เมนูหลัก

01448621PRACTICUM IN INDUSTRIAL HYGIENE
การฝึกปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
สังกัดสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01428305 และ 01438601 และ 01438602 และ 01438611
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C424MA20164W  
  จันทร์12:30-15:30N/AMC      
อาจารย์: อ.กิตติ โพธิ์เย็น
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป
20-1-19
20-15-5
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]