เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ6 พ.ค. 256720 พ.ค. 2567
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ6 พ.ค. 256720 พ.ค. 2567
  -  วันชำระเงินตามปกติ6 พ.ค. 256724 พ.ค. 2567
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร6 พ.ค. 256724 พ.ค. 2567
  -  ช่วงการแจ้งย้ายคณะ/สาขาวิชา27 พ.ค. 256721 มิ.ย. 2567
  -  ช่วงการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาสมัครเข้าใหม่27 พ.ค. 256721 มิ.ย. 2567
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ผ่านระบบ)4 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 2567
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา4 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 2567
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา4 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 2567
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา4 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 2567
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม4 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 2567
  -  ลงทะเบียนล่าช้า4 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 2567
  -  ช่วงการแจ้งลาพักการศึกษา4 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 2567
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า4 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 2567
  -  วันเปิดภาคการศึกษา10 มิ.ย. 256710 มิ.ย. 2567
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ18 มิ.ย. 256718 มิ.ย. 2567
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )18 มิ.ย. 256723 ก.ย. 2567
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 ก.ค. 256726 ก.ค. 2567
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)30 ก.ค. 25679 ส.ค. 2567
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)7 ต.ค. 256718 ต.ค. 2567
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา18 ต.ค. 256718 ต.ค. 2567
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]