เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  8 กรกฏาคม 2561
09:00 - 12:0000009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 6386 
 01529206 ECONOMICS FOR MANAGEMENT 53108 
 01529212 LOGISTICS MANAGEMENT 6137 
 01539215 CONFLICT MANAGEMENT 5155 
13:00 - 16:0001519203 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 6387 
 01529207 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 53106 
 01539213 PROJECT MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT 6137 
 วันที่  9 กรกฏาคม 2561
09:00 - 12:0000008123 ENGLISH III 1
 00138719 VALUE ENGINEERING 1
 00228502 TAXATION I 1
 00548601 BUSINESS ENGLISH 1
 วันที่  10 กรกฏาคม 2561
09:00 - 12:0000008124 ENGLISH IV 1
 00248437 SEMINAR IN INTERNATIONAL BUSINESS 1
 วันที่  11 กรกฏาคม 2561
09:00 - 12:0000548602 BUSINESS ENGLISH CONVERSATION 1
 01128502 PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY II 1
 01129125 ANALYTICAL CHEMISTRY II 1
 01138135 ANALYTICAL CHEMISTRY II 1
 01427418 CONSUMER PROTECTION IN HEALTH 1
 วันที่  13 กรกฏาคม 2561
09:00 - 11:0000719209 NUTRITION AND HEALTH 171 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: