เมนูหลัก

00139408ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY II
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00139406
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C209ML12120W  
อาจารย์: ผศ.ปฏิภาณ เกิดลาภ
ผศ.ธนากร น้ำหอมจันทร์
พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 312-12-0
สอบปลายภาค:
Course Description
การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าระบบไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมส่องสว่าง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในทางวิศวกรรมไฟฟ้าหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]