลัก

   ข้อมูลอาคาร
วิทยาเขต : EAU
อาคาร F: อาคารมาณีชวนิชย์
ห้อง M311-   [1097]
วันที่จองจากเวลาถึงเวลาประเภทจุดประสงค์ผู้จอง
18 ก.พ. 255908:3011:00สอนชดเชยcomputerอารีรัตน์ ซื่อดี
07 ก.พ. 255911:3013:30สอนชดเชยขอสอนชดเชยในวันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ 59 เนื่องจากนักศึกษาต้องออกฝึกปฏิบัตินอกสถานที่เส้นทางภาคอีสานในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยวบวรลักษณ์ เกื้อสุวรรณ
07 ก.พ. 255912:3015:30สอนชดเชยขอสอนชดเชยในวันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ 59 เนื่องจากนักศึกษาต้องออกฝึกปฏิบัตินอกสถานที่เส้นทางภาคอีสานในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยวบวรลักษณ์ เกื้อสุวรรณ
01 พ.ย. 255808:3016:30สอนชดเชยสอนชดเชยวิชาสรีรวิทยาในการทำงานอาทิตยา จิตจำนงค์
31 ต.ค. 255808:3011:30งดใช้ห้องเรียนให้นักศึกษาทำงานผลิตรายการ Outdoorครรชิต สิงหเสมานนท์
25 ต.ค. 255808:3016:30สอนเพิ่ม อาทิตยา จิตจำนงค์
05 ก.ย. 255808:3011:30งดใช้ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ครรชิต สิงหเสมานนท์
29 ส.ค. 255808:3011:30งดใช้ห้องเรียนให้นักศึกษาเรียนการใช้เครื่องมือที่ห้องปฏิบัติการครรชิต สิงหเสมานนท์
16 เม.ย. 255812:3015:30งดใช้ห้องเรียน สรวิศ บุญมี
11 เม.ย. 255812:3015:30งดใช้ห้องเรียนงดสอนเนืองจากติดภาระกิจและได้สอนชดเชยในวันที่ 4/4/58 เวลา 15.30-18.30 น. ห้อง M311ปรมินทร์ ศรีวิโรจน์
11 เม.ย. 255812:3015:30งดใช้ห้องเรียนงดสอนเนืองจากติดภาระกิจและได้สอนชดเชยในวันที่ 4/4/58 เวลา 15.30-18.30 น. ห้อง M311ปรมินทร์ ศรีวิโรจน์
04 เม.ย. 255815:3018:30สอนชดเชยแทนการงดสอนวันที่ 11 เมษายน 2558 เวลา 12.30-15.30 น.ปรมินทร์ ศรีวิโรจน์
30 มี.ค. 255810:3012:30สอนชดเชย ชุติพันธ์ หนูสุก
28 มี.ค. 255812:3015:30งดใช้ห้องเรียนงดสอนเนื่องจากติดภาระกิจ โดยสอนชดเชยในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 - 18.30 น.ปรมินทร์ ศรีวิโรจน์
28 มี.ค. 255812:3015:30งดใช้ห้องเรียนงดสอนเนื่องจากติดภาระกิจ โดยสอนชดเชยในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 - 18.30 น.ปรมินทร์ ศรีวิโรจน์
28 มี.ค. 255815:3018:30สอนชดเชยสอนชดเชยเนื่องจากติดภาระกิจในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 12.30 - 15.30 น.ปรมินทร์ ศรีวิโรจน์
16 มี.ค. 255810:3012:30สอนเพิ่ม ชุติพันธ์ หนูสุก
28 ก.พ. 255812:3015:30งดใช้ห้องเรียนงดสอนเนื่องจากอาจารย์ผู้สอนติดภาระกิจ และได้กำหนดสอนชดเชยในวันพุธที่ 25/2/58 เวลา 12.30-15.30 น. ห้อง C424ปรมินทร์ ศรีวิโรจน์
28 ก.พ. 255812:3015:30งดใช้ห้องเรียนงดสอนเนื่องจากอาจารย์ผู้สอนติดภาระกิจ และได้กำหนดสอนชดเชยในวันพุธที่ 25/2/58 เวลา 12.30-15.30 น. ห้อง C424ปรมินทร์ ศรีวิโรจน์
29 ม.ค. 255812:3015:30งดใช้ห้องเรียน สรวิศ บุญมี
15 ม.ค. 255812:3015:30งดใช้ห้องเรียน สรวิศ บุญมี
14 ต.ค. 255714:3016:30ทั่วไปนำเสนอกรณีศึกษามลฤดี เพ็ชรลมุล
06 ต.ค. 255715:3018:30งดใช้ห้องเรียนงดสอนเนื่องจากนำนักศึกษาไปออกรายการSMEsตีแตก แล้วจะชดเชยในภายหลังรณรงค์ แสงมงคล
13 ก.ย. 255712:3016:30งดใช้ห้องเรียน วรินธร บุญยะโรจน์
24 ส.ค. 255709:0012:00สอนชดเชยใช้สอนบรรยาย ต้องการคอมพิวเตอร์และเครื่อง LCDสมชัย พันธุ์อนุกูล
04 ส.ค. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียน สุปราณี วงษ์แสงจันทร์
04 ส.ค. 255708:3012:00ทั่วไปสอบลงกองอรวรรณ จันทร์มณี
02 ส.ค. 255712:3016:30งดใช้ห้องเรียนเนื่องจากอาจารย์ติดภาระกิจอยู่ต่างประเทศวรินธร บุญยะโรจน์
28 ก.ค. 255715:3018:30งดใช้ห้องเรียนเนื่องจากติดภารกิจจึงขอเปลี่ยนเวลาสอนจากคาบ3ไปเป็นคาบ2แทนรณรงค์ แสงมงคล
27 ก.ค. 255708:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชยวิชาสถิติ ขอจองห้อง M311 เนื่องจากตรวจสอบในระบบแล้วห้องนี้ว่างอยู่ปรียากมล ข่าน
26 ก.ค. 255712:3016:30งดใช้ห้องเรียนเนื่องจากติดภาระกิจไปต่างประเทศวรินธร บุญยะโรจน์
20 ก.ค. 255708:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชยวิชาสถิติ ขอจองห้อง M311 เนื่องจากตรวจสอบในระบบแล้วห้องนี้ว่างอยู่ปรียากมล ข่าน
18 ก.ค. 255712:3016:30งดใช้ห้องเรียนM311อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์
27 มิ.ย. 255712:3016:30งดใช้ห้องเรียนM311อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์
26 มิ.ย. 255715:3018:30งดใช้ห้องเรียนของดใช้ห้อง M311 เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนยังอยู่ในช่วงลาศึกษาต่อกุลชลี ธูปะเตมีย์
21 พ.ค. 255712:0016:00กิจกรรมทำกิจกรรมนักศึกษาสัมฤทธิ์บัตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (M211)พีรพนธ์ ตัณฑ์จยะ
14 พ.ค. 255712:0016:00กิจกรรมทำกิจกรรมนักศึกษาสัมฤทธิ์บัตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1พีรพนธ์ ตัณฑ์จยะ
26 มี.ค. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้อง M311 เนื่องจากผู้สอนติดภาระกิจภายนอกจึงงดสอนรายวิชา 00247019ศิรประภา ศรีวิโรจน์
23 มี.ค. 255712:3015:30งดใช้ห้องเรียนยกเลิกการสอนวันที่ 2ุ3 มี.ค.57 ไปสอนชดเชยวันที่ 9 มี.ค.57 แทน โดยขอใช้ห้องสอนเดิม M315 ในการสอนต่อจากคาบ 2 (12.30-15.30) ครับปวรัชญ์ เอี่ยมโสภณ
19 มี.ค. 255712:3015:30สอนชดเชยสอนชดเชยวิชาความรับผิดชอบทางธุรกิจแทนการงดสอนเนื่องจากลาป่วยไข้หวัดใหญ่(ตามบันทึกแนบ)ศิรประภา ศรีวิโรจน์
19 มี.ค. 255715:3018:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง M311 เพื่อสอนชดเชยวิชา 00247019 (ตามบันทึกแนบ)ศิรประภา ศรีวิโรจน์
12 มี.ค. 255712:3015:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง M311 เพื่อสอนชดเชยวิชา 00247019 (ตามบันทึกแนบ)และเนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่จึงขอเป็นวันที่ 12/3/57 แทนศิรประภา ศรีวิโรจน์
11 มี.ค. 255712:3015:30งดใช้ห้องเรียนอาจารย์ติดภาระกิจเข้าอบรมศุนิสา ทดลา
08 มี.ค. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้อง M311 เนื่องจากผู้สอนติดภาระกิจจึงงดสอนรายวิชา 00247512 สัมมนาทางการบัญชีปรมินทร์ ศรีวิโรจน์
08 มี.ค. 255712:3015:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้อง M211 เนื่องจากผู้สอนติดภาระกิจจึงงดสอนรายวิชา 00237509/00238537 การสอบบัญชีปรมินทร์ ศรีวิโรจน์
06 มี.ค. 255715:3018:30งดใช้ห้องเรียนของดใช้ห้อง M311 เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนได้รับมอบหมาย (ด่วน) จาก ผอ.สอธ ให้ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะที่จังหวัดระยองจิตลดา หมายมั่น
05 มี.ค. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้อง M311 เนื่องจากผู้สอนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่จึงงดสอนรายวิชา 00247019ศิรประภา ศรีวิโรจน์
05 มี.ค. 255712:3015:30ยกเลิกการขอใช้ห้องเรียนงดใช้ห้อง M311 เพื่อสอนชดเชยวิชา 00247019 (ตามบันทึกแนบ)เนื่องจากผู้สอนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ศิรประภา ศรีวิโรจน์
05 มี.ค. 255712:3115:31สอนชดเชยขอใช้ห้อง M311 สอนชดเชยวิชา 00247019 (ตามบันทึกแนบ) และขอเปลี่ยนเป็นพุธที่ 5/3/57 เนื่องจากเพิ่งได้รับเอกสารการอนุมัติจึงแจ้งสอนชดเชยไม่ทันศิรประภา ศรีวิโรจน์
03 มี.ค. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้องเรียนเนื่องจากได้มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่มย่อยเพื่อทำงานวิจัยปรียากมล ข่าน
22 ก.พ. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้อง M311 เนื่องจากผู้สอนติดภาระกิจจึงงดสอนรายวิชา 00247512 สัมมนาทางการบัยชีปรมินทร์ ศรีวิโรจน์
21 ก.พ. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้องค่ะ จะชดเชยในสัปดาห์ถัดไป ในวันศุกร์ที่ 28 ก.พ.57 ขอบคุณค่ะฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์
20 ก.พ. 255715:3018:30งดใช้ห้องเรียนของดใช้ห้องเรียน M311 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนติดภารกิจอบรมภายนอกจิตลดา หมายมั่น
12 ก.พ. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้อง M311 เนื่องจากงดสอน(ติดภาระกิจเข้าประชุมแผนฯ มหาวิทยาลัย-วันที่ 12/2/57)ศิรประภา ศรีวิโรจน์
20 ม.ค. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนอาจารย์ผู้สอนลาป่วยปรียากมล ข่าน
13 ม.ค. 255708:3011:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้องเรียนเนื่องจากได้มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาโครงร่างงานวิจัยปรียากมล ข่าน
22 ธ.ค. 255612:3017:30งดใช้ห้องเรียนขอยกเลิกการใช้ห้อง M311 เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนติดภารกิจพงศธร จันทร์ก้อน
09 ธ.ค. 255608:3011:30งดใช้ห้องเรียนเนื่องจากได้มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและสรุปผลการอ่านงานวิจัยปรียากมล ข่าน
28 พ.ย. 255608:3012:00สอนเพิ่มอยากได้ อาคารมานีย์ ชวนิตย์นงนุช หอมเนียน
11 ต.ค. 255615:3018:30สอนชดเชยเพื่อสอนชดเชยวิชา 00237404 การจัดการต่างวัฒนธรรม จากวันที่ 7 ตค. 56 คาบ 3 เนื่องจากอาจารย์ลาป่วยสาวิตรี สันติพิริยพร
07 ต.ค. 255615:3018:30สอนชดเชยขอใช้ห้องเรียน เพื่อสอนชดเชยกำพล นันทพงษ์
04 ต.ค. 255608:3011:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้อง M311 เนื่องจากสั่งงานให้นักศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดสุจิตรา จำนงอุดม
23 ก.ย. 255615:3018:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้อง M311 ที่ขอเพื่อการสอนชดเชยอิสรียา พรหมมา
23 ก.ย. 255615:3118:31สอนชดเชยสอนชดเชยในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายนอิสรียา พรหมมา
28 ส.ค. 255609:0010:00สอนเพิ่มสอนเพิ่มปิลันยา พิมพาวะ
31 ก.ค. 255608:3011:30สอนชดเชยต้องการจองห้อง M311 เพื่อสอนชดเชยเนื่องจากอาจารย์ผู้สอนลาป่วยวัลลภาภรณ์ สอนบุญตา
24 ก.ค. 255608:3012:00สอนชดเชยสอนชดเชยวันจันทร์ที่ 22 เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชานพวรรณ เจริญทรัพย์
17 ก.ค. 255608:3011:30สอนชดเชยขอจองห้อง M311 เพือสอนชดเชยวิชาการเงินธุรกิจที่หยุดในวันที่ 23 กรกฏาคม 2556ปัทมนันท์ บุญถนอมตีรัตน์
10 ก.ค. 255608:3011:30สอนชดเชยต้องการจองห้อง M311 เพื่อสอนชดเชยเนื่องจากอาจารย์ผู้สอนลาป่วยวัลลภาภรณ์ สอนบุญตา
25 พ.ค. 255608:3012:00ทั่วไปสอบซ่อมภาคพิเศษวิชาประเด็นแนวโน้มพีรยา สุธีรางกูร
02 มี.ค. 255608:3014:00งดใช้ห้องเรียนเนื่องจากอาจารย์พิเศษติดภารกิจ จึงของดใช้ห้อง M311พิเศษ คณะการบิน
23 ก.พ. 255614:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชยของวันที่ 2 มีนาคม 2556 โดยขอใช้ห้อง M311พิเศษ คณะการบิน
18 ก.พ. 255608:3011:30สอนเพิ่มขอใช้ห้อง M311 สอนเพิ่มรายวิชาการบัญชีต้นทุนศิรประภา ศรีวิโรจน์
16 ก.พ. 255614:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชยของวันที่ 2 มีนาคม 2556 โดยขอใช้ห้อง M311พิเศษ คณะการบิน
09 ก.พ. 255614:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชยของวันที่ 2 มีนาคม 2556 โดยขอใช้ห้อง M311พิเศษ คณะการบิน
02 ก.พ. 255614:0016:00สอนชดเชยสอนชดเชยของวันที่ 2 มีนาคม 2556 โดยขอใช้ห้อง M311พิเศษ คณะการบิน
01 ก.พ. 255615:0018:00สอนชดเชยขอใช้ห้อง M310 เพื่อสอนชดเชยจากเวลา 15.00-18.00น. ของวันที่ 29 ม.ค. 2556สาวิตรี สันติพิริยพร
21 ม.ค. 255608:3011:30สอนชดเชยของจองห้องM311เพื่อสอนชดเชยรายวิชาสัมมนาบัญชี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555ชวรัตน์ ศิริค้างคาวทอง
14 ม.ค. 255608:3011:30สอนชดเชยขอจองห้องM311เพื่อสอนชดเชยรายวิชาการวางแผนภาษี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555ชวรัตน์ ศิริค้างคาวทอง
30 พ.ย. 255508:3014:00งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้องเรียน M311พงศธร จันทร์ก้อน
16 พ.ย. 255508:3014:00งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้องเรียน M311พงศธร จันทร์ก้อน
28 ก.ย. 255509:0012:00สอนเพิ่มขอใช้ห้อง M311 เพื่อสอนอังกฤษ 3 กลุ่ม 6 เนื่องจากสอนไม่ทันภาวนา เสถียรสวัสดิ์
22 ก.ย. 255508:3012:00สอนชดเชยเนื่องจากอาจารย์ลาในวันพุธที่ 26 ก.ย.55สุมาลี สมนึก
21 ก.ย. 255509:0011:00สอนชดเชยขอห้อง M311สอนชดเชยวิชาการตลาดและการเสนอขาย คร้งที่ 15 2(2-0-4) นศ.คณะเภสัชเนื่องจากวันเรียนตรงกับวันสอบปลายภาค (ตารางเรียนไม่เหมือนคณะอื่น)ธนสร กิรัมย์
08 ก.ย. 255508:3012:00สอนชดเชยขอจองห้องเรียน M311 เพื่อสอนชดเชย รายวิชา การจัดการของเสียอันตรายในชุมชน ในวันเสาร์ที่ 8 กย.55 เวลา 08.30-12.00 น.อาทิตย์ ปุญญกันต์
07 ก.ย. 255508:3011:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง M 311 เพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 3 กลุ่ม 6 แทนวันหยุดที่ 13 ส.ค.55ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
01 ก.ย. 255508:0012:00สอนชดเชยสอนชดเชย นักศึกษาโครงการความร่วมมือฯนพวรรณ เจริญทรัพย์
31 ส.ค. 255508:3011:30สอนชดเชยขอใช้ห้องเรียน M311 สอนชดเชยวิชาการผลิตเนื่องจากอาจารย์ลาป่วยวันศุกร์ที่ 10 /08ธนสร กิรัมย์
24 ส.ค. 255508:3011:30สอนชดเชยตามคอร์สมีเรียนวันจันทร์แต่ตรงกับวันหยุดราชการ จึงขอชดเชยในวันดังกล่าวค่ะพัทธ์ศิญคุณ ขนิษฐ์น้อย
17 ส.ค. 255508:3011:30สอนชดเชยสอน ชดเชยวันที่ 13 สิงหาคม 2555(ขอใช้ห้อง M311)เอกวิทย์ จิโนวัฒน์
10 ส.ค. 255508:3010:30งดใช้ห้องเรียนของดใช้ห้องเรียน M311วิชาการผลิต กลุ่ม 1ที่ขอสอนชดเชย เวลา 8.30 -11.30 เนื่องจากอาจารย์ลาป่วยวันศุกร์ที่ 10 ส.ค 2555.ธนสร กิรัมย์
10 ส.ค. 255508:3111:31สอนชดเชยขอใช้ห้อง M311 สอนชดเชยเนื่องจากวิชาการผลิตตรงกับวันจันทร์ที่ 6 /08 เนื่องจากเป็นงานรับปริญญามหาวิทยาลัยธนสร กิรัมย์
20 ก.ค. 255508:3011:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง M311 สอนชดเชยเพราะวิชาการผลิต ซึงตรงกับวันหยุดที่4 /06 แต่มหาวิทยาลัยเปิด 6/06 จึงชดเชยเพื่อให้การสอนครบ 15 สัปดาห์ตามกำหนดธนสร กิรัมย์
13 ก.ค. 255508:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชยในวันที่งดการสอนเมื่อวันที่ 7/6/2555บุณยวีร์ เลิศลอยกุลชัย
12 ก.ค. 255508:3011:30งดใช้ห้องเรียนงดใช้ห้องเรียนเนื่องจากติดสัมมนาศุภลักษณ์ บุญถนอม
23 มี.ค. 255513:0016:30สอนเพิ่มสอนเพิ่ม เพื่ออธิบายในเนื้อหาที่ซับซ้อน (M314)นิธิมา คันธะชุมภู
17 มี.ค. 255513:0016:30สอนเพิ่มมีไมค์ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ
16 มี.ค. 255513:0016:30สอนเพิ่มสอนเพิ่ม เพื่ออธิบายในเนื้อหาที่ซับซ้อน (M314)นิธิมา คันธะชุมภู
15 มี.ค. 255515:0018:00สอนชดเชยL 304 สอนชดเชยวันมาฆะบูชาวันที่ 7 มีนาคมปัทมาภรณ์ ธรรมทัต
05 มี.ค. 255515:0017:30สอนเพิ่มเนื่องจากห้องที่ใช้สอนประจำคือ M214 มีปัญหาเรื่องคอมฯและไมค์ซึ่งไปตรวจสอบวันที่ 5มีนา เวลา14.40 น.เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการซ่อมครับชัชชัย พันธ์สวัสดิ์
24 ก.พ. 255512:0015:00ทั่วไปขอใช้ห้อง M 311 ใช้ Poweropintกัลยา ศารทูลทัต
17 ก.พ. 255512:0015:00สอนชดเชยขอใช้ห้้องเรียน M311 ในวันศุกร์ที่ 17/02/12 เพื่อสอนชดเชย วันพุธที่ 1/02/12วิภาดา กิจแก้วกานต์
14 ม.ค. 255509:0012:00งดใช้ห้องเรียนงดสอนห้อง M311อดุลย์ เหง้าขัวเรียง
14 ม.ค. 255512:0016:00ทั่วไปสอบคัดเลือกนร.เข้าคณะพยาบาลศาสตร์ M 311รัชยา รัตนะถาวร
22 ก.ย. 255415:0017:00สอนชดเชยS108ปิยเนตร ไล้เลิศ
17 ก.ย. 255412:0015:00สอนชดเชยขอใช้ห้อง M 311 สอนชดเชยของวันที่ี่ 24/9/54บวรลักษณ์ เกื้อสุวรรณ
15 ก.ย. 255408:3011:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง M311 สอนชดเชยวิชา 00227503 การบัญชีขั้นกลาง 1 (แทนการงดสอนวันที่ 9/9/54)บุณยวีร์ เลิศลอยกุลชัย
15 ก.ย. 255408:3111:31งดใช้ห้องเรียนอาจารย์ไปประชุมข้อสอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อุบลรัตน์ ชนะโรค
15 ก.ย. 255412:0015:00งดใช้ห้องเรียนอาจารย์ไปประชุมข้อสอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อุบลรัตน์ ชนะโรค
15 ก.ย. 255415:0016:00สอนเพิ่มสอนเพิ่มเติม ขอห้อง M311ภัทรภร ชัยประเสริฐ
13 ก.ย. 255412:0015:00สอนชดเชยM311ปิยเนตร ไล้เลิศ
10 ก.ย. 255412:0015:00ยกเลิกการขอใช้ห้องเรียนขอยกเลิกการขอใช้ห้องเรียน ห้อง m311 ของวันที่ 10 กันยายน โดยจะขอใช้วันที่ 17 กันยายนแทนบวรลักษณ์ เกื้อสุวรรณ
10 ก.ย. 255412:0115:01สอนชดเชยขอใช้ห้อง M 311 สอนชดเชยของวันที่ี่ 24/9/54บวรลักษณ์ เกื้อสุวรรณ
03 ก.ย. 255408:3011:30งดใช้ห้องเรียนของดการสอนเนื่องจากอาจารย์ติดภาระกิจไพรสน คำอ่อน
03 ก.ย. 255412:0015:00สอนชดเชยขอใช้ห้อง M 311 สอนชดเชยของวันที่ี่ 23/7/54บวรลักษณ์ เกื้อสุวรรณ
02 ก.ย. 255410:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชย แทนวันที่ 12 สิงหาคม วันแม่ (ขอห้อง M311)สุพัตรา สร้อยคีรี
30 ส.ค. 255412:0015:00สอนชดเชยขอใช้ห้อง M311 เพื่อสอนชดเชยภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 5 แทนวันศุกร์ที่ 12 ส.ค.54ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
26 ส.ค. 255410:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชยแทนวันที่ 12 สิงหาคม วันแม่ (ขอห้อง M311)สุพัตรา สร้อยคีรี
23 ส.ค. 255415:0018:00สอนชดเชยขอใช้ห้อง M311 สอนชดเชยวันที่ 18 ส.ค. 2554 เนื่องจากอาจารย์ลากิจพามารดาไปพบแพทย์กานดา กุมพล
16 ส.ค. 255413:0015:00สอนเพิ่มสอนชดเชยที่งด 8 ส.ค. 54ธนวิศิษฎ์ มหพฤทธิ์ไพศาล
11 ส.ค. 255408:3011:30งดใช้ห้องเรียนคณะศิลปศาสตร์มีการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาอุบลรัตน์ ชนะโรค
09 ส.ค. 255415:0016:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง M311 สอนชดเชยวันที่ 11ส.ค. 2554 เนื่องจากอาจารย์เข้าร่วมประชุมประเมินคุณภาพภายในกานดา กุมพล
09 ส.ค. 255416:3018:00สอนชดเชยขอใช้ห้อง M311 สอนชดเชยวันที่ 11ส.ค. 2554 เนื่องจากอาจารย์เข้าร่วมประชุมประเมินคุณภาพภายในกานดา กุมพล
21 ก.ค. 255415:0018:00สอนชดเชยสอนชดเชยวันที่ 15 ก.ค. 54 เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชา ดังนั้นขอสอนชดเชยโดยใช้ห้อง M311เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
19 ก.ค. 255412:3016:30สอนเพิ่มเพื่อสอบหลังการฝึกปฏิบัติกนิษฐ์ ศรีปานแก้ว
12 ก.ค. 255412:0015:00สอนชดเชยขอใช้ห้อง M311 เพื่อใช้สอนชดเชยภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 5 แทนวันศุกร์ที่ 15 ก.ค.54ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
12 ก.ค. 255415:0018:00สอนชดเชยสอนชดเชยแทนวันพฤหัสที่ 13 เนื่องจากมีการประชุมแผนคณะปัทมาภรณ์ ธรรมทัต
07 ก.ค. 255415:0018:00สอนชดเชยสอดชดเชย ห้อง S107 เนื่องจาก นศ.ไปทำกิจกรรมของคณะในวันที่ 30 มิ.ย.54ยุพาพร คุ้มขัง
30 มิ.ย. 255415:0018:00สอนชดเชยสอนชดเชยวันที่ 15 ก.ค. 54 เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชา ดังนั้นขอสอนชดเชยโดยใช้ห้อง M311เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
28 มิ.ย. 255412:0015:00สอนชดเชยขอใช้ห้องเรียน M311สอนชดเชยวันที่ 28/06/54 วิชา 00227302 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา เนื่องจากอาจารย์ลาป่วยเมื่อวันที่ 10 /06 /54วิภาดา กิจแก้วกานต์
14 มิ.ย. 255415:0018:00สอนชดเชยขอใช้ห้องเรียน M311 สอนชดเชย รหัสวิชา 00511305 หลักการจัดการ กลุ่ม 1 เนื่องจากอาจารย์ลาป่วยเมื่อวันที่ 2/06/54ธนสร กิรัมย์
11 มิ.ย. 255408:3011:30งดใช้ห้องเรียนของดการสอนเนื่องจากอาจารย์ติดภาระกิจไพรสน คำอ่อน
02 มิ.ย. 255415:0018:00ทั่วไป00047103 Sec.13อ.ครรชิต ผ่านทาง สบก. วันที่ 2/6/54
29 เม.ย. 255412:0015:00ประชุมประชุมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ (โครงการสัมฤทธิบัตร)อภิปราย ดวงน้อย
07 เม.ย. 255409:0012:00สอนชดเชยขอใช้ห้อง M311 ชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 3 แทนวันจักรี 6 เม.ย.54ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
19 ก.พ. 255408:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชยแทนวันเสาร์ที่ 5 ก.พ. 54 เนื่องจาก นศ.ดูงานภาคเหนือ 4-7 ก.พ.54พีรพล ส่งนุ้ย
19 ก.พ. 255412:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชยแทนวันเสาร์ที่ 5 ก.พ. 54 เนื่องจาก นศ.ดูงานภาคเหนือ 4-7 ก.พ.54พีรพล ส่งนุ้ย
17 ก.พ. 255412:0015:00สอนชดเชยขอใช้ห้อง M 311 เพื่อสอนอังกฤษ 1 กลุ่ม 8 แทนวันพฤหัสที่ 10 ก.พ. 54 เนื่องจากนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ไปศึกษาดูงานภายนอกภาวนา เสถียรสวัสดิ์
14 ก.พ. 255408:3011:30ทั่วไปสอนภาคพิเศษ M 311รัชยา รัตนะถาวร
12 ก.พ. 255408:0012:00ทั่วไปขอใช้ห้อง M311 เพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2554อาทิตยา จิตจำนงค์
11 ก.พ. 255408:3011:30สอนชดเชยชดเชยวันมาฆบูชาศิริวิจิตร ปานตระกูล
10 ก.พ. 255412:0015:00สอนชดเชยขอใช้ห้องM311ใช้สอนชดเชยวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2554 ลากิจเอกวิทย์ จิโนวัฒน์
05 ก.พ. 255408:3011:30สอนชดเชยขอใช้ห้องM311ใช้สอนชดเชยวันที่ 31 มกราคม 2554เอกวิทย์ จิโนวัฒน์
03 ก.พ. 255412:0015:00สอนชดเชยขอใช้ห้อง M311 เพื่อสอนชดเขยวิชาภาษาอังกฤษ 1 กลุ่ม 8 แทนวันที่ลาป่วย พฤ. 20 ม.ค.54ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
03 ก.พ. 255415:0018:00สอนชดเชยขอใช้ห้องM311ใช้สอนชดเชยวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2554 ลากิจเอกวิทย์ จิโนวัฒน์
29 ม.ค. 255408:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชยวันศุกร์ที่ 28 ที่ไปเข้าร่วมสัมมนา ห้อง M105ยุพา สะรุโณ
27 ม.ค. 255413:0016:30สอนเพิ่มเพิ่มในรายวิชา 00917305 ทรัพยากรสารสนเทศในเครือข่ายพรพิศ อุปถัมภ์
21 ม.ค. 255413:0015:00ทั่วไปสอบรายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ M 311รัชยา รัตนะถาวร
20 ม.ค. 255412:0015:00สอนชดเชยหากไม่มีห้องว่างกรุณาเสนอแนะเวลาว่างวันพฤหัสบดีพีรพล ส่งนุ้ย
18 ม.ค. 255412:0015:00สอนชดเชยขอใช้ห้องใดก็ได้วันดี หิรัญสถาพร
15 ม.ค. 255408:3015:00สอนชดเชยสอนชดเชย ขอห้อง M311วันดี หิรัญสถาพร
09 ม.ค. 255409:0017:30สอนเพิ่มสอนเพิ่มเติม ห้อง M210ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
18 ธ.ค. 255308:3011:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง A307 คะกุลชลี ธูปะเตมีย์
17 ธ.ค. 255308:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชยเนื่องจากวันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการสุจิตรา จำนงอุดม
17 ธ.ค. 255312:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชยวันหยุดวันเฉลิมฯขจิตา ศรีพุ่ม
16 ธ.ค. 255312:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชยในวันที่ 10 ธันวา วิชากลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นักศึกษาจีน ขอห้องประชุมคระบริหาร****พุดกรอง พันธุ์ทอง
16 ธ.ค. 255315:0018:00สอนเพิ่มสอนเพิ่มในวิชากลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นักศึกษาจีน ขอห้องประชุมคระบริหาร****พุดกรอง พันธุ์ทอง
14 ธ.ค. 255312:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชยวัดเฉลิมพระชนพรรษา เมื่อวันที่ 6 ธ้นวาคม 2553เวชยันต์ วัฒนกูล
13 ธ.ค. 255315:0016:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง M311 เพื่อสอนชดเชย ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่ม 1 แทนวันหยุดที่ 6 ธ.ค. 53 (ครั้งละ 1.5 ช.ม.)ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
11 ธ.ค. 255308:3011:30สอนเพิ่มสอนเพิ่มค่ะ ใช้ PPTอนันต์ตรี โปธาพันธ์
07 ธ.ค. 255316:0017:00ทั่วไปจัดสอบ นศ.ภาคพิเศษ 30 คน M 311รัชยา รัตนะถาวร
03 ธ.ค. 255315:0018:00สอนชดเชยขอใช้ห้อง M 311 ชดเชยวันที่ 10 ธ.ค.2553เอกวิทย์ จิโนวัฒน์
02 ธ.ค. 255312:0015:00สอนชดเชยขอใช้ห้อง M311 เพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 1 กลุ่ม 8 แทนวันพฤหัสที่ 25 พ.ย. 53 เนื่องจากติดภารกิจภาวนา เสถียรสวัสดิ์
29 พ.ย. 255315:0016:30สอนชดเชยขอใช้ห้อง M311 เพื่อสอนชดเชย ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่ม 1 แทนวันหยุดที่ 6 ธ.ค. 53 (ครั้งละ 1.5 ช.ม.)ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
26 พ.ย. 255312:0015:00สอนชดเชยเนื่องจากนักศึกษาต้องทำกิจกรรมวันลอยกระทงในคืน 17 จึงเกรงว่าจะมาเรียนวิชาปรัชญาจีนในตอนเช้าวันที่ 18 ไม่ทัน จึงอยากขอเลื่อนมาสอนชดเชยวัน 26พรรณประภา ตันไพบูลย์
25 พ.ย. 255315:0018:00สอนเพิ่มสอนเพิ่มเติมในรายวิชาหลัการเงิน ให้ครบ 15 ครั้ง รบกวนขอห้อง M213 หรือ M212 ค่ะศุภลักษณ์ บุญถนอม
23 พ.ย. 255312:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชยที่งด 19 พ.ย. 53ธนวิศิษฎ์ มหพฤทธิ์ไพศาล
19 พ.ย. 255309:0010:00ทั่วไปสอนกลางภาคนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (ภาคพิเศษ)สุหรี หนุ่งอาหลี
12 พ.ย. 255312:0015:00ทั่วไปใช้ในการเรียนการสอนแบบ PBL ในโครงการวิจัย ห้อง M311ปัทมา ปานมาก
17 ก.ย. 255314:0016:00สอนเพิ่มสอนเพิ่มเติมศิริวิจิตร ปานตระกูล
13 ก.ย. 255314:0016:00สอนเพิ่มขออนุญาตใช้ห้องเรียนM313 เพื่อสอนต่อเนื่องจากคาบเรียนที่ 2 ค่ะศิริวิจิตร ปานตระกูล
10 ก.ย. 255308:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชยวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ ซึ่งเป็นวันหยุดของราชการ และมหาวิทยาลัยโกศวัต รัตโนทยานนท์
06 ก.ย. 255312:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชยแทนวันที่ 12/8/53 วันแม่แห่งชาติอุบลรัตน์ ชนะโรค
03 ก.ย. 255308:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชยวันแม่แห่งชาติจันทราภา พูลสนอง
30 ส.ค. 255312:0015:00สอนชดเชยขอใช้ห้อง M 311 ชดเชยวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ลาป่วยเอกวิทย์ จิโนวัฒน์
27 ส.ค. 255308:3011:30สอนเพิ่มปิดโจทย์สถานการณ์ชญานิกา ศรีวิชัย
26 ส.ค. 255315:0018:00สอนชดเชยสอนชดเชยวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2552 โดยขอใช้ห้อง A405 เวลา 15.00-18.00 น.ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์
23 ส.ค. 255312:0015:00สอนชดเชยขอใช้ห้อง M 311 ชดเชยวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ลาป่วยเอกวิทย์ จิโนวัฒน์
23 ส.ค. 255315:0017:00สอนชดเชยสอนชดเชยวันหยุดที่ 12 สิงหาคม ห้อง M212ยุพา สะรุโณ
20 ส.ค. 255308:0011:30สอนเพิ่มสอน PBLชญานิกา ศรีวิชัย
16 ส.ค. 255312:0015:00สอนชดเชยขอใช้ห้อง M 311 ชดเชยวันที่ 12 สิงหาคม 2553เอกวิทย์ จิโนวัฒน์
09 ส.ค. 255312:0015:00สอนชดเชยขอใช้ M 311 สอนชดเชย วันที่ 12 สิงหาคม 2553เอกวิทย์ จิโนวัฒน์
06 ส.ค. 255308:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชยวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯโกศวัต รัตโนทยานนท์
02 ส.ค. 255312:0015:00สอนชดเชยขอใช้ห้อง M 311 ชดเชยวันที่ 12 สิงหาคม 2553เอกวิทย์ จิโนวัฒน์
19 ก.ค. 255315:0018:00สอนชดเชยขอห้อง M 212 สอนชดเชยวิชาหลักการตลาดSec1เนื่องจากวันหยุดที่ 13 สิงหาคมธนสร กิรัมย์
16 ก.ค. 255308:3011:30สอนชดเชยสอนเพิ่มนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 1 ที่เพิ่งมาถึงประเทศไทย เพื่อสอนให้ทันการสอบกลางภาคพรเพ็ญ จุไรยานนท์
12 ก.ค. 255312:0013:30สอนชดเชยสอนชดเชยแทนวันที่ 8/7/53 อาจารย์ลาพบแพทย์อุบลรัตน์ ชนะโรค
05 ก.ค. 255312:0017:00สอนชดเชยสอนชดเชยให้นักศึกษาจีน เพื่อให้จบเนื้อหา เพราะต้องใช้ข้อสอบกลาง ขอใช้ห้อง M 311เอกวิทย์ จิโนวัฒน์
02 ก.ค. 255308:3011:30สอนชดเชยสอนเพิ่มนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 1 ที่เพิ่งมาถึงประเทศไทย เพื่อสอนให้ทันการสอบกลางภาคพรเพ็ญ จุไรยานนท์
29 มิ.ย. 255315:0018:00สอนชดเชยสอนชดเชยในวันวิสาขาบูชาเขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
28 มิ.ย. 255312:0017:00สอนชดเชยสอนชดเชยให้นักศึกษาจีน เพื่อให้จบเนื้อหา เพราะต้องใช้ข้อสอบกลาง ขอใช้ห้อง M 311เอกวิทย์ จิโนวัฒน์
22 มิ.ย. 255315:0018:00สอนชดเชยสอนชดเชยในวันวิสาขาบูชาเขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
18 มิ.ย. 255313:0015:00สอนชดเชยขอใช้ห้องM11ใช้สอนชดเชยวันวิสาขบูชาเอกวิทย์ จิโนวัฒน์
07 มิ.ย. 255308:3011:30งดใช้ห้องเรียนต้องการเปลี่ยนห้องเรียนเพราะห้อง M311ไม่มีคอมพิวเตอร์และLCD และแอร์เสีย ต้องการห้องที่ใช้การได้ตลอดภาคการศึกษาในทุกวันจันทร์1/53 คาบ 1ขจิตา ศรีพุ่ม
07 มิ.ย. 255315:0018:00สอนชดเชยProjectorธนสร กิรัมย์
07 พ.ค. 255312:0015:00กิจกรรมการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาชีพ โครงการสัมฤทธิบัตร (บริหารธุรกิจ)อ.สมหญิง พรหมเจริญ
07 พ.ค. 255315:0018:00ยกเลิกการขอใช้ห้องเรียนแอร์เสียและไม่มี LCD ขอเปลี่ยนห้องและใช้ตลอดเทอมปัทมาภรณ์ ธรรมทัต
06 พ.ค. 255308:3011:30กิจกรรมการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาชีพ โครงการสัมฤทธิบัตร (ศิลปศาสตร์)อ.สมหญิง พรหมเจริญ
06 พ.ค. 255312:0015:00กิจกรรมการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาชีพ โครงการสัมฤทธิบัตร (นิติศาสตร์)อ.สมหญิง พรหมเจริญ
29 เม.ย. 255308:3011:30งดใช้ห้องเรียนอาจารย์ผู้สอนติดประชุมอุบลรัตน์ ชนะโรค
28 เม.ย. 255308:3011:30สอนชดเชยชดเชยปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(สัมฤทธิบัตร)อ. ภัชฎาภรณ์ เพ็ญสมบูรณ์
27 เม.ย. 255308:3011:30งดใช้ห้องเรียนไม่มีเครื่องขยายเสียงอุบลรัตน์ ชนะโรค
26 เม.ย. 255308:3016:30งดใช้ห้องเรียนไม่มีเครื่องขยายเสียงอุบลรัตน์ ชนะโรค
22 เม.ย. 255308:3011:30งดใช้ห้องเรียนเนื่องจากห้อง M311 ไม่มีเครื่องขยายเสียงอุบลรัตน์ ชนะโรค
20 เม.ย. 255308:3011:30งดใช้ห้องเรียนห้อง M311 ไม่มีเครื่องขยายเสียงอุบลรัตน์ ชนะโรค
19 เม.ย. 255308:3011:30งดใช้ห้องเรียนเนื่องจากห้อง M311 ไม่มีเครื่องขยายเสียงอุบลรัตน์ ชนะโรค
08 เม.ย. 255308:3011:30งดใช้ห้องเรียนเนื่องจากห้อง M311 ไม่มีเครืองขยายเสียงอุบลรัตน์ ชนะโรค
01 ก.พ. 255312:0015:00งดใช้ห้องเรียนขอเปลี่ยนห้องเรียนเนื่องจากไม่มีเครื่องขยายเสียงอุบลรัตน์ ชนะโรค
26 ม.ค. 255315:0016:30งดใช้ห้องเรียนขอยกเลิกการใช้ห้อง M311 เวลา 15.00-16.30 ทุกวันอังคารและศุกร์ ตลอดภาคการศึกษา2/2552 เนื่องจากห้อง M311 ไม่มีไมโครโฟนและเครื่องเสียงประพาฬพรรณ มินประพาฬ
17 ม.ค. 255312:0016:00กิจกรรมสอบสุขภาพจิตนักเรียนเข้าศึกษาคณะพยาบาล ปีการศึกษา2553 M311,313รัชยา รัตนะถาวร
16 ม.ค. 255312:0015:00กิจกรรมสอบสัมภาษณ์นักเรียน M214รัชยา รัตนะถาวร
11 ธ.ค. 255215:0016:25งดใช้ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 1อ.ประพาฬพรรณ
08 ธ.ค. 255215:0016:25งดใช้ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 1อ.ประพาฬพรรณ
02 ธ.ค. 255209:0012:00ทั่วไปBusiness Corressอ.ประพาฬพรรณ
22 พ.ย. 255212:0015:00ทั่วไปภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมอ.ภัชฏาภรณ์
18 พ.ย. 255209:0012:00ทั่วไปภาษาอังกฤษ 1อ.ประพาฬพรรณ
28 ต.ค. 255209:0016:00สอนเพิ่มปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นอ.ชญานิกา
17 ก.ย. 255208:3010:00สอนชดเชยภาษาอังกฤษ 4อ.ศักดิ์สิทธิ์
17 ก.ย. 255210:0011:30สอนชดเชยภาษาอังกฤษ 2อ.ภาวนา
17 ก.ย. 255213:0015:00ทั่วไปPREPARATORY ENGLISHอ.ภาวนา
27 ส.ค. 255212:0015:00ทั่วไปเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษอ.ศิริวิจิตร
22 ส.ค. 255208:3010:30ทั่วไปPREPARATORY ENGLISHอ.ธนิศร์
14 ส.ค. 255208:3011:30งดใช้ห้องเรียนENGLISH READING SKILLSอ.ธนิศร์
14 ส.ค. 255212:0014:00งดใช้ห้องเรียนPREPARATORY ENGLISHอ.ธนิศร์
04 ส.ค. 255212:0015:00ประชุมรับประทานอาหารกลางวันของคณะกรรมการตรวจ SARคุณอโนมา ธงสันเทียะ
16 ก.ค. 255210:0011:30ทั่วไป00007122 English 2อ.ณุสิรินท์ หลิ่มวิรัตน์
16 ก.ค. 255212:0014:00ทั่วไปเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษอ.ภาวนา
09 ก.ค. 255210:0011:30ทั่วไป00007122 English 2อ.ณุสิรินท์ หลิ่มวิรัตน์
02 ก.ค. 255210:0011:30ทั่วไป00007122 English 2อ.ณุสิรินท์ หลิ่มวิรัตน์
16 มิ.ย. 255215:0017:00งดใช้ห้องเรียน00017119 : Preparatory Englishอ.นันทพร หัตยามณีวุฒิ
15 พ.ค. 255212:0015:00ทั่วไปเตียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (S.84) สัมฤทธิบัตรสบก.
14 พ.ค. 255212:0015:00ทั่วไปเตียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (S.89) สัมฤทธิบัตรสบก.
12 พ.ค. 255212:0015:00ทั่วไปเตียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (S.84) สัมฤทธิบัตรสบก.
07 พ.ค. 255212:0015:00ทั่วไปเตียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (S.89) สัมฤทธิบัตรสบก.
04 พ.ค. 255208:3011:30ทั่วไปENGLISHอ.ธนิศร์
04 พ.ค. 255212:0015:00ทั่วไปเตียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (S.89) สัมฤทธิบัตรสบก.
30 เม.ย. 255212:0015:00ทั่วไปเตียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (S.89) สัมฤทธิบัตรสบก.
28 เม.ย. 255212:0015:00ทั่วไปเตียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (S.84) สัมฤทธิบัตรสบก.
27 เม.ย. 255212:0015:00ทั่วไปเตียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (S.89) สัมฤทธิบัตรสบก.
24 เม.ย. 255212:0015:00ทั่วไปเตียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (S.84) สัมฤทธิบัตรสบก.
23 เม.ย. 255212:0015:00ทั่วไปเตียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (S.89) สัมฤทธิบัตรสบก.
21 เม.ย. 255212:0015:00ทั่วไปเตียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (S.84) สัมฤทธิบัตรสบก.
20 เม.ย. 255212:0015:00ทั่วไปเตียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (S.89) สัมฤทธิบัตรสบก.
28 มี.ค. 255208:3012:00ทั่วไปทำสัญญาเข้าศึกษาอ.รัชยา
19 ก.พ. 255215:0016:30สอนชดเชยภาษาอังกฤษ 1อ.เอกวิทย์
17 ก.พ. 255208:3011:30ทั่วไปนำเสนอรายงานวิชาหัวข้อพิเศษทางรปศ.อ.บูรณจิตร(ทำโดยสุพัตรา)
13 ก.พ. 255215:0016:30งดใช้ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 1อ.อุบลรัตน์
12 ก.พ. 255215:0016:30สอนชดเชย00007123 ภาษาอังกฤษ3อ.เอกวิทย์
10 ก.พ. 255216:3018:00สอนชดเชยภาษาอังกฤษ 4อ.เอกวิทย์
26 ม.ค. 255210:0011:30งดใช้ห้องเรียน00007121 ภาษาอังกฤษ1อ.ประพาฬพรรณ
16 ม.ค. 255215:0016:30งดใช้ห้องเรียน00007121 ภาษาอังกฤษ 1อ.อุบลรัตน์
10 ม.ค. 255208:3012:00ทั่วไปทำสัญญาเข้าศึกษาอ.รัชยา
08 ม.ค. 255215:0016:30งดใช้ห้องเรียน00007121 ภาษาอังกฤษ1อ.อุบลรัตน์
21 ธ.ค. 255112:0016:30สอนชดเชยสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าคณะเภสัชศาสตร์อ.วรรณแวว
16 ธ.ค. 255108:3012:00กิจกรรมสอบหัวข้อพิเศษทางรปบ. กลุ่ม 2อ.อรอนงค์ (จองโดยสุพัตรา)
12 ธ.ค. 255115:0016:30งดใช้ห้องเรียน00007121 ภาษาอังกฤษ 1อ.อุบลรัตน์
11 ธ.ค. 255115:0016:30ทั่วไป00007123 ภาษาอังกฤษ 3อ.เอกวิทย์ (จองโดยสุพัตรา)
01 ธ.ค. 255108:3010:00งดใช้ห้องเรียน00007121 ภาษาอังกฤษ 1อ.ภัชฎาภรณ์1
28 พ.ย. 255116:3018:00สอนชดเชย00007121 English 1อ.อุบลรัตน์
27 พ.ย. 255112:0015:00งดใช้ห้องเรียน0120210/00127312อ.นิศากร (โดย สิริรัตน์)
23 พ.ย. 255108:3011:30สอนเพิ่ม00527303 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1อ.ภัชฎาภรณ์
21 พ.ย. 255115:0018:00สอนเพิ่ม0530407 การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอ.มนรัตน์
20 พ.ย. 255115:0016:30สอนชดเชย00007124 ภาษาอังกฤษ 4อ.เอกวิทย์
18 พ.ย. 255113:3015:00สอนชดเชย00007121 ภาษาอังกฤษ 1ออุบลรัตน์
15 ก.ย. 255114:0015:00สอนเพิ่ม00017119 การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษอ.ศิริวิจิตร ทำการโดย ภัททิรา
09 ก.ย. 255114:0015:00สอนเพิ่ม00017119 การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษอ.ศิริวิจิตร ทำการโดย ภัททิรา
03 ก.ย. 255112:0015:00ทั่วไป00137615 เปลี่ยนจากห้อง C425อ.ดวงเพ็ญ
01 ก.ย. 255108:3011:30งดใช้ห้องเรียน00007136 คณิตศาสตร์ประยุกต์อ.จันทราภา ทำการโดย ภัททิรา
28 ส.ค. 255113:3015:00สอนชดเชย0530306 การสนทนาธุรกิจอ. ภาวดี ทำการโดย ภัททิรา
26 ส.ค. 255114:0015:00สอนเพิ่ม00017119 การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษอ.ศิริวิจิตร ทำการโดย ภัททิรา
22 ส.ค. 255115:0018:00สอนชดเชยวิชาหลักการบัญชีอ.ยุพา (ทำโดยสุพัตรา)
19 ส.ค. 255114:0015:00สอนเพิ่ม000117119 การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษอ.ศิริวิจิตร ทำการโดย ภัททิรา
15 ส.ค. 255108:3011:30งดใช้ห้องเรียน00007131 สารสนเทศเชิงสถิติอ.เขมณัฏฐ์ ทำการโดย ภัททิรา
11 ส.ค. 255108:3011:30งดใช้ห้องเรียน00007136 คณิตศาสตร์ประยุกต์อ.จันทราภา ทำการโดย ภัททิรา
06 ก.ค. 255109:0016:00Exam( ตามตารางสอบ)จัดสอบรัฐประศาสนศาสตร์(โครงการความร่วมมือ)วันชัย
26 มิ.ย. 255112:0013:30Study(ตามตารางเรียน)0020105 ภาษาอังกฤษ2อ. เอกวิทย์
23 มิ.ย. 255112:0015:00สอนชดเชย0010103 ภาษาอังกฤษมูลฐาน2 กลุ่ม 1อ.ศิริวิจิตรขอใช้ จองโดยภัททิรา
16 พ.ค. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 80 (สัมฤทธิบัตร)ภัชฎาภรณ์
16 พ.ค. 255112:0015:00Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 94 (สัมฤทธิบัตร)ลินลี่
15 พ.ค. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 83 (สัมฤทธิบัตร)กุลชลี
13 พ.ค. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 80 (สัมฤทธิบัตร)ภัชฎาภรณ์
13 พ.ค. 255112:0015:00Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 94 (สัมฤทธิบัตร)ลินลี่
12 พ.ค. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 83 (สัมฤทธิบัตร)กุลชลี
08 พ.ค. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 83 (สัมฤทธิบัตร)กุลชลี
06 พ.ค. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 80(สัมฤทธิบัตร)ภัชฎภรณ์
06 พ.ค. 255112:0015:00Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 94 (สัมฤทธิบัตร)ลินลี่
02 พ.ค. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม80 (สัมฤทธิบัตร)ภัชฎาภรณ์
02 พ.ค. 255112:0015:00Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 94 (สัมฤทธิบัตร)ลินลี่
01 พ.ค. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 83(สัมฤทธิบัตร)กุลชลี
29 เม.ย. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 80(สัมฤทธิบัตร)ภัชฎาภรณ์
29 เม.ย. 255112:0015:00Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 94 (สัมฤทธิบัตร)ลินลี่
28 เม.ย. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 83 (สัมฤทธิบัตร)กุลชลี
25 เม.ย. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม80 (สัมฤทธิบัตร)ภัชฎาภรณ์
25 เม.ย. 255112:0015:00Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 94 (สัมฤทธิบัตร)ลินลี่
24 เม.ย. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 83 (สัมฤทธิบัตร)กุลชลี
22 เม.ย. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 80 (สัมฤทธิบัตร)อ.ภัชฎาภรณ์
22 เม.ย. 255112:0015:00Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม 94 (สัมฤทธิบัตร)ลินลี่
21 เม.ย. 255108:3011:30Study(ตามตารางเรียน)00017119 กลุ่ม83 (สัมฤทธิบัตร)กลุชลี
18 เม.ย. 255108:3011:30สอนชดเชย01031213 การเขียนภาษาไทยระดับกลาง (61)อ.นิชนันท์ พาณิชพงศ์ สถาบันภาษา
11 เม.ย. 255108:3012:30สอนชดเชย01031213 การเขียนภาษาไทยระดับกลางนิชนันท์ พานิชพงศ์ สถาบันภาษา
04 เม.ย. 255112:0015:00สอนชดเชย0020105 ภาษาอังกฤษ 2อ.เอกวิทย์
28 มี.ค. 255112:0015:00สอนชดเชย0020105 ภาษาอังกฤษ 2อ.เอกวิทย์
17 ก.พ. 255108:3012:00กิจกรรมสัมภาษณ์อ.รัชยา
16 ก.พ. 255109:0012:00สอนเพิ่ม0440351อ.คฑารัตน์
14 ก.พ. 255116:3018:00สอนชดเชย0010102อ.นันทพร
08 ก.พ. 255116:3018:00สอนชดเชย00007121อ.นันทพร
05 ก.พ. 255112:0016:30กิจกรรมนิเทศนักศึกษาอ.อุษารดี
02 ก.พ. 255109:0012:00สอนเพิ่ม0440351อ.คฑารัตน์
29 ม.ค. 255116:3018:00สอนชดเชย00007121อ.นันทพร
18 ม.ค. 255116:3018:00สอนชดเชย0010102อ.นันทพร
13 ม.ค. 255112:0016:00Exam( ตามตารางสอบ)ทดสอบอ.รัชยา
12 ม.ค. 255108:3015:00กิจกรรมสัมภาษณ์อ.รัชยา
09 ม.ค. 255113:0016:00Exam( ตามตารางสอบ)9720210อ.รัชยา
07 ธ.ค. 255012:0015:00กิจกรรมวศ.อ.นาตยา
18 ก.ย. 255012:3014:00สอนเพิ่ม00007121อ.ณัฐญาณี
05 ก.ย. 255012:0015:00สอนชดเชย0540725Huang Yuan
04 ก.ย. 255012:3014:00สอนชดเชย00007121อ.ณัฐญาณี
29 ส.ค. 255012:0015:00สอนชดเชย0520602อ.ศิริวิจิตร
18 ก.ค. 255015:0018:00สอนชดเชย0240739อ.สมร
14 พ.ค. 255010:0016:00สอนเพิ่มพยาบาลอ.อุทัยวรรณ
11 พ.ค. 255010:0016:00สอนเพิ่มพยาบาลอ.อุทัยวรรณ
09 พ.ค. 255010:0016:00สอนเพิ่มพยาบาลอ.อุทัยวรรณ
24 ก.พ. 255008:3011:30สอนชดเชยการปฏิบัติการเชิงการจัดการอ.ปรารภ
17 ก.พ. 255012:0015:00สอนชดเชย0520209อ.อำพล
10 ก.พ. 255008:3011:30สอนชดเชย0531010อ.ปัทมาภรณ์
03 ก.พ. 255008:3011:30สอนชดเชย0530220อ.ปัทมาภรณ์
19 ม.ค. 255013:3015:00สอนชดเชย0010102อ.ภัชฎาภรณ์
11 ม.ค. 255013:3015:00ทั่วไปงดสอนอ.ภาวนา
23 ธ.ค. 254908:3016:30กิจกรรมสัมภาษณ์พยาบาล
16 ธ.ค. 254908:3016:30กิจกรรมสัมภาษณ์คณะพยาบาล
15 ธ.ค. 254913:3015:00สอนชดเชย0520224อ.ภาวนา
21 ก.ย. 254912:0013:30สอนชดเชยหลักการแปลอ.อภิชาต
14 ก.ย. 254908:3011:30สอนชดเชยการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอ.สุจินดา
09 ก.ย. 254909:0012:00สอนชดเชยวิชาการเงินธุรกิจอ.สมร
31 ส.ค. 254909:0012:00สอนชดเชยENGLISH CONVERSATIONอ.ธีติมา
24 ส.ค. 254909:0012:00สอนชดเชยENGLISH CONVERSATIONอ.ธีติมา
19 ส.ค. 254908:3011:30สอนชดเชยหลักการบัญชี 1 (กลุ่ม 2)อ.ยุพา
20 ก.ค. 254908:3011:30สอนชดเชยการจัดการโลจิสติกส์ทางธุรกิจอ.อินทิรา
15 ก.ค. 254912:0015:00สอนชดเชยการเงินธุรกิจอ.สมร
06 ก.ค. 254908:3011:30สอนชดเชยเศรษฐศาสตร์จุลภาคอ.วันดี
05 ก.ค. 254913:0014:30สอนเพิ่มFundamental English 1อ.จิระจิตรา แก้วขาวใส
29 มิ.ย. 254912:0013:30สอนเพิ่มภาษาอังกฤษมูลฐาน 1อ.ธีติมา พจนะแก้ว
24 มิ.ย. 254912:0015:00สอนชดเชยการเงินธุรกิจอ.สมร อนันตปัญญากุล
16 มิ.ย. 254915:0018:00สอนชดเชยวิชาการบริหารโครงการอ.อภิญญา
25 พ.ค. 254908:3011:30ประชุมประชุมอ.จันทิมา
03 ต.ค. 254812:0015:00สอนชดเชยวิชา 0240340อ.วราภรณ์
26 ก.ย. 254812:0015:00สอนชดเชยวิชา 0240340อ.วราภรณ์
19 ก.ย. 254812:0016:00สอนเพิ่มวิชา 0240340อ. วราภรณ์
29 ส.ค. 254812:0015:00สอนชดเชยวิชา 0240340อ.วราภรณ์
15 ส.ค. 254812:0015:00สอนชดเชยวิชา 0240305อ.วราภรณ์
18 ก.ค. 254812:0015:00สอนชดเชยวิชา 0010112อ.นิชาภา
11 ก.ค. 254812:0015:00สอนชดเชยวิชา 0010141อ.วันดี
21 เม.ย. 254808:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชย 0010142อ.วรเทพ
28 ก.พ. 254812:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชย 0220801อ.ชาลินี
24 ก.พ. 254812:0013:30สอนชดเชยสอนชดเชย 0020102อ.ปณวัตน์
17 ก.พ. 254812:0013:30สอนชดเชยสอนชดเชย 0020102อ.ปณวัตน์
14 ก.พ. 254813:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชย 0010107อ.กตัญชลี
09 ก.พ. 254810:0012:00สอนชดเชยสอนชดเชย 0010103อ.ทัศนีย์
07 ก.พ. 254812:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชย 0540608อ.ศิริวิจิตร
04 ก.พ. 254808:3010:00สอนชดเชยสอนชดเชย 0540708อ.จิรานุวัฒน์
04 ก.พ. 254816:3017:00สอนชดเชยสอนชดเชย 002104อ.เอกวิทย์
27 ม.ค. 254810:0012:00สอนชดเชยสอนชดเชย 0010103อ.ทัศนีย์
24 ม.ค. 254813:0015:00ทั่วไป0010137อ.กตัญชลี
21 ม.ค. 254808:3010:00สอนชดเชยสอนชดเชย 0020104อ.เอกวิทย์
21 ม.ค. 254815:0018:00ทั่วไป0010117อ.ศณุ
20 ม.ค. 254812:0014:00สอนชดเชยสอนชดเชย 0010100อ.ทัศนีย์
14 ม.ค. 254808:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชย 0240246อ.สุมณี
13 ม.ค. 254812:0014:00สอนชดเชยสอนชดเชย 0010100อ.ทัศนีย์
07 ม.ค. 254808:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชย 0240246อ.สุมณี
06 ม.ค. 254812:0014:00สอนชดเชยสอนชดเชย 0010100อ.ทัศนีย์
18 ธ.ค. 254709:0012:00สอนชดเชยสอนชดเชย 0520702อ.จิรานุวัฒน์
17 ธ.ค. 254708:3011:30สอนชดเชยสอนเพิ่ม 0010102อ.ธีติมา
13 ธ.ค. 254712:0015:00ทั่วไป0010102ภาวนา
10 ธ.ค. 254709:0012:00สอนเพิ่มนัดสอบย่อย 0220239อ.สมร
29 ก.ย. 254708:3010:00สอนชดเชยสอนเสริม0011100อ.ธีติมา
22 ก.ย. 254708:3010:00สอนชดเชยสอนเสริม0011100อ.ธีติมา
22 ก.ย. 254712:0015:00สอนชดเชยสอนเพิ่ม0230212อ.จุทามาศ
15 ก.ย. 254708:3010:00สอนชดเชยสอนเสริม0011100อ.ธีติมา
13 ก.ย. 254712:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชยการบัญชีเฉพาะกิจการอ.กันทิมา
11 ก.ย. 254711:3014:30สอนชดเชยสอนชดเชย0010101อ.ธนอร
08 ก.ย. 254708:3010:00สอนชดเชยสอนเสริม0011100อ.ธีติมา
01 ก.ย. 254708:3010:00สอนชดเชยสอนเสริม0011100อ.ธีติมา
30 ส.ค. 254712:0015:00สอนชดเชยสอน0010001อ.อภิชาต
25 ส.ค. 254708:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชย0230404อ.อินทิรา
23 ส.ค. 254712:0013:30สอนเพิ่มสอนเสริม0010112อ.นิชาภา
18 ส.ค. 254708:3011:30Exam( ตามตารางสอบ)สอนชดเชย0220208อ,อินทิรา
16 ส.ค. 254712:0013:30สอนเพิ่มสอนเสริม0010112อ.นิชาภา
09 ส.ค. 254712:0013:30สอนเพิ่มสอนเสริม0010112อ.นิชาภา
02 ส.ค. 254712:0013:30สอนเพิ่มสอนเสริม0010112อ.นิชาภา
28 ก.ค. 254712:0014:00สอนชดเชยสอนเพิ่ม0020104อ.ทัศนีย์
21 ก.ค. 254709:0012:00สอนชดเชยสอนเพิ่ม0020104อ.ทัศนีย์
21 ก.ค. 254712:0014:00สอนชดเชยสอนเพิ่ม0020104อ.ทัศนีย์
12 ก.ค. 254712:0015:00สอนชดเชยสอนชดเชย0240308อ.กันทิมา
07 ก.ค. 254708:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชย0240408อ.สุมณี
05 ก.ค. 254708:3011:30สอนชดเชยสอนชดเชย0240408อ.สุมณี
20 เม.ย. 254708:3013:30สอนชดเชยสอนชดเชยภาษาอังกฤษมูลฐาน 2อ.นรินธร
16 ธ.ค. 254613:3015:00สอนเพิ่ม0010103อ.เพ็ญประภา
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]