เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  7 กรกฏาคม 2562
09:00 - 12:0000229508 FINANCE AND FINANCIAL MANAGEMENT 8124 
 01519203 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 5765 
 01529206 ECONOMICS FOR MANAGEMENT 55-56159 
 01539213 PROJECT MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT 5470 
 01539217 PUBLIC SERVICE AND PEOPLE PARTICIPATION 5383 
 01539308 WAGE AND BENEFITS MANAGEMENT 5236 
 01539314 ADMINISTRATIVE LAW 5151 
13:00 - 16:0000009111 HUMAN AND SOCIETY 5768 
 00239512 ENTERPRENEURSHIP AND BUSINESS DEVELOPMENT 8124 
 01529207 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 55-56158 
 01539214 SERVICES MANAGEMENT 5471 
 01539303 ORGANIZATIONAL COMMUNICATION 5152 
 01539309 LABOR RELATIONS MANAGEMENT 5234 
 วันที่  8 กรกฏาคม 2562
09:00 - 11:0000739319 COMMUNITY NURSING I 1104 
09:00 - 12:0000008124 ENGLISH IV 1
 00009111 HUMAN AND SOCIETY 191 
 01328309 AIR TRAFFIC SERVICE 1
13:00 - 15:0000719209 NUTRITION AND HEALTH 191 
 00729213 BASIC STATISTICS FOR NURSES 172 
13:00 - 16:0000548602 BUSINESS ENGLISH CONVERSATION 1
 วันที่  9 กรกฏาคม 2562
09:00 - 11:0000709501 PERSONALITY DEVELOPMENT AND HUMAN RELATIONS 171 
 00709502 THAI WISDOM AND HEALTH CARE 1103 
09:00 - 12:0000428208 LAW ON BUSINESS ORGANISATION 1
 00948318 ENGLISH LANGUAGE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 1
 วันที่  10 กรกฏาคม 2562
09:00 - 10:0000739309 EMERGENCY AND DISASTERS NURSING 1103 
09:00 - 11:0000729318 INFORMATION TECHNOLOGY FOR NURSING 171 
09:00 - 12:0000238464 BUSINESS OPERATIONS IN MEKONG REGION 1
 01338315 AVIATION METEOROLOGY 1
 วันที่  11 กรกฏาคม 2562
09:00 - 12:0000008123 ENGLISH III 1
 00009123 ENGLISH III 1
 00228432 INTERNATIONAL LAW AND INVESTMENT 1
 00239513 BUSINESS ENGLISH 1
 00428212 CRIMINAL LAW :OFFENCES II 1
 00548601 BUSINESS ENGLISH 1
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: