เมนูหลัก

01139137COSMETIC SCIENCES I
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 1
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01139130
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-10:30C307MC15213W  
อาจารย์: อ.กฤษดา อนันตวุฒิ
ดร.วิโรจน์ มีรุ่งเรือง
ดร.รุ่งศิริ สุริยเต็ม
อ.เกศระวี ปานทับ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้นปี 315-1-14
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค:
Course Description
โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของผิวหนัง การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อและกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเล็บ วิทยาศาสตร์ของสี เครื่องสำอางแต่งสีประเภทต่าง ๆ เช่น ลิปสติก แต่งขอบตา ปัดแก้มหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]