เมนูหลัก

01149144COSMETIC SCIENCES II
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01139137
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-10:30A308AC1046W  
อาจารย์: อ.ประไพพิศ พิชญ์ชานุวัฒน์
ดร.วิโรจน์ มีรุ่งเรือง
ดร.รุ่งศิริ สุริยเต็ม
อ.เกศระวี ปานทับ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 4 ขึ้นไป10-4-6
สอบกลางภาค: 2 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค:
Course Description
โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของเส้นผม การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมประเภทต่าง ๆ เช่น แชมพู ครีมนวดผม ผลิตภัณฑ์แต่งทรงผม ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม ผลิตภัณฑ์ดัดผมผลิตภัณฑ์กำจัดขน หลักการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านประเภทต่าง ๆ
เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างพื้น ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบอเนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องครัว


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]