เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2561
09:00 - 12:0001318305 AIR TRANSPORTATION SYSTEM 71
 01319305 AIR TRANSPORTATION SYSTEM 7112 
 01328203 AVIATION STATISTICS 7118 
 01338314 AVIATION ENGLISH 7122 
13:00 - 16:0001318302 SPECIFIC AVIATION TECHNICAL ENGLISH 71
 01319302 SPECIFIC AVIATION TECHNICAL ENGLISH 7111 
 01328311 AIR CARGO TRANSPORTATION 7113 
 01338401 AIRLINE MANAGEMENT 7129 
 วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2561
09:00 - 12:0000009123 ENGLISH III 5149 
 00828208 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 61
 01519203 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 53130 
 01529206 ECONOMICS FOR MANAGEMENT 6135 
13:00 - 16:0000009122 ENGLISH II 6143 
 01519201 MODERN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 63105 
 01519204 MODERN MARKETING 53125 
 01529212 LOGISTICS MANAGEMENT 5153 
 วันที่  5 มีนาคม 2561
09:00 - 12:0000539626 JAPANESE FOR SOCIOCULTURAL STUDIES 1
 วันที่  6 มีนาคม 2561
09:00 - 12:0000539624 JAPANESE LITERATURE 1
 วันที่  25 มีนาคม 2561
09:00 - 12:0000008122 ENGLISH II 71
 00008123 ENGLISH III 7114 
 00009122 ENGLISH II 7110 
 01338316 PRINCIPLE OF FLIGHT 7122 
13:00 - 16:0001319304 AIRPORT OPERATIONS 7110 
 01328205 DATA COMMUNICATION AND NETWORKING FOR AVIATION 7120 
 01338315 AVIATION METEOROLOGY 7123 
 วันที่  1 เมษายน 2561
09:00 - 12:0000009111 HUMAN AND SOCIETY 63108 
 00009132 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 53-54126 
 00838310 STRATEGY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT 61
 01529208 STRATEGIC MANAGEMENT 6138 
 01539306 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 5261 
13:00 - 16:0000009121 ENGLISH I 53-5493 
 00828203 PUBLIC POLICY AND PLANNING 61
 00838306 MANAGEMENT ETHICS 53
 01519202 MANAGEMENT ETHICS 63108 
 01529209 PUBLIC POLICY AND PLANNING 6135 
 01539307 PERFORMANCE APPRAISAL 5260 
 วันที่  7 พฤษภาคม 2561
09:00 - 11:0000529315 ENGLISH PHONETICS AND PRONUNCIATION 113 
 00719302 FUNDAMENTAL NURSING 1-874 
 00729308 CULTURAL DIVERSITY CARE 1105 
 00738307 ADULT NURSING II 190 
09:00 - 12:0000008111 MAN AND SOCIETY 142 
 00009105 SOCIETY AND GOVERNMENT 116 
 00009111 HUMAN AND SOCIETY 131 
 00009115 ASEAN STUDIES 166 
 00129616 COMPUTER ORGANIZATION ARCHITECTURE AND MICROCOMPUTER DESIGN 1
 00138725 PRODUCTIVITY IMPROVEMENT 1
 00218501 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 1
 00219401 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 139 
 00228533 COST ACCOUNTING I 1
 00229533 COST ACCOUNTING I 118 
 00438215 PRIVATE INTERNATIONAL LAW 111 
 00528231 LODGING BUSINESS MANAGEMENT 1
 00529231 LODGING BUSINESS MANAGEMENT 131 
 00529617 INTERNATIONAL BUSINESS 120 
 00548542 CHINESE USAGE I 130 
 00918201 DISCRETE MATHEMATICS 1
 00919103 MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 120 
 00938315 INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT AND MAINTENANCE 114 
 01318302 SPECIFIC AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1
 01319302 SPECIFIC AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1-7304 
 01338315 AVIATION METEOROLOGY 1-5185 
 01418203 BIOLOGY 118 
 01438406 HEALTH PROMOTION 115 
 01438608 OCCUPATIONAL TOXICOLOGY 117 
 01448702 WASTE UTILIZATION 1
13:00 - 14:0001138136 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY II 1
 01138417 PHARMACEUTICAL ANALYSIS LABORATORY II 142 
13:00 - 15:0001128408 MEDICINAL CHEMISTRY I 144 
13:00 - 16:0000008120 MUSIC APPRECIATION 124 
 00009116 MUSIC APPRECIATION 133 
 00138618 COMPUTER NETWORK 1
 00238463 BUSINESS OPERATIONS IN ASIA 125 
 00338435 MEDIA DESIGN FOR ASEAN 1
 00428204 TORTS MANAGEMENT OF AFFAIRS WITHOUT MANDATE AND UNDUE ENRICHMENT LAW 110 
 00518203 SERVICE PSYCHOLOGY 1
 00519203 SERVICE PSYCHOLOGY 131 
 00538322 LANGUAGE RESEARCH 112 
 01328310 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1-5217 
 01529210 INTRODUCTION TO FINANCE AND ACCOUNTING 125 
 วันที่  8 พฤษภาคม 2561
09:00 - 12:0000008121 ENGLISH I 211 
 00008123 ENGLISH III 1-9268 
 00009121 ENGLISH I 1-242 
 00009123 ENGLISH III 1-4,9-961 
 00018119 PREPARATORY ENGLISH 1
 00019119 PREPARATORY ENGLISH 1
 00138505 MECHANICS OF MACHINERY 1
 00438208 EVIDENCE LAW 110 
 00519503 CHINESE II 112 
 00519602 BUSINESS JAPANESE II 122 
 00548602 BUSINESS ENGLISH CONVERSATION 144 
13:00 - 15:0000729402 ADULT AND ELDERLY NURSING PRACTICUM I 7-1246 
 01118207 APPLIED COMPUTER 150 
 01119120 FOOD AND COSMETICS FOR DAILY LIFE 1
 01148521 ADVERSED DRUG REACTION 144 
13:00 - 16:0000138425 RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY 119 
 00238201 OPERATIONS MANAGEMENT 113 
 00428212 CRIMINAL LAW :OFFENCES II 1
 00438343 ADVOCACY AND MOOT COURT 1
 00538356 FRENCH FOR TOURIST GUIDES 1
 00548539 CHINESE FOR SERVICE INDUSTRY 111 
 00818204 INTRODUCTION TO PUBLIC ADMINISTRATION 1
 01129125 ANALYTICAL CHEMISTRY II 112 
 01138135 ANALYTICAL CHEMISTRY II 1
 01138416 PHARMACEUTICAL ANALYSIS II 142 
 01338402 AIR TRAFFIC MANAGEMENT 1-5191 
 วันที่  9 พฤษภาคม 2561
09:00 - 11:0000719207 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY 1-474 
 00738405 MATERNITY AND NEWBORN NURSING PRACTICUM I 7-1247 
09:00 - 12:0000008122 ENGLISH II 1-4,7-7,11-12,14-1584 
 00008124 ENGLISH IV 1-7151 
 00009122 ENGLISH II 1-13,15-15515 
 00009124 ENGLISH IV 1-580 
 00119210 FUNDAMENTAL OF MATHEMATICS 123 
 00438207 CRIMINAL PROCEDURE LAW II 110 
 00548601 BUSINESS ENGLISH 117 
 01438410 COMMUNITY MENTAL HEALTH 115 
 01438504 AIR POLLUTION 126 
13:00 - 15:0001148520 PHARMACEUTICAL PRODUCT SELECTION 145 
13:00 - 16:0000238462 BUSINESS OPERATIONS IN INDIA 144 
 00238537 AUDITING 111 
 00438317 NEGOTIATION,LEGAL OPINION AND DRAFTING OF CONTRACTS 119 
 00529615 JAPANESE READING IN PRINTED AND DIGITAL MEDIA 117 
 00538218 TOURISM BUSINESS PROJECT MANAGEMENT 131 
 00538336 BUSINESS PRESENTATION AND REPORT 112 
 00918202 STATISTICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 1
 00929104 STATISTICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 120 
 01138414 MEDICINAL CHEMISTRY III 147 
 01328203 AVIATION STATISTICS 1-5218 
 วันที่  10 พฤษภาคม 2561
09:00 - 12:0000118201 MATHEMATICS I 1
 00118202 MATHEMATICS Il 1
 00119201 MATHEMATICS I 142 
 00138426 ENERGY MANAGEMENT AND CONSERVATION IN BUILDINGS AND FACTORY 118 
 00219408 PRINCIPLES OF ECONOMICS 136 
 00238440 INTERNATIONAL FINANCE AND RISK MANAGEMENT 132 
 00338322 MULTIMEDIA FOR PRESENTATION 1
 00419205 CRIMINAL LAW : GENERAL PRINCIPLES 116 
 00438205 CIVIL PROCEDURE LAW II 112 
 00519211 TRANSPORTATION FOR TOURISM 133 
 00519301 PRINCIPLES OF THAI LANGUAGE USAGE 115 
 00528212 PASSENGER TRANSPORTATION FOR TOURISM 1
 00838201 RESEARCH IN PUBLIC ADMINISTRATION 1
 00919222 USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE DESIGN 117 
 00938313 HUMAN AND COMPUTER INTERACTION 123 
 01338401 AIRLINE MANAGEMENT 1-5183 
 01347403 AIRLINE MANAGEMENT 1
 01417309 PUBLIC HEALTH LAWS 1
 01428303 LAWS AND ETHICS IN PUBLIC HEALTH 143 
 01438612 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS 117 
13:00 - 16:0000228232 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 1
 00248438 RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS 130 
 00428208 LAW ON BUSINESS ORGANISATION 1
 00529205 INFORMATION TECHNOLOGY FOR TOURISM 127 
 00529307 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 113 
 00937352 INTRODUCTION TO INFORMATION MARKETING 1
 00938425 APPLIED SOFTWARE FOR MARKETING DEVELOPMENT 114 
 01438309 PUBLIC HEALTH RESEARCH 139 
 01529209 PUBLIC POLICY AND PLANNING 125 
 วันที่  11 พฤษภาคม 2561
09:00 - 10:0001128407 PHARMACEUTIC LABORATORY II 135 
09:00 - 11:0000719208 PHARMACOLOGY FOR NURSES 1-277 
 00738312 MATERNITY-NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY II 195 
 01118402 INTRODUCTION TO PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 141 
 01148150 TECHNOLOGY IN COSMETIC PRODUCT 111 
 01148308 HOSPITAL PHARMACY ADMINISTRATION 143 
09:00 - 12:0000008130 SCIENCE AND SOCIETY 1
 00009130 SCIENCE AND SOCIETY 146 
 00119204 GENERAL PHYSICS I 126 
 00129609 DATA COMMUNICATION 1
 00138508 HEAT TRANSFER 1
 00148404 ELECTRICAL POWER SYSTEM ANALYSIS 113 
 00148714 QUALITY MANAGEMENT 111 
 00228502 TAXATION I 126 
 00228534 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 1
 00229534 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 118 
 00238538 TAXATION II 1
 00448205 LEGAL PHILOSOPHY 1
 00519302 PRINCIPLES OF MANAGEMENT 113 
 00519511 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 113 
 00529604 BUSINESS JAPANESE IV 117 
 00538234 FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT 129 
 00548526 CHINESE LITERATURE 111 
 00928305 INTRODUCTION TO DATABASE SYSTEM 123 
 01129128 FORMULATION PREPARATION I 114 
 01318202 COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION 2-2,4-5
 01319202 COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION 1-7305 
 01328205 DATA COMMUNICATION AND NETWORKING FOR AVIATION 1-5206 
 01438405 COMMUNITY HEALTH CARE 115 
 01438506 WATER QUALITY MANAGEMENT 1
 01438607 ERGONOMICS 117 
13:00 - 16:0000008129 MATHEMATICAL THINKING SKILL 2
 00008131 STATISTICAL INFORMATION 1
 00008133 THINKING SKILLS AND DECISION MAKING 1-2130 
 00008136 INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING 113 
 00008137 APPLIED STATISTICS 156 
 00009129 MATHEMATICAL THINKING SKILL 1-2107 
 00009131 STATISTICAL INFORMATION 138 
 00009133 THINKING SKILLS AND DECISION MAKING 122 
 00009137 LIFE AND DIGITAL ECOLOGY 118 
 00119205 GENERAL PHYSICS LABORATORY I 125 
 00138620 INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS DESIGN AND SOFTWARE ENGINEERING 1
 00338321 GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS STRATEGIES 1
 00428214 CONSTITUTIONAL LAW 1
 00438209 THAI COURT SYSTEM AND CONSTITUTION OF COURT OF JUSTICE 110 
 วันที่  13 พฤษภาคม 2561
09:00 - 12:0001318202 COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION 71
 01319202 COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION 7111 
 01328310 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 7116 
 01338402 AIR TRAFFIC MANAGEMENT 7126 
13:00 - 16:0000008117 THAI FOR COMMUNICATION 71
 00009117 THAI FOR COMMUNICATION 7112 
 01328309 AIR TRAFFIC SERVICE 7118 
 วันที่  15 พฤษภาคม 2561
09:00 - 11:0000719301 CONCEPTS, THEORIES AND NURSING PROCESS 174 
09:00 - 12:0000008107 THAI WAYS OF LIFE 137 
 00008108 LIFE IN THE MODERN WORLD 121 
 00008115 PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE 177 
 00008117 THAI FOR COMMUNICATION 5-731 
 00009107 THAI WAYS OF LIFE 132 
 00009108 WAYS OF THE MODERN WORLD 129 
 00009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 1
 00009117 THAI FOR COMMUNICATION 1-7306 
 00009118 THAI LANGUAGE SKILLS 114 
 00119208 GENERAL CHEMISTRY 125 
 00128401 ELECTRIC CIRCUITS 1
 00129306 ELECTRIC CIRCUITS 115 
 00138509 REFRIGERATION 1
 00218201 PRINCIPLES OF MANAGEMENT 1
 00219404 ORGANIZATION AND MANAGEMENT 138 
 00219505 ORGANIZATION AND MANAGEMENT 1
 00438355 INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 112 
 00519616 INTRODUCTION TO BUSINESS 122 
 00528313 ENGLISH WRITING SKILLS 1
 00528523 CHINESE CIVILIZATION 114 
 00529314 ENGLISH WRITING SKILLS 114 
 00538217 TOURISM RESOURCE DEVELOPMENT 131 
 01428304 EPIDEMIOLOGY 141 
 01438407 COMMUNITY SURVEILLANCE 115 
 01438609 INDUSTRIAL VENTILATION SYSTEM 117 
13:00 - 15:0000008113 SPORTS AND RECREATION 1163 
 01128215 MEDICINAL PLANTS 138 
 01129114 MEDICINAL PLANTS 1
 01138415 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS 149 
 01158717 AROMATHERAPY 111 
 01158737 PHARMACOEPIDEMIOLOGY 125 
 01418204 ORGANIC CHEMISTRY 121 
13:00 - 16:0000119209 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 125 
 00138403 CONTROL SYSTEMS 1
 00138636 DATA MINING AND FUZZY LOGIC 1
 00138722 PROJECT FEASIBILITY STUDY 1
 00238460 NEGOTIATIONS IN INTERNATIONAL BUSINESS 134 
 00338216 SEMINAR IN COMMUNICATION ARTS 1
 00428207 SPECIFIC CONTRACT III 1
 00519303 ENGLISH STRUCTURE FOR COMMUNICATION I 124 
 00548544 CHINESE USAGE III 118 
 01438508 SOLID WASTE AND HUMAN WASTE MANAGEMENT 1
 วันที่  16 พฤษภาคม 2561
09:00 - 11:0000719204 BIOCHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE 182 
 00738318 NURSING RESEARCH 1-792 
 01139141 MARKETING AND BUSINESS ADMINISTRATION FOR COSMETIC SCIENCES AND HEALTH PRODUCTS 1
 01148423 INDUSTRIAL PHARMACY LABORATORY II 141 
 01418205 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 121 
 01438509 NUISANCE AND VECTORS MANAGEMENT 1
09:00 - 12:0000118203 MATHEMATICS III 1
 00119603 PRINCIPLES OF COMPUTER PROGRAMMING AND PROBLEM SOLVING 1
 00129403 THERMAL SCIENCE 114 
 00138709 INDUSTRIAL PLANT LAYOUT AND DESIGN 1
 00228501 BUSINESS FINANCE 130 
 00238540 ADVANCED ACCOUNTING II 110 
 00419203 JURISTIC ACTS AND CONTRACT LAW 116 
 00438211 ADMINISTRATIVE CONTROL LAW 110 
 00519522 THAI-CHINESE RELATIONSHIP 113 
 00529232 THAI HISTORY FOR TOURISM 127 
 00538237 CONVENTION AND EXHIBITION BUSINESS MANAGEMENT 132 
 00538321 ACADEMIC WRITIING 112 
 00818206 CONSTITUTIONAL LAW 1
 00919221 INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING 121 
 00938419 DATA WAREHOUSE DESIGN 114 
 01129112 MICROBIOLOGY 112 
 01318304 AIRPORT OPERATIONS 3
 01319304 AIRPORT OPERATIONS 1-7301 
 01338314 AVIATION ENGLISH 1-5191 
 01438408 HEALTH INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT 115 
 01438610 FIRE PREVENTION AND CONTROL 117 
13:00 - 15:0001138510 DISPENSING PHARMACY II 140 
13:00 - 16:0000138409 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 1
 00138621 LAW AND ETHICS FOR COMPUTER ENGINEER 1
 00228535 INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT 1
 00229535 INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT 118 
 00238367 SEMINAR IN RETAIL MARKETING 1
 00338426 COMMUNICATION IN CRISIS SITUATION 1
 00428210 SUCCESSION LAW 1
 00528312 ENGLISH READING SKILLS 1
 00528515 CHINESE READING II 113 
 00529312 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 114 
 00529313 ENGLISH READING SKILLS 118 
 00529609 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION IV 118 
 00928309 OPERATING SYSTEM 123 
 01128406 PHARMACEUTIC II 136 
 01148422 INDUSTRIAL PHARMACY II 144 
 01328311 AIR CARGO TRANSPORTATION 1-5219 
 01428305 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 143 
 01529211 PUBLIC FINANCE AND BUDGETING 125 
 วันที่  17 พฤษภาคม 2561
09:00 - 11:0001128503 FOOD AND NUTRITION 138 
 01129126 FOOD AND NUTRITION 1
 01138418 PHARMACOGNOSY II 142 
 01148152 NATURAL PRODUCT FOR BEAUTY AND HEALTH 112 
 01158719 NATURAL PRODUCT FOR BEAUTY AND HEALTH 1
09:00 - 12:0000129413 ILLUMINATION ENGINEERING 116 
 00129601 DATABASE SYSTEM 1
 00138411 ILLUMINATION ENGINEERING 1
 00219503 PRINCIPLES OF BUSINESS INFORMATION SYSTEM 1
 00238202 BUSINESS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 111 
 00338320 INTEGRATED COMMUNICATION IN DIGITAL ERA 1
 00419204 LAW ON PROPERTY 116 
 00428202 ENGLISH FOR LEGAL PROFESSION II 1
 00438202 ENGLISH FOR LEGAL PROFESSION IV 110 
 00448321 SEMINAR ON CRIMINAL LAW 1
 00518202 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY 1
 00519607 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION II 122 
 00528342 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS 1
 00528505 CHINESE IV 112 
 00529342 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS 114 
 00848201 ENGLISH FOR PUBLIC ADMINISTRATION 1
 00938314 INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT 113 
 00938410 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 1
 01118208 BIOCHEMISTRY 149 
 01119106 ORGANIC CHEMISTRY 1
 01318305 AIR TRANSPORTATION SYSTEM 1-741 
 01319305 AIR TRANSPORTATION SYSTEM 1-7308 
 01418206 INTRODUCTION TO PHARMACOLOGY 121 
 01438409 PATIENT MANAGEMENT IN COMMUNITY 115 
 01438510 RISK AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT 1
 01438611 INDUSTRIAL RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT 117 
13:00 - 15:0001139142 LAW AND ETHICS FOR COSMETIC SCIENCES AND HEALTH PRODUCTS 1
13:00 - 16:0000128310 ENGINEERING STATISTICS 1
 00138707 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL 1
 00148512 INTRODUCTION TO MECHANICAL VIBRATION 1
 00518341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 118 
 00518501 CHINESE I 112 
 00529344 ENGLISH FOR OFFICE MANAGEMENT 110 
 00548346 ENGLISH FOR OFFICE MANAGEMENT 1
 00548547 CHINESE FOR TOURIST GUIDES 1
 00928311 WEB APPLICATION DEVELOPMENT 126 
 01148307 PHARMACY ADMINISTRATION 146 
 01338316 PRINCIPLE OF FLIGHT 1-5188 
 01428306 BEHAVIORAL SCIENCE AND HEALTH EDUCATION 140 
 วันที่  18 พฤษภาคม 2561
09:00 - 11:0000719206 PHYSIOLOGY 1-280 
 00738310 CHILD AND ADOLESCENT NURSING 192 
 01119109 ANATOMY AND PHYSIOLOGY FOR COSMETIC SCIENCES 1
 01139140 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 1
 01148151 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 113 
 01148703 PRODUCT DEVELOPMENT I 110 
09:00 - 12:0000128602 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 1
 00129605 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 1
 00138410 POWER ELECTRONICS 1
 00138710 MAINTENANCE ENGINEERING 1
 00139311 ENGINEERING MATERIALS 118 
 00219502 FUNDAMENTAL ACCOUNTING II 1
 00228432 INTERNATIONAL LAW AND INVESTMENT 134 
 00229532 INTERMEDIATE ACCOUNTING II 118 
 00238558 STRATEGIC COST MANAGEMENT 111 
 00529215 AIRLINE BUSINESS SERVICE 128 
 00529333 NOTE–TAKING AND SUMMARY WRITING 113 
 00529612 JAPANESE COMPOSITION 119 
 00828206 DEVELOPMENT ADMINISTRATION 1
 00928307 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 132 
 01118210 ANATOMY AND PHYSIOLOGY I 148 
 01128502 PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY II 152 
 01138512 CLINICAL PHARMACY 134 
 01148738 PHARMACOTHERAPY I 124 
 01328309 AIR TRAFFIC SERVICE 1-5226 
 01348406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 1
 01428211 PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY 138 
13:00 - 15:0001148306 PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE 135 
13:00 - 16:0000118302 COMPUTER PROGRAMMING 1
 00138627 PRINCIPLES OF DEVELOPING MOBILE APPLICATION WITH DESIGN PATTERNS 1
 00238439 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN INTERNATIONAL ORGANIZATION 134 
 00528513 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS III 113 
 00538207 PROFESSIONAL ETHICS AND LAWS FOR TOURISM 124 
 00538216 TOURISM MARKETING 1
 00538319 LANGUAGE AND CULTURE FOR BUSINESS 112 
 00948318 ENGLISH LANGUAGE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 111 
 01529212 LOGISTICS MANAGEMENT 125 
 วันที่  20 พฤษภาคม 2561
09:00 - 12:0000009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 63-64106 
 00818205 PRINCIPLES OF LOCAL GOVERNMENT AND LOCAL ADMINISTRATION IN THAILAND 53
 01519205 LOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT 53131 
 01529210 INTRODUCTION TO FINANCE AND ACCOUNTING 6136 
 01539213 PROJECT MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT 5164 
13:00 - 16:0000008112 PSYCHOLOGY FOR LIFE 61
 00009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 53131 
 00009117 THAI FOR COMMUNICATION 63-64105 
 01529211 PUBLIC FINANCE AND BUDGETING 6138 
 01539214 SERVICES MANAGEMENT 5165 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: