เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  21 สิงหาคม 2563
09:00 - 11:0000548545 CHINESE USAGE IV 113 
 วันที่  23 สิงหาคม 2563
09:00 - 12:0001429302 BIOSTATISTICS 7124 
 วันที่  24 สิงหาคม 2563
09:00 - 11:0000000121 ENGLISH FOR EVERYDAY LIFE 318 
 00008123 ENGLISH III 7-8,10-10
 00009121 ENGLISH I 1-8,10-11385 
 00009123 ENGLISH III 1-10393 
 00239412 ENGLISH FOR INTERNATIONAL BUSINESS 119 
 00239513 BUSINESS ENGLISH 120 
 00539630 JAPANESE FOR INTERNATIONAL BUSINESS 120 
 00548601 BUSINESS ENGLISH 1
 01158522 DRUG CARE IN HIGH RISK PATIENTS 135 
09:00 - 12:0000149511 CONTROL OF HYBRID ELECTRIC VEHICLE TRACTION 118 
13:00 - 14:3001348406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 1-2,6-6
 01349406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 1-6272 
13:00 - 15:0000539316 PRINCIPLES OF TRANSLATION 116 
 00539506 CHINESE GRAMMAR 1
 01139302 PUBLIC HEALTH PHARMACY 144 
 01158732 COMMUNITY PHARMACY MANAGEMENT 124 
13:00 - 16:0000529304 PRINCIPLES OF MARKETING 113 
 วันที่  25 สิงหาคม 2563
09:00 - 11:0000008124 ENGLISH IV 2
 00009122 ENGLISH II 112 
 00009124 ENGLISH IV 237 
 00009127 BASIC ENGLISH FOR CAREERS 1-5210 
 00219405 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 124 
 00510602 BASIC JAPANESE CONVERSATION I 118 
 00548543 CHINESE USAGE II 1
 00719202 PHYSICS IN NURSING 1-2115 
 00719315 HEALTH ASSESSMENT 1-1298 
09:00 - 12:0001438307 INFECTIOUS AND NON-INFECTIOUS DISEASE 1
 01448513 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 113 
13:00 - 14:0001148305 PHARMACY PROFESSIONAL LEADERSHIP 124 
13:00 - 14:3001348403 AIRPORT MANAGEMENT 2-2,6-6
 01349403 AIRPORT MANAGEMENT 1-6272 
13:00 - 15:0000539207 CROSS CULTURAL COMMUNICATION 113 
 00539317 BUSINESS READING 116 
 00539516 CHINESE WRITING I 1
 00539625 JAPANESE STUDIES 1
 00549322 LANGUAGE RESEARCH 1
 01139132 STABILITY AND STABILIZATION OF COSMETIC PRODUCTS 1
 วันที่  26 สิงหาคม 2563
08:00 - 11:0000000142 CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 122 
09:00 - 11:0000008107 THAI WAYS OF LIFE 1
 00009105 SOCIETY AND GOVERNMENT 154 
 00009107 THAI WAYS OF LIFE 1-2208 
 00529504 CHINESE III 111 
 01148708 INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PROCESSING 124 
09:00 - 12:0000139406 ELECTRICAL MACHINES 118 
 00149405 RENEWABLE ENERGY 117 
 00939214 DATA COMMUNICATION AND NETWORKING 1
 00949217 LAW AND ETHICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 116 
 01129123 ANALYTICAL CHEMISTRY I 1
 01138410 PHARMACEUTICAL ANALYSIS I 1
13:00 - 14:3001319301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1-4144 
13:00 - 15:0000519521 GENERAL KNOWLEDGE OF CHINA 111 
 00529212 TOUR PLANNING AND ORGANIZATION 113 
 00539318 BUSINESS WRITING 116 
 00539624 JAPANESE LITERATURE 1
 00719201 ORGANIC CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCES 1-2115 
13:00 - 15:3000239420 INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH 117 
13:00 - 16:0001139502 PHARMACOLOGY I 138 
 01438308 BASIC HEALTH SERVICES 1
 วันที่  27 สิงหาคม 2563
09:00 - 10:3001329205 AVIATION AND ENVIRONMENT 1-5181 
09:00 - 11:0000000143 INTEGRATED COMMUNICATION IN DIGITAL ERA 134 
 00009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 190 
 00009116 MUSIC APPRECIATION 1-276 
 00529305 ENGLISH STRUCTURE FOR COMMUNICATION II 112 
 00529608 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION III 111 
09:00 - 12:0001138412 PHARMACOGNOSY I 1
 01139409 PHARMACOGNOSY I 144 
13:00 - 14:0001148514 DRUG USE EVALUATION 133 
13:00 - 15:0000239416 BUSINESS OPERATIONS IN ASIA 114 
 00510603 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE 118 
 00529512 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 111 
 00529543 BUSINESS ADMINISTRATION IN CHINESE CULTURE 111 
 00548219 SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 1
 00549220 SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 123 
 01139133 FRAGRANCES AND AROMATHERAPY 1
13:00 - 15:3001338206 OPERATION RESEARCH 1-410 
 01339206 OPERATION RESEARCH 1-5220 
 วันที่  28 สิงหาคม 2563
09:00 - 11:0000239564 RETIREMENT PLANNING 1
 00529336 BUSINESS PRESENTATION AND REPORT 116 
 00539216 TOURISM MARKETING 114 
 00539520 EVOLUTION OF THE CHINESE CHARACTERS 1
 00539610 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION V 1
 00549528 EXPERIENCE IN CHINA 111 
 00729211 HUMAN DEVELOPMENT AND HEALTH PROMOTION 197 
 00929212 INTERNET OF THINGS 116 
 01139134 NATURAL PRODUCTS FOR BEAUTY AND HEALTH 1
 01148304 COMMUNITY PHARMACY 133 
 01329306 LOGISTICS MANAGEMENT 1-5182 
09:00 - 11:3000229407 FINANCIAL MANAGEMENT 118 
09:00 - 12:0001139408 MEDICINAL CHEMISTRY II 139 
 01158741 PHARMACOTHERAPY IV 124 
 01438501 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING 1
13:00 - 14:0001148516 DRUG ABUSE 133 
13:00 - 15:0000000144 ENTERPRIST IN THE 21st CENTURY 145 
 00008135 MAN AND ENVIRONMENT 1
 00008136 INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING 4
 00009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 1-4167 
 00519201 TOURISM INDUSTRY 126 
 00529345 ENGLISH FOR AIRLINE BUSINESS 1
 00529514 CHINESE READING I 112 
 00529611 JAPANESE WRITING FOR COMMUNICATION 111 
 00539218 TOURISM RESOURCE DEVELOPMENT 113 
13:00 - 15:3001318201 AVIATION MATHEMATICS 1-2,4-4
 01319201 AVIATION MATHEMATICS 1-4166 
13:00 - 16:0000139307 ELECTROMAGNETIC FIELDS 115 
 00149416 PROJECT FEASIBILITY STUDY 117 
 01129210 ANATOMY AND PHYSIOLOGY I 154 
 วันที่  31 สิงหาคม 2563
09:00 - 11:0000519311 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 124 
 00519501 CHINESE I 111 
 01138411 PHARMACEUTICAL ANALYSIS LABORATORY I 111 
 01148518 PHARMACEUTICAL CARE IN COMMUNITY PHARMACY 133 
 01158721 DEVELOPMENT OF HERBAL RAW MATERIAL 122 
 01319303 PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE 1-4143 
09:00 - 12:0000129202 MATHEMATICS II 1
 00149415 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT 118 
 00929320 ENGLISH LANGUAGE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 115 
 01438502 NOISE AND VIBRATION 1
 01448511 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARDS AND CLEANED TECHNOLOGY 113 
13:00 - 15:0000009130 SCIENCE AND SOCIETY 152 
 00518203 SERVICE PSYCHOLOGY 1
 00519203 SERVICE PSYCHOLOGY 113 
 00539217 FINANCE AND ACCOUNTING FOR TOURISM 114 
 00719203 BIOLOGY FOR HEALTH SCIENCES 1119 
 01138509 TOXICOLOGY AND CLINICAL TOXICOLOGY 121 
 01329208 PRINCIPLES OF MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY 1-5169 
13:00 - 15:3000229409 STATISTICS AND QUANTITATIVE ANALYSIS FOR DECISION MAKING IN BUSINESS 120 
13:00 - 16:0000139309 ENGINEERING ELECTRONICS 118 
 00929318 GENETIC ALGORITHMS AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 110 
 วันที่  1 กันยายน 2563
09:00 - 11:0000229413 BUSINESS LAW 113 
 00229435 ENGLISH FOR INSURANCE 128 
 00238459 ENGLISH FOR INTERNATIONAL BUSINESS INSURANCE 1
 00529313 ENGLISH READING SKILLS 112 
 00529346 ENGLISH FOR LOGISTICS 1
 00539518 CHINESE TRANSLATION SKILL 1
 01119203 GENERAL BIOLOGY 153 
 01148517 OUTPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 133 
 01149148 HOLISTIC HEALTH CARE 1
 01339204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 1-5205 
09:00 - 12:0000939203 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 110 
 01158740 PHARMACOTHERAPY III 124 
13:00 - 14:3000749316 PRIMARY MEDICAL CARE 174 
 01348405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 3-3,5-5
 01349405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 1-6272 
13:00 - 15:0000519502 CHINESE PRONUNCIATION 111 
 00529214 TOUR GUIDING 113 
 00529541 CHINA IN THE MODERN WORLD 111 
 00529614 JAPANESE READING FOR COMMUNICATION 111 
 00549221 RESEARCH METHODOLOGY IN TOURISM 120 
 00549323 SEMINAR ON BUSINESS ENGLISH USAGE 1
13:00 - 16:0001118208 BIOCHEMISTRY 1
 01129206 BIOCHEMISTRY 149 
 01438503 WATER QUALITY ANALYSIS 1
 วันที่  2 กันยายน 2563
09:00 - 10:3001329207 PRINCIPLES OF FLIGHT 1-5182 
 01338316 PRINCIPLE OF FLIGHT 2-4
09:00 - 11:0000229402 PRINCIPLES OF BUSINESS INFORMATION SYSTEM 119 
 00529306 ENGLISH LINGUISTICS 113 
 00529542 BUSINESS LAWS AND INVESTMENT IN CHINA 1
 00529603 BUSINESS JAPANESE III 112 
 00539319 ACADEMIC WRITING 116 
 00539623 JAPANESE TRANSLATION FOR BUSINESS 120 
 00739313 MATERNITY – NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY I 194 
 00939213 BASIC MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 114 
 01119201 MATHEMATICS FOR HEALTH SCIENCES 154 
 01148513 CLINICAL PHARMACOKINETICS 139 
 01149144 COSMETIC SCIENCES II 1
 01158714 COSMETIC SCIENCESM II 122 
09:00 - 12:0000139401 ELECTRICAL MEASUREMENTS AND INSTRUMENTS 118 
 00139404 ELECTRICAL SAFETY 118 
 01129208 MICROBIOLOGY 154 
 01448512 SAMPLING AND ANALYSIS SOLID WASTE AND HAZARDOUS WASTE 113 
13:00 - 15:0000009111 HUMAN AND SOCIETY 1-2136 
 00518202 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY 1
 00539206 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY 114 
 00729307 ELDERLY NURSING 1102 
 00749320 COMMUNITY NURSING II 173 
 01139413 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS 144 
 01339307 AVIATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 1-5203 
13:00 - 16:0000129305 ENGINEERING MECHANICS 1
 00949224 INFORMATION SECURITY AND MANAGEMENT 115 
 01138505 PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY III 116 
 01139116 BASIC STATISTICS 1
 วันที่  3 กันยายน 2563
09:00 - 10:0001119301 PHARMACY ORIENTATION AND ETHICS 153 
09:00 - 10:3001338313 AIRLINE BUSINESS 2-2,5-5
 01339313 AIRLINE BUSINESS 1-5210 
09:00 - 11:0000239422 SELECTED TOPICS OF INDUSTRY AND BUSINESS DEVELOPMENT IN ASEAN 117 
 00510601 BASIC JAPANESE I 118 
 00519602 BUSINESS JAPANESE II 1
 00529341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 113 
 00729305 ADULT NURSING I 1114 
 01148519 INPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 133 
 01158712 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 124 
09:00 - 12:0001129403 PHARMACEUTICS I 158 
 01139130 FORMULATION PREPARATION II 1
 01438507 AIR QUALITY MEASUREMENT 1
13:00 - 14:0001129404 PHARMACEUTIC LABORATOTY I 156 
13:00 - 14:3001348404 AIR CARGO MANAGEMENT 1-1,3-3,5-6
 01349404 AIR CARGO MANAGEMENT 1-6268 
13:00 - 15:0000249414 STRATEGIC MANAGEMENT 129 
 00249515 STRATEGIC MANAGEMENT 1
 00529238 THAI HERITAGE FOR TOURISM 112 
 00529343 ENGLISH FOR TOURIST GUIDES 134 
 00539628 JAPANESE FOR PROFICIENCY TEST I 1
 00739321 NURSING RESEARCH 1-789 
 01138507 DISPENSING PHARMACY I 123 
 01148701 TREND IN PHARMACEUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 129 
 01149149 COSMETICS AND HEALTH PRODUCTS DEVELOPMENT 1
 01448514 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY 113 
 วันที่  4 กันยายน 2563
09:00 - 10:0001338312 AVIATION SAFETY 1-1,3-510 
 01339312 AVIATION SAFETY AND SECURITY 1-5208 
09:00 - 11:0000510601 BASIC JAPANESE I 2
 00539605 BUSINESS JAPANESE V 1
 00729311 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I 198 
 00749317 NURSING ADMINISTRATION 171 
 01139411 INDUSTRIAL PHARMACY I 138 
 01148420 INDUSTRIAL PHARMACY I 149 
 01149146 DIETETICS 1
09:00 - 12:0000129206 GENERAL PHYSICS II 1
 00939215 DATABASE APPLICATION PROGRAMMING 110 
 01119202 GENERAL CHEMISTRY 157 
 01438505 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT 1
13:00 - 15:0000000137 DIGITAL LIFESTYLE 318 
 00009137 LIFE AND DIGITAL ECOLOGY 1-3185 
 00229434 TRANSPORTATION INSURANCE MANAGEMENT 146 
 00238454 CARGO TRANSPORT INSURANCE 1
 00529338 ENGLISH FOR STANDARDIZED TEST 117 
 00719205 ANATOMY 1-2115 
 00739310 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING 190 
 01139136 EVALUATION OF COSMETIC PRODUCTS 1
 01139412 INDUSTRIAL PHARMACY LABORATORY I 144 
 01148421 INDUSTRIAL PHARMACY LABORATORY I 139 
 01158716 EVALUATION OF COSMETIC PRODUCT 122 
13:00 - 16:0000149508 POWER PLANT ENGINEERING 113 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: