เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  22 สิงหาคม 2563
09:00 - 12:0001419201 GENERAL CHEMISTRY 7135 
 วันที่  23 สิงหาคม 2563
09:00 - 12:0000009121 ENGLISH I 62-63135 
 00009122 ENGLISH II 58-5984 
 00009124 ENGLISH IV 52-5363 
 00009127 BASIC ENGLISH FOR CAREERS 7112 
 00229510 STATISTICS AND QUANTITATIVE ANALYSIS FOR DECISION MAKING IN BUSINESS 8115 
 00239537 AUDITING 8116 
 00919101 INTRODUCTION TO COMPUTER TECHNOLOGY AND INFORMATION SYSTEM 8131 
 00929104 STATISTICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 8124 
 01329306 LOGISTICS MANAGEMENT 7119 
 01348403 AIRPORT MANAGEMENT 71
 01349403 AIRPORT MANAGEMENT 7110 
 01529209 PUBLIC POLICY AND PLANNING 6072 
 01539217 PUBLIC SERVICE AND PEOPLE PARTICIPATION 5662 
 01539306 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 51-51,54-54138 
13:00 - 16:0000009115 ASEAN STUDIES 63-64278 
 00219504 PRINCIPLES OF MARKETING 8119 
 00229508 FINANCE AND FINANCIAL MANAGEMENT 8115 
 00239556 STRATEGIC COST MANAGEMENT 8118 
 00949224 INFORMATION SECURITY AND MANAGEMENT 8125 
 01338313 AIRLINE BUSINESS 71
 01339313 AIRLINE BUSINESS 7116 
 01428302 ENVIRONMENTAL HEALTH 1
 01429701 ENVIRONMENTAL HEALTH 7124 
 01519204 MODERN MARKETING 6240 
 01529208 STRATEGIC MANAGEMENT 6071 
 01529210 INTRODUCTION TO FINANCE AND ACCOUNTING 58-5989 
 01539215 CONFLICT MANAGEMENT 5657 
 01539307 PERFORMANCE APPRAISAL 51-51,54-54135 
 01549221 ENGLISH FOR MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 52-5370 
 วันที่  5 กันยายน 2563
09:00 - 12:0000119204 GENERAL PHYSICS I 8147 
 วันที่  6 กันยายน 2563
09:00 - 12:0000119201 MATHEMATICS I 8147 
 วันที่  3 ตุลาคม 2563
09:00 - 12:0001419306 NEW PUBLIC HEALTH 7135 
 01429702 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7124 
13:00 - 16:0001429303 PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY 7124 
 วันที่  4 ตุลาคม 2563
09:00 - 12:0000009122 ENGLISH II 60-61110 
 00009123 ENGLISH III 7132 
 00009124 ENGLISH IV 54-5573 
 00009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 6257 
 00219506 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 8117 
 00229509 MANAGERIAL ECONOMICS 81
 01319201 AVIATION MATHEMATICS 7118 
 01338312 AVIATION SAFETY 71
 01339312 AVIATION SAFETY AND SECURITY 7116 
 01348404 AIR CARGO MANAGEMENT 71
 01349404 AIR CARGO MANAGEMENT 71
 01419202 BASIC PHYSICS IN PUBLIC HEALTH 7135 
 01519202 MANAGEMENT ETHICS 63171 
 01529209 PUBLIC POLICY AND PLANNING 5887 
 01539218 RESEARCH IN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 5663 
 01539303 ORGANIZATIONAL COMMUNICATION 5150 
 01539307 PERFORMANCE APPRAISAL 5274 
13:00 - 16:0000009117 THAI FOR COMMUNICATION 63-64256 
 00229531 INTERMEDIATE ACCOUNTING I 8116 
 00239539 ADVANCED ACCOUNTING I 8116 
 00919201 INTRODUCTION TO BUSINESS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 8131 
 01319303 PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE 7118 
 01338206 OPERATION RESEARCH 71
 01339206 OPERATION RESEARCH 7118 
 01348405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 71
 01349405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 71
 01529206 ECONOMICS FOR MANAGEMENT 6241 
 01529208 STRATEGIC MANAGEMENT 5889 
 01529210 INTRODUCTION TO FINANCE AND ACCOUNTING 60-6173 
 01539306 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 5269 
 01549219 ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 5662 
 01549221 ENGLISH FOR MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 54-5570 
 วันที่  2 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 10:0001148514 DRUG USE EVALUATION 133 
09:00 - 11:0000009121 ENGLISH I 1-8,10-11385 
09:00 - 12:0000000121 ENGLISH FOR EVERYDAY LIFE 318 
 00008123 ENGLISH III 7-8,10-10
 00009123 ENGLISH III 1-10393 
 00149511 CONTROL OF HYBRID ELECTRIC VEHICLE TRACTION 118 
 00239412 ENGLISH FOR INTERNATIONAL BUSINESS 119 
 00239513 BUSINESS ENGLISH 120 
 00439326 LEGAL APPLICATION AND INTERPRETATION 1
 00539630 JAPANESE FOR INTERNATIONAL BUSINESS 120 
 00548601 BUSINESS ENGLISH 1
13:00 - 14:0001149143 TREND IN COSMETIC RESEARCH AND DEVELOPMENT 1
13:00 - 15:0001139302 PUBLIC HEALTH PHARMACY 144 
13:00 - 16:0000429201 ENGLISH FOR LEGAL PROFESSION : BUSINESS LAW 1
 00439204 CIVIL PROCEDURE LAW I 117 
 00529304 PRINCIPLES OF MARKETING 113 
 00539506 CHINESE GRAMMAR 1
 01348406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 1-2,6-6
 01349406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 1-6272 
 วันที่  3 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 11:0001148303 RESEARCH METHODOLOGY 148 
09:00 - 12:0000008124 ENGLISH IV 2
 00009122 ENGLISH II 112 
 00009124 ENGLISH IV 237 
 00009127 BASIC ENGLISH FOR CAREERS 1-5210 
 00219405 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 124 
 00429211 CRIMINAL LAW : OFFENCES 1
 00439206 CRIMINAL PROCEDURE LAW 116 
 00510602 BASIC JAPANESE CONVERSATION I 118 
 00539625 JAPANESE STUDIES 1
 01438307 INFECTIOUS AND NON-INFECTIOUS DISEASE 1
 01448513 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 113 
13:00 - 15:0000539317 BUSINESS READING 116 
 01139132 STABILITY AND STABILIZATION OF COSMETIC PRODUCTS 1
 01139411 INDUSTRIAL PHARMACY I 138 
 01148420 INDUSTRIAL PHARMACY I 149 
13:00 - 16:0000539207 CROSS CULTURAL COMMUNICATION 113 
 00539516 CHINESE WRITING I 1
 00549322 LANGUAGE RESEARCH 1
 01348403 AIRPORT MANAGEMENT 2-2,6-6
 01349403 AIRPORT MANAGEMENT 1-6272 
 วันที่  4 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 11:0000529504 CHINESE III 111 
 00719202 PHYSICS IN NURSING 1-2115 
 00749316 PRIMARY MEDICAL CARE 174 
09:00 - 12:0000000142 CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 122 
 00008107 THAI WAYS OF LIFE 1
 00009105 SOCIETY AND GOVERNMENT 154 
 00009107 THAI WAYS OF LIFE 1-2208 
 00139406 ELECTRICAL MACHINES 118 
 00149405 RENEWABLE ENERGY 117 
 00249514 BUSINESS ENGLISH CONVERSATION 1
 00429203 LAW ON OBLIGATION 110 
 00449202 BANKRUPTCY LAW AND REHABILITATION 111 
 00539624 JAPANESE LITERATURE 1
 00548602 BUSINESS ENGLISH CONVERSATION 1
 00939214 DATA COMMUNICATION AND NETWORKING 1
 01129123 ANALYTICAL CHEMISTRY I 1
 01138410 PHARMACEUTICAL ANALYSIS I 1
 01139408 MEDICINAL CHEMISTRY II 139 
13:00 - 15:0001148517 OUTPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 133 
13:00 - 16:0000239420 INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH 117 
 00510603 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE 118 
 00519521 GENERAL KNOWLEDGE OF CHINA 111 
 00529212 TOUR PLANNING AND ORGANIZATION 113 
 00539318 BUSINESS WRITING 116 
 00949217 LAW AND ETHICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 116 
 01319301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1-4144 
 01438308 BASIC HEALTH SERVICES 1
 วันที่  5 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 11:0000529514 CHINESE READING I 112 
09:00 - 12:0000000143 INTEGRATED COMMUNICATION IN DIGITAL ERA 134 
 00008113 SPORTS AND RECREATION 1
 00009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 190 
 00009113 SPORTS AND RECREATION 152 
 00009116 MUSIC APPRECIATION 1-276 
 00239539 ADVANCED ACCOUNTING I 1
 00429205 SPECIFIC CONTRACT I 111 
 00439327 LEGAL DOCUMENTS 111 
 00529305 ENGLISH STRUCTURE FOR COMMUNICATION II 112 
 00529608 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION III 111 
 01329205 AVIATION AND ENVIRONMENT 1-5181 
13:00 - 14:0001119202 GENERAL CHEMISTRY 157 
13:00 - 15:0001138509 TOXICOLOGY AND CLINICAL TOXICOLOGY 121 
 01149149 COSMETICS AND HEALTH PRODUCTS DEVELOPMENT 1
13:00 - 16:0000219403 PRINCIPLES OF MARKETING 126 
 00219504 PRINCIPLES OF MARKETING 1
 00239416 BUSINESS OPERATIONS IN ASIA 114 
 00439207 ADMINISTRATIVE LAW 117 
 00519202 PRINCIPLES OF MARKETING 126 
 00529543 BUSINESS ADMINISTRATION IN CHINESE CULTURE 111 
 00548543 CHINESE USAGE II 1
 00548545 CHINESE USAGE IV 113 
 01338206 OPERATION RESEARCH 1-410 
 01339206 OPERATION RESEARCH 1-5220 
 วันที่  6 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 11:0000719201 ORGANIC CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCES 1-2115 
 00749320 COMMUNITY NURSING II 173 
 00929212 INTERNET OF THINGS 116 
 01148519 INPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 133 
09:00 - 12:0000239411 ENTERPRENEURSHIP AND BUSINESS DEVELOPMENT 115 
 00239512 ENTERPRENEURSHIP AND BUSINESS DEVELOPMENT 1
 00249541 SOFTWARE PACKAGE FOR ACCOUNTING 1
 00438212 TAX LAW 1
 00439208 TAX LAW 116 
 00529336 BUSINESS PRESENTATION AND REPORT 116 
 00529611 JAPANESE WRITING FOR COMMUNICATION 111 
 00539216 TOURISM MARKETING 114 
 00539520 EVOLUTION OF THE CHINESE CHARACTERS 1
 00539610 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION V 1
 00549528 EXPERIENCE IN CHINA 111 
 01329306 LOGISTICS MANAGEMENT 1-5182 
 01438501 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING 1
13:00 - 14:0001148516 DRUG ABUSE 133 
13:00 - 16:0000000144 ENTERPRIST IN THE 21st CENTURY 145 
 00008135 MAN AND ENVIRONMENT 1
 00008136 INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING 4
 00009133 THINKING SKILLS AND DECISION MAKING 128 
 00009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 1-4167 
 00139307 ELECTROMAGNETIC FIELDS 115 
 00239564 RETIREMENT PLANNING 1
 00429209 FAMILY LAW 1
 00439312 CRIMINAL JUSTICE 110 
 00519201 TOURISM INDUSTRY 126 
 00529345 ENGLISH FOR AIRLINE BUSINESS 1
 00539218 TOURISM RESOURCE DEVELOPMENT 113 
 00548219 SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 1
 00549220 SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 123 
 01139502 PHARMACOLOGY I 138 
 01318201 AVIATION MATHEMATICS 1-2,4-4
 01319201 AVIATION MATHEMATICS 1-4166 
13:00 - 16:3001129210 ANATOMY AND PHYSIOLOGY I 154 
 วันที่  8 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 12:0000119208 GENERAL CHEMISTRY 8147 
 00419202 PERSONS LAW 7112 
 วันที่  9 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 11:0000519311 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 124 
 00519501 CHINESE I 111 
 00719203 BIOLOGY FOR HEALTH SCIENCES 1119 
 00739313 MATERNITY – NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY I 194 
09:00 - 12:0000129202 MATHEMATICS II 1
 00149415 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT 118 
 00429214 RESEARCH METHODOLOGY IN LAW AND LEGAL WRITING 110 
 00438213 LABOR LAW 1
 00439210 LABOR LAW 116 
 00529512 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 111 
 00529614 JAPANESE READING FOR COMMUNICATION 111 
 00929318 GENETIC ALGORITHMS AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 110 
 01319303 PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE 1-4143 
 01438502 NOISE AND VIBRATION 1
 01448511 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARDS AND CLEANED TECHNOLOGY 113 
13:00 - 15:0000749317 NURSING ADMINISTRATION 171 
 01148518 PHARMACEUTICAL CARE IN COMMUNITY PHARMACY 133 
13:00 - 16:0000009130 SCIENCE AND SOCIETY 152 
 00139309 ENGINEERING ELECTRONICS 118 
 00229409 STATISTICS AND QUANTITATIVE ANALYSIS FOR DECISION MAKING IN BUSINESS 120 
 00439201 ENGLISH FOR LEGAL PROFESSION : PROCEDURE LAW 115 
 00518203 SERVICE PSYCHOLOGY 1
 00519203 SERVICE PSYCHOLOGY 113 
 00539316 PRINCIPLES OF TRANSLATION 116 
 00929320 ENGLISH LANGUAGE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 115 
 01138412 PHARMACOGNOSY I 1
 01139409 PHARMACOGNOSY I 144 
 01329208 PRINCIPLES OF MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY 1-5169 
 วันที่  10 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 11:0000729305 ADULT NURSING I 1114 
 01119203 GENERAL BIOLOGY 153 
 01148304 COMMUNITY PHARMACY 133 
09:00 - 12:0000229435 ENGLISH FOR INSURANCE 128 
 00238459 ENGLISH FOR INTERNATIONAL BUSINESS INSURANCE 1
 00239511 TAXATION I 1
 00429212 PRINCIPLES OF PUBLIC LAW 113 
 00529313 ENGLISH READING SKILLS 112 
 00529346 ENGLISH FOR LOGISTICS 1
 00539518 CHINESE TRANSLATION SKILL 1
 00539623 JAPANESE TRANSLATION FOR BUSINESS 120 
 00939203 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 110 
 01339204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 1-5205 
13:00 - 16:0000229413 BUSINESS LAW 113 
 00439212 PUBLIC INTERNATIONAL LAW 119 
 00519502 CHINESE PRONUNCIATION 111 
 00529214 TOUR GUIDING 113 
 00529541 CHINA IN THE MODERN WORLD 111 
 00529603 BUSINESS JAPANESE III 112 
 00549221 RESEARCH METHODOLOGY IN TOURISM 120 
 00549323 SEMINAR ON BUSINESS ENGLISH USAGE 1
 01348405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 3-3,5-5
 01349405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 1-6272 
 01438503 WATER QUALITY ANALYSIS 1
 วันที่  11 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 11:0000729307 ELDERLY NURSING 1102 
 00939213 BASIC MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 114 
 01119201 MATHEMATICS FOR HEALTH SCIENCES 154 
 01148513 CLINICAL PHARMACOKINETICS 139 
 01149148 HOLISTIC HEALTH CARE 1
09:00 - 12:0000139401 ELECTRICAL MEASUREMENTS AND INSTRUMENTS 118 
 00139404 ELECTRICAL SAFETY 118 
 00229402 PRINCIPLES OF BUSINESS INFORMATION SYSTEM 119 
 00239556 STRATEGIC COST MANAGEMENT 1
 00510601 BASIC JAPANESE I 118 
 00529306 ENGLISH LINGUISTICS 113 
 00539319 ACADEMIC WRITING 116 
 00539628 JAPANESE FOR PROFICIENCY TEST I 1
 01129208 MICROBIOLOGY 154 
 01329207 PRINCIPLES OF FLIGHT 1-5182 
 01338316 PRINCIPLE OF FLIGHT 2-4
 01448512 SAMPLING AND ANALYSIS SOLID WASTE AND HAZARDOUS WASTE 113 
13:00 - 15:0000739310 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING 190 
 01138507 DISPENSING PHARMACY I 123 
 01139413 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS 144 
13:00 - 16:0000009111 HUMAN AND SOCIETY 1-2136 
 00129305 ENGINEERING MECHANICS 1
 00229430 EXHIBITION AND CONFERENCE MANAGEMENT 115 
 00439203 NEGOTIABLE INSTRUMENT LAW 116 
 00518202 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY 1
 00529542 BUSINESS LAWS AND INVESTMENT IN CHINA 1
 00539206 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY 114 
 00949224 INFORMATION SECURITY AND MANAGEMENT 115 
 01139116 BASIC STATISTICS 1
 01339307 AVIATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 1-5203 
 วันที่  12 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 10:0001119301 PHARMACY ORIENTATION AND ETHICS 153 
09:00 - 11:0000729211 HUMAN DEVELOPMENT AND HEALTH PROMOTION 197 
09:00 - 12:0000000145 THAI FOR COMMUNICATION 318 
 00009117 THAI FOR COMMUNICATION 1-4192 
 00239422 SELECTED TOPICS OF INDUSTRY AND BUSINESS DEVELOPMENT IN ASEAN 117 
 00519602 BUSINESS JAPANESE II 1
 00529338 ENGLISH FOR STANDARDIZED TEST 117 
 00529341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 113 
 01139130 FORMULATION PREPARATION II 1
 01338313 AIRLINE BUSINESS 2-2,5-5
 01339313 AIRLINE BUSINESS 1-5210 
 01438507 AIR QUALITY MEASUREMENT 1
13:00 - 15:0001148515 DRUG INFORMATION SERVICE 147 
 01448514 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY 113 
13:00 - 16:0000149416 PROJECT FEASIBILITY STUDY 117 
 00249414 STRATEGIC MANAGEMENT 129 
 00249515 STRATEGIC MANAGEMENT 1
 00529238 THAI HERITAGE FOR TOURISM 112 
 00529343 ENGLISH FOR TOURIST GUIDES 134 
 01139503 DRUG INFORMATION SERVICE 140 
 01348404 AIR CARGO MANAGEMENT 1-1,3-3,5-6
 01349404 AIR CARGO MANAGEMENT 1-6268 
 วันที่  13 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 10:0001148305 PHARMACY PROFESSIONAL LEADERSHIP 124 
09:00 - 11:0000729312 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II 198 
 01149146 DIETETICS 1
09:00 - 12:0000129206 GENERAL PHYSICS II 1
 00248437 SEMINAR IN INTERNATIONAL BUSINESS 1
 00249424 SEMINAR IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT AND STRATEGY 128 
 00439311 JUVENILE DELINQUENCY LAW 111 
 00510601 BASIC JAPANESE I 2
 00539605 BUSINESS JAPANESE V 1
 00939215 DATABASE APPLICATION PROGRAMMING 110 
 01129403 PHARMACEUTICS I 158 
 01338312 AVIATION SAFETY 1-1,3-510 
 01339312 AVIATION SAFETY AND SECURITY 1-5208 
 01438505 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT 1
13:00 - 15:0000719205 ANATOMY 1-2115 
 01139133 FRAGRANCES AND AROMATHERAPY 1
13:00 - 16:0000000137 DIGITAL LIFESTYLE 318 
 00009137 LIFE AND DIGITAL ECOLOGY 1-3185 
 00129207 GENERAL PHYSICS LABORATORY II 1
 00149508 POWER PLANT ENGINEERING 113 
 00229434 TRANSPORTATION INSURANCE MANAGEMENT 146 
 00238454 CARGO TRANSPORT INSURANCE 1
 00549222 SEMINAR ON TOURISM 122 
 01138505 PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY III 116 
 วันที่  14 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 12:0000419201 FUNDAMENTALS OF LAW 7112 
 01429302 BIOSTATISTICS 7124 
 วันที่  15 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 12:0000009115 ASEAN STUDIES 5157 
 00009123 ENGLISH III 56-5789 
 00009133 THINKING SKILLS AND DECISION MAKING 7130 
 00219501 FUNDAMENTAL ACCOUNTING I 8120 
 00919221 INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING 8131 
 01319301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 7118 
 01329207 PRINCIPLES OF FLIGHT 7117 
 01338316 PRINCIPLE OF FLIGHT 71
 01339307 AVIATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 7118 
 01348406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 71
 01349406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 71
 01418203 BIOLOGY 1
 01419203 BIOLOGY 7135 
 01429801 ECONOMICS IN PUBLIC HEALTH 7124 
 01519201 MODERN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 63171 
 01519205 LOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT 6245 
 01529211 PUBLIC FINANCE AND BUDGETING 58-58,60-60160 
 01549219 ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 52-52,54-54124 
13:00 - 16:0000009105 SOCIETY AND GOVERNMENT 7147 
 00009137 LIFE AND DIGITAL ECOLOGY 63-64259 
 00249541 SOFTWARE PACKAGE FOR ACCOUNTING 8120 
 00949217 LAW AND ETHICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 8125 
 01328204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 71
 01329205 AVIATION AND ENVIRONMENT 7113 
 01339204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 7120 
 01429804 LAWS AND ETHICS IN PUBLIC HEALTH 7124 
 01529207 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 6248 
 01529212 LOGISTICS MANAGEMENT 58-58,60-60166 
 01539216 OPERATIONS FOR MANAGEMENT 56-5758 
 01549220 CHANGE LEADERSHIP 52-52,54-54137 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: