เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  8 กันยายน 2562
09:00 - 12:0000009122 ENGLISH II 56-5779 
 00219506 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 8126 
 00229531 INTERMEDIATE ACCOUNTING I 8123 
 00919101 INTRODUCTION TO COMPUTER TECHNOLOGY AND INFORMATION SYSTEM 8128 
 01318301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 71
 01319301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 7127 
 01328204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 71
 01329306 LOGISTICS MANAGEMENT 7118 
 01339204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 7112 
 01348403 AIRPORT MANAGEMENT 7146 
 01419202 BASIC PHYSICS IN PUBLIC HEALTH 7128 
 01519201 MODERN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 62-63189 
 01519204 MODERN MARKETING 6063 
 01529209 PUBLIC POLICY AND PLANNING 5880 
 01539215 CONFLICT MANAGEMENT 5468 
 01539218 RESEARCH IN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 52-5388 
 01539307 PERFORMANCE APPRAISAL 5135 
13:00 - 16:0000009124 ENGLISH IV 52-5378 
 00219501 FUNDAMENTAL ACCOUNTING I 8129 
 00229509 MANAGERIAL ECONOMICS 8116 
 00919102 PROBLEM SOLVING IN COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 8128 
 01318303 PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE 71
 01319303 PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE 7124 
 01329208 PRINCIPLES OF MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY 7124 
 01338313 AIRLINE BUSINESS 71
 01339313 AIRLINE BUSINESS 7112 
 01419203 BIOLOGY 7128 
 01519205 LOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT 6071 
 01529208 STRATEGIC MANAGEMENT 5876 
 01529210 INTRODUCTION TO FINANCE AND ACCOUNTING 56-5783 
 01539217 PUBLIC SERVICE AND PEOPLE PARTICIPATION 5469 
 01539314 ADMINISTRATIVE LAW 5136 
 วันที่  27 ตุลาคม 2562
09:00 - 12:0000008121 ENGLISH I 62
 00009121 ENGLISH I 62-6363 
 00009122 ENGLISH II 58-5988 
 00919201 INTRODUCTION TO BUSINESS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 8128 
 01329207 PRINCIPLES OF FLIGHT 7115 
 01338206 OPERATION RESEARCH 7115 
 01338316 PRINCIPLE OF FLIGHT 71
 01339206 OPERATION RESEARCH 71
 01348404 AIR CARGO MANAGEMENT 7145 
 01519202 MANAGEMENT ETHICS 62-63188 
 01529206 ECONOMICS FOR MANAGEMENT 6062 
 01529209 PUBLIC POLICY AND PLANNING 5683 
 01539216 OPERATIONS FOR MANAGEMENT 54-5568 
 01539307 PERFORMANCE APPRAISAL 5283 
 01539310 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 5141 
13:00 - 16:0000008123 ENGLISH III 54
 00009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 62-63223 
 00009123 ENGLISH III 54-5575 
 00219504 PRINCIPLES OF MARKETING 8122 
 01318201 AVIATION MATHEMATICS 71
 01319201 AVIATION MATHEMATICS 7128 
 01338312 AVIATION SAFETY 71
 01339312 AVIATION SAFETY AND SECURITY 7112 
 01348405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 7144 
 01529207 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 6067 
 01529208 STRATEGIC MANAGEMENT 5683 
 01529210 INTRODUCTION TO FINANCE AND ACCOUNTING 58-5977 
 01539303 ORGANIZATIONAL COMMUNICATION 5135 
 01549220 CHANGE LEADERSHIP 5292 
 วันที่  2 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 12:0000239511 TAXATION I 8128 
 01419201 GENERAL CHEMISTRY 7128 
13:00 - 16:0000019119 PREPARATORY ENGLISH 6255 
 วันที่  18 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 11:0001158523 CLINICAL SKILL IN DRUG THERAPY MONITORING 140 
09:00 - 12:0000008123 ENGLISH III 1-316 
 00009121 ENGLISH I 1-3,5-12452 
 00009123 ENGLISH III 1-10407 
 00139309 ENGINEERING ELECTRONICS 119 
 00239412 ENGLISH FOR INTERNATIONAL BUSINESS 119 
 00438322 CRIMINAL INVESTIGATION 1
 00439204 CIVIL PROCEDURE LAW I 111 
 00539633 JAPANESE FOR HOTEL INDUSTRY 116 
 00548601 BUSINESS ENGLISH 1
 01438505 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT 114 
 01539303 ORGANIZATIONAL COMMUNICATION 123 
13:00 - 14:0001149143 TREND IN COSMETIC RESEARCH AND DEVELOPMENT 113 
13:00 - 15:0000749320 COMMUNITY NURSING II 198 
 01138302 PUBLIC HEALTH PHARMACY 142 
 01148513 CLINICAL PHARMACOKINETICS 137 
 01158732 COMMUNITY PHARMACY MANAGEMENT 123 
13:00 - 16:0000129207 GENERAL PHYSICS LABORATORY II 113 
 00139404 ELECTRICAL SAFETY 112 
 00238463 BUSINESS OPERATIONS IN ASIA 1
 00239416 BUSINESS OPERATIONS IN ASIA 130 
 00438324 CRIMINAL JUSTICE 1
 00539506 CHINESE GRAMMAR 110 
 00948316 ASSURANCE AND MAINTENANCE INFORMATION SECURITY SYSTEM 122 
 01348406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 1-5170 
 วันที่  19 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 10:0001119301 PHARMACY ORIENTATION AND ETHICS 152 
09:00 - 11:0000519601 BUSINESS JAPANESE I 3
 00749403 ADULT AND ELDERLY NURSING PRACTICUM II 8-1344 
09:00 - 12:0000008122 ENGLISH II 1-2
 00008124 ENGLISH IV 1-215 
 00008127 BASIC ENGLISH FOR CAREERS 5
 00009122 ENGLISH II 1-247 
 00009124 ENGLISH IV 1-247 
 00009127 BASIC ENGLISH FOR CAREERS 1-6265 
 00519501 CHINESE I 112 
 00529345 ENGLISH FOR AIRLINE BUSINESS 1
 00529611 JAPANESE WRITING FOR COMMUNICATION 1
 00539624 JAPANESE LITERATURE 120 
13:00 - 14:0001148305 PHARMACY PROFESSIONAL LEADERSHIP 145 
13:00 - 15:0001129122 DERMAL PATHOPHYSIOLOGY 1
 01139132 STABILITY AND STABILIZATION OF COSMETIC PRODUCTS 1
13:00 - 16:0000149634 WEB APPLICATION DEVELOPMENTS 1
 00219403 PRINCIPLES OF MARKETING 117 
 00219504 PRINCIPLES OF MARKETING 1
 00239411 ENTERPRENEURSHIP AND BUSINESS DEVELOPMENT 129 
 00429211 CRIMINAL LAW : OFFENCES 117 
 00438323 JUVENILE DELINQUENCY LAW 1
 00519202 PRINCIPLES OF MARKETING 118 
 00538525 CHINESE WISDOM AND PHILOSOPHY 111 
 00719205 ANATOMY 1-3108 
 01158309 COST CONTROL FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS 138 
 01328308 AVIATION AND ENVIRONMENT 2
 01329205 AVIATION AND ENVIRONMENT 1-5226 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 11:0000729312 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II 191 
 00738314 PRIMARY MEDICAL CARE 1
 00749316 PRIMARY MEDICAL CARE 197 
09:00 - 12:0000009130 SCIENCE AND SOCIETY 160 
 00129206 GENERAL PHYSICS II 113 
 00129605 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 1
 00149415 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT 116 
 00238434 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 1
 00239419 LOGISTIC AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 124 
 00239539 ADVANCED ACCOUNTING I 110 
 00439206 CRIMINAL PROCEDURE LAW 112 
 00448204 INTELLECTUAL PROPERTY LAW 1
 00518503 CHINESE II 1
 00519601 BUSINESS JAPANESE I 114 
 00539317 BUSINESS READING 1
 00539520 EVOLUTION OF THE CHINESE CHARACTERS 111 
 00539632 JAPANESE FOR TOURISM INDUSTRY 116 
 00548541 CHINESE FOR 0FFICE USAGE 112 
 00548543 CHINESE USAGE II 111 
 00928307 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 1
 00929223 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING’S CONCEPT 110 
 01138409 MEDICINAL CHEMISTRY II 148 
 01338206 OPERATION RESEARCH 1-3,6-610 
 01339206 OPERATION RESEARCH 1-6265 
 01428210 BIOSTATISTICS 1
 01539308 WAGE AND BENEFITS MANAGEMENT 124 
13:00 - 15:0001148517 OUTPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 144 
13:00 - 16:0000000117 BUSINESS INNOVATION 125 
 00000134 HEALTH CARE AND MANAGEMENT 123 
 00009133 THINKING SKILLS AND DECISION MAKING 1-254 
 00428201 ENGLISH FOR LEGAL PROFESSIN I 1
 00429201 ENGLISH FOR LEGAL PROFESSION : BUSINESS LAW 117 
 00529304 PRINCIPLES OF MARKETING 120 
 00529346 ENGLISH FOR LOGISTICS 1
 00539216 TOURISM MARKETING 122 
 00539634 JAPANESE FOR AIRLINE BUSINESS 116 
 00739313 MATERNITY – NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY I 175 
 00938405 DATABASE APPLICATION PROGRAMMING 1
 00939215 DATABASE APPLICATION PROGRAMMING 115 
 01158740 PHARMACOTHERAPY III 123 
 วันที่  21 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 10:0001148514 DRUG USE EVALUATION 144 
09:00 - 11:0000739321 NURSING RESEARCH 1-673 
 01448514 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY 1
 01448613 INDUSTRIAL PROCESS 117 
09:00 - 12:0000008136 INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING 1
 00009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 110 
 00119210 FUNDAMENTAL OF MATHEMATICS 1
 00129202 MATHEMATICS II 116 
 00248201 STRATEGIC MANAGEMENT 126 
 00249515 STRATEGIC MANAGEMENT 117 
 00428215 RESEARCH METHODOLOGY IN LAW AND LEGAL WRITING 1
 00429214 RESEARCH METHODOLOGY IN LAW AND LEGAL WRITING 117 
 00518521 GENERAL KNOWLEDGE OF CHINA 1
 00519521 GENERAL KNOWLEDGE OF CHINA 112 
 00529341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 117 
 00529541 CHINA IN THE MODERN WORLD 1
 00539318 BUSINESS WRITING 110 
 00539625 JAPANESE STUDIES 120 
 00548545 CHINESE USAGE IV 111 
 00729211 HUMAN DEVELOPMENT AND HEALTH PROMOTION 191 
 00948318 ENGLISH LANGUAGE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 118 
 01318201 AVIATION MATHEMATICS 2-2,4-5
 01319201 AVIATION MATHEMATICS 1-5213 
 01428302 ENVIRONMENTAL HEALTH 1
 01438507 AIR QUALITY MEASUREMENT 113 
13:00 - 15:0001149149 COSMETICS AND HEALTH PRODUCTS DEVELOPMENT 111 
13:00 - 16:0000000142 CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 157 
 00229508 FINANCE AND FINANCIAL MANAGEMENT 1
 00438341 LEGAL APPLICATION AND INTERPRETATION 1
 00439201 ENGLISH FOR LEGAL PROFESSION : PROCEDURE LAW 112 
 00529212 TOUR PLANNING AND ORGANIZATION 114 
 00539206 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY 117 
 00929202 ELECTRONIC COMMERCE TECHNOLOGIES 110 
 00938418 ELECTRONIC COMMERCE TECHNOLOGY 1
 01138412 PHARMACOGNOSY I 147 
 01139134 NATURAL PRODUCTS FOR BEAUTY AND HEALTH 1
 01328307 AVIATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 2-4
 01339307 AVIATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 1-6280 
 วันที่  22 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 11:0000519311 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 117 
 00528311 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS 1
 00729304 CODE OF PRACTICE AND LAW FOR NURSING PROFESSION 190 
 01119203 GENERAL BIOLOGY 155 
 01148708 INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PROCESSING 114 
 01158731 DRUG MARKETING AND DETAILING 123 
 01448614 INDUSTRIAL DISASTER MANAGEMENT 117 
09:00 - 12:0000129604 DATA STRUCTURE AND ALGORITHM 1
 00139401 ELECTRICAL MEASUREMENTS AND INSTRUMENTS 119 
 00149416 PROJECT FEASIBILITY STUDY 116 
 00238435 INTERNATIONAL FINANCE AND BANKING 1
 00239537 AUDITING 1
 00249421 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT 129 
 00429203 LAW ON OBLIGATION 117 
 00438344 LEGAL DACUMENTS 1
 00439203 NEGOTIABLE INSTRUMENT LAW 110 
 00529306 ENGLISH LINGUISTICS 119 
 00529504 CHINESE III 1
 00538517 CHINESE WRITING II 111 
 00539628 JAPANESE FOR PROFICIENCY TEST I 120 
 00539630 JAPANESE FOR INTERNATIONAL BUSINESS 116 
 00719203 BIOLOGY FOR HEALTH SCIENCES 1-2103 
 00929231 DATA STRUCTURE AND ALGORITHM 110 
 01129123 ANALYTICAL CHEMISTRY I 1
 01138410 PHARMACEUTICAL ANALYSIS I 153 
 01318303 PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE 3
 01319303 PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE 1-5199 
 01428209 MATHEMATICS AND STATISTICS FOR HEALTH SCIENCE 111 
 01438503 WATER QUALITY ANALYSIS 113 
 01448415 PUBLIC HEALTH COMMUNICATION 116 
 01448513 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 1
 01549219 ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 124 
13:00 - 14:0001148516 DRUG ABUSE 144 
13:00 - 15:0001149148 HOLISTIC HEALTH CARE 111 
13:00 - 16:0000009105 SOCIETY AND GOVERNMENT 110 
 00009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 170 
 00228402 STATISTICS AND QUANTITATIVE ANALYSIS FOR DECISION MAKING IN BUSINESS 1
 00229409 STATISTICS AND QUANTITATIVE ANALYSIS FOR DECISION MAKING IN BUSINESS 115 
 00229510 STATISTICS AND QUANTITATIVE ANALYSIS FOR DECISION MAKING IN BUSINESS 1
 00529336 BUSINESS PRESENTATION AND REPORT 1
 00529603 BUSINESS JAPANESE III 1
 00539207 CROSS CULTURAL COMMUNICATION 121 
 00539516 CHINESE WRITING I 110 
 00549322 LANGUAGE RESEARCH 112 
 00938412 APPLICATION DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICES 1
 00939213 BASIC MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 115 
 01129210 ANATOMY AND PHYSIOLOGY I 141 
 01329207 PRINCIPLES OF FLIGHT 1-5214 
 01338316 PRINCIPLE OF FLIGHT 1-4
 วันที่  25 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 11:0000729305 ADULT NURSING I 198 
 00748315 LEADERSHIPS AND NURSING MANAGEMENT 1
 00749317 NURSING ADMINISTRATION 1100 
 01129124 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I 1
 01138411 PHARMACEUTICAL ANALYSIS LABORATORY I 144 
 01158721 DEVELOPMENT OF HERBAL RAW MATERIAL 115 
 01448615 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 117 
09:00 - 12:0000009111 HUMAN AND SOCIETY 197 
 00119302 COMPUTER PROGRAMMING 1
 00139406 ELECTRICAL MACHINES 119 
 00248542 SEMINAR IN ACCOUNTING 1
 00249565 SEMINAR IN ACCOUNTING 112 
 00419202 PERSONS LAW 110 
 00448203 INTERNATIONAL TRADE LAW 1
 00518502 CHINESE PRONUNCIATION 1
 00519502 CHINESE PRONUNCIATION 112 
 00529512 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 1
 00529614 JAPANESE READING FOR COMMUNICATION 1
 00539319 ACADEMIC WRITING 1
 00539623 JAPANESE TRANSLATION FOR BUSINESS 116 
 00548538 CHINESE FOR TOURIST GUIDES 111 
 00548547 CHINESE FOR TOURIST GUIDES 1
 00929233 COMPUTER ORGANIZATION AND OPERATING SYSTEM 110 
 01338312 AVIATION SAFETY 1-615 
 01339312 AVIATION SAFETY AND SECURITY 1-6277 
 01428208 BIOCHEMISTRY 1
 01438502 NOISE AND VIBRATION 113 
 01448413 COMMUNITY EMEMERGENCY HEALTH SERVICES 116 
 01448512 SAMPLING AND ANALYSIS SOLID WASTE AND HAZARDOUS WASTE 1
 01549220 CHANGE LEADERSHIP 125 
13:00 - 15:0001148518 PHARMACEUTICAL CARE IN COMMUNITY PHARMACY 144 
13:00 - 16:0000008107 THAI WAYS OF LIFE 310 
 00009107 THAI WAYS OF LIFE 1-3258 
 00149619 CONTROL TECHNOLOGY INTERCONNECT DEVICE 1
 00429205 SPECIFIC CONTRACT I 117 
 00438210 ADMINISTRATIVE LAW 1
 00439207 ADMINISTRATIVE LAW 112 
 00529238 THAI HERITAGE FOR TOURISM 122 
 00529305 ENGLISH STRUCTURE FOR COMMUNICATION II 119 
 00549220 SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 126 
 00929212 INTERNET OF THINGS 115 
 01128501 PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY I 1
 วันที่  26 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 11:0000739310 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING 169 
 01139133 FRAGRANCES AND AROMATHERAPY 1
 01148304 COMMUNITY PHARMACY 144 
 01148701 TREND IN PHARMACEUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 114 
 01448616 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING 117 
09:00 - 12:0000149511 CONTROL OF HYBRID ELECTRIC VEHICLE TRACTION 112 
 00149625 DATA MINING 1
 00229509 MANAGERIAL ECONOMICS 1
 00239511 TAXATION I 1
 00429209 FAMILY LAW 117 
 00438213 LABOR LAW 1
 00439210 LABOR LAW 112 
 00529313 ENGLISH READING SKILLS 119 
 00529514 CHINESE READING I 1
 00539605 BUSINESS JAPANESE V 120 
 00719202 PHYSICS IN NURSING 1-2103 
 00729210 PATHOPHYSIOLOGY 1-290 
 00938417 INTRODUCTION TO DATA MINING 121 
 01138505 PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY III 137 
 01158741 PHARMACOTHERAPY IV 123 
 01318301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1
 01319301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1-5197 
 01428207 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 1
 01438501 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING 113 
 01448412 HEALTH IMPACT ASSESSMENT 123 
13:00 - 15:0001139136 EVALUATION OF COSMETIC PRODUCTS 1
 01158716 EVALUATION OF COSMETIC PRODUCT 1
13:00 - 16:0000229425 GENERAL PRINCIPLES OF INSURANCE 118 
 00249541 SOFTWARE PACKAGE FOR ACCOUNTING 117 
 00519203 SERVICE PSYCHOLOGY 114 
 00529233 FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT 126 
 00529338 ENGLISH FOR STANDARDIZED TEST 119 
 01118208 BIOCHEMISTRY 110 
 01129110 BIOCHEMISTRY 1
 01129206 BIOCHEMISTRY 138 
 01329306 LOGISTICS MANAGEMENT 1-5221 
 01348405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 1-5173 
 วันที่  27 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 11:0001119201 MATHEMATICS FOR HEALTH SCIENCES 152 
 01138506 PHARMACOLOGY LABORATORY 148 
 01148420 INDUSTRIAL PHARMACY I 140 
 01149144 COSMETIC SCIENCES II 112 
 01158714 COSMETIC SCIENCESM II 1
 01448411 SUSTAINABLE HEALTH DEVELOPMENT 116 
 01448617 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY STANDARDS 117 
09:00 - 12:0000139307 ELECTROMAGNETIC FIELDS 120 
 00239555 FINANCIAL REPORTING AND FINANCIAL ANALYSIS 114 
 00248437 SEMINAR IN INTERNATIONAL BUSINESS 122 
 00248541 FINANCIAL REPORTING AND FINANCIAL ANALYSIS 1
 00438212 TAX LAW 1
 00439208 TAX LAW 111 
 00539218 TOURISM RESOURCE DEVELOPMENT 120 
 00539518 CHINESE TRANSLATION SKILL 111 
 00549221 RESEARCH METHODOLOGY IN TOURISM 126 
 00929311 APPLIED SOFTWARE FOR MARKETING DEVELOPMENT 110 
 00938425 APPLIED SOFTWARE FOR MARKETING DEVELOPMENT 1
 01129208 MICROBIOLOGY 144 
 01338313 AIRLINE BUSINESS 2-3,5-5
 01339313 AIRLINE BUSINESS 1-6270 
 01438308 BASIC HEALTH SERVICES 113 
 01549221 ENGLISH FOR MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 130 
13:00 - 15:0000729307 ELDERLY NURSING 191 
 01148421 INDUSTRIAL PHARMACY LABORATORY I 137 
 01158522 DRUG CARE IN HIGH RISK PATIENTS 142 
13:00 - 16:0000008117 THAI FOR COMMUNICATION 3
 00009117 THAI FOR COMMUNICATION 1-5194 
 00239536 COST ACCOUNTING II 1
 00429212 PRINCIPLES OF PUBLIC LAW 117 
 00448201 LEGAL PROFESSION 1
 00539217 FINANCE AND ACCOUNTING FOR TOURISM 120 
 00539316 PRINCIPLES OF TRANSLATION 1
 00549323 SEMINAR ON BUSINESS ENGLISH USAGE 112 
 00939203 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 115 
 01139116 BASIC STATISTICS 110 
 01329208 PRINCIPLES OF MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY 1-5223 
 01348404 AIR CARGO MANAGEMENT 1-5173 
 วันที่  28 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 11:0000729303 HEALTH TEACHING AND COUNSELING FOR NURSES 190 
 01128211 ANATOMY AND PHYSIOLOGY II 1
 01129121 RAW MATERIALS IN COSMETIC PRODUCTS 1
 01138509 TOXICOLOGY AND CLINICAL TOXICOLOGY 130 
 01158712 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 113 
 01448618 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADMINISTRATION 116 
09:00 - 11:3000719206 PHYSIOLOGY 1
09:00 - 12:0000149501 SOLAR POWER GENERATION 112 
 00229407 FINANCIAL MANAGEMENT 119 
 00229532 INTERMEDIATE ACCOUNTING II 112 
 00419201 FUNDAMENTALS OF LAW 111 
 00439212 PUBLIC INTERNATIONAL LAW 111 
 00448202 BANKRUPTCY LAW AND REHABILITATION 1
 00539610 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION V 120 
 00548546 CHINESE FOR TOURISM AND HOTEL BUSINESS 1
 00938410 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 121 
 01139130 FORMULATION PREPARATION II 1
 01328204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 3-3,5-6
 01339204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 1-6286 
 01438307 INFECTIOUS AND NON-INFECTIOUS DISEASE 113 
 01448511 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARDS AND CLEANED TECHNOLOGY 1
13:00 - 15:0001148519 INPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 145 
13:00 - 16:0000248436 INTERNATIONAL BUSINESS STRATEGY MANAGEMENT 126 
 00529214 TOUR GUIDING 113 
 00529343 ENGLISH FOR TOURIST GUIDES 135 
 00529542 BUSINESS LAWS AND INVESTMENT IN CHINA 112 
 00939214 DATA COMMUNICATION AND NETWORKING 115 
 01158524 PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS AND PATIENT COUNSELING 138 
 01348403 AIRPORT MANAGEMENT 1-5172 
 วันที่  29 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 11:0001138507 DISPENSING PHARMACY I 133 
 01139141 MARKETING AND BUSINESS ADMINISTRATION FOR COSMETIC SCIENCES AND HEALTH PRODUCTS 110 
 01448619 INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT 117 
09:00 - 12:0000129305 ENGINEERING MECHANICS 113 
 00149310 LAW AND ETHICS FOR COMPUTER ENGINEER 1
 00149508 POWER PLANT ENGINEERING 122 
 00219405 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 116 
 00219506 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 1
 00519201 TOURISM INDUSTRY 120 
 00519606 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION I 1-235 
 00948317 SOCIAL CONTEXT AND ETHICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY PROFESSIONAL 122 
 01119202 GENERAL CHEMISTRY 154 
 01128404 PHARMACEUTIC I 117 
 01129403 PHARMACEUTICS I 142 
 01158525 EVALUATION OF CLINICAL RESEARCH PAPER 142 
 01338402 AIR TRAFFIC MANAGEMENT 1
13:00 - 14:0001128405 PHARMACEUTIC LABORATORY I 110 
 01129404 PHARMACEUTIC LABORATOTY I 140 
13:00 - 15:0001148515 DRUG INFORMATION SERVICE 147 
 01149146 DIETETICS 1
 01158704 PRODUCT DEVELOPMENT II 114 
13:00 - 16:0000229413 BUSINESS LAW 115 
 00229507 BUSINESS LAWS AND LAWS RELATED ACCOUNTING PROFESSIONS 1
 00719201 ORGANIC CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCES 1-2103 
 วันที่  14 ธันวาคม 2562
09:00 - 11:0001419306 NEW PUBLIC HEALTH 7128 
 วันที่  15 ธันวาคม 2562
09:00 - 12:0000009105 SOCIETY AND GOVERNMENT 6163 
 00009117 THAI FOR COMMUNICATION 63-65228 
 00009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 60-6165 
 00919221 INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING 8126 
 01328307 AVIATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 71
 01339307 AVIATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 7115 
 01348406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 7149 
 01529211 PUBLIC FINANCE AND BUDGETING 56-57163 
 01539218 RESEARCH IN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 5470 
 01539306 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 51-52121 
13:00 - 16:0000009121 ENGLISH I 60-6172 
 00009127 BASIC ENGLISH FOR CAREERS 71
 00009137 LIFE AND DIGITAL ECOLOGY 62-64281 
 00229533 COST ACCOUNTING I 8122 
 01328308 AVIATION AND ENVIRONMENT 71
 01329205 AVIATION AND ENVIRONMENT 7123 
 01529212 LOGISTICS MANAGEMENT 56-57155 
 01549219 ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 52-52,54-54157 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: