เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  10 พฤษภาคม 2562
09:00 - 12:0001549221 ENGLISH FOR MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 5123 
 วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2563
13:00 - 16:0001539218 RESEARCH IN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 81
 วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 12:0001519203 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 59-6080 
 01539213 PROJECT MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT 5628 
 01549220 CHANGE LEADERSHIP 52
13:00 - 16:0000009115 ASEAN STUDIES 63
 01519204 MODERN MARKETING 59-6078 
 01529210 INTRODUCTION TO FINANCE AND ACCOUNTING 58-5916 
 01539216 OPERATIONS FOR MANAGEMENT 54-5522 
 01539217 PUBLIC SERVICE AND PEOPLE PARTICIPATION 5627 
 วันที่  11 มีนาคม 2563
09:00 - 12:0001338316 PRINCIPLE OF FLIGHT 1
 วันที่  22 มีนาคม 2563
09:00 - 12:0000009111 HUMAN AND SOCIETY 59-6082 
 00009124 ENGLISH IV 52
 00229534 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 81
 01529211 PUBLIC FINANCE AND BUDGETING 5816 
 01539213 PROJECT MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT 5421 
 01539308 WAGE AND BENEFITS MANAGEMENT 5123 
13:00 - 16:0000229532 INTERMEDIATE ACCOUNTING II 81
 01519205 LOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT 59-6082 
 01529212 LOGISTICS MANAGEMENT 5816 
 01539216 OPERATIONS FOR MANAGEMENT 56-5728 
 01539217 PUBLIC SERVICE AND PEOPLE PARTICIPATION 5421 
 01549221 ENGLISH FOR MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 52
13:00 - 17:0001539310 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 5123 
 วันที่  5 พฤษภาคม 2563
09:00 - 12:0000008123 ENGLISH III 2
 00009121 ENGLISH I 1
 00009123 ENGLISH III 110 
 00018119 PREPARATORY ENGLISH 1
 00019119 PREPARATORY ENGLISH 1
 00149636 DATA WAREHOUSE 1
 00529544 CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION 1
 00719206 PHYSIOLOGY 118 
 01338314 AVIATION ENGLISH 4-5
 01339314 AVIATION ENGLISH 1-6162 
13:00 - 16:0000529312 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 1
 00529342 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS 111 
 01319304 AIRPORT OPERATIONS 1-5141 
 01428306 BEHAVIORAL SCIENCE AND HEALTH EDUCATION 1
15:00 - 16:0001448702 WASTE UTILIZATION 1
 วันที่  7 พฤษภาคม 2563
09:00 - 12:0000008124 ENGLISH IV 8-8,11-12
 00009122 ENGLISH II 1-2,5-10160 
 00009124 ENGLISH IV 1-2,5-9126 
 00239540 ADVANCED ACCOUNTING II 1
 00529547 CHINESE FOR INTERNATIONAL TRADE 1
 00548539 CHINESE FOR SERVICE INDUSTRY 1
 00929306 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 1
13:00 - 15:0001148306 PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE 1
13:00 - 16:0000238440 INTERNATIONAL FINANCE AND RISK MANAGEMENT 1
 00239423 CROSS CULTURAL MANAGEMENT AND COMMUNICATION 1
 00529213 TOUR OPERATION AND TRAVEL AGENCY MANAGEMENT 111 
 00548527 CHINESE ARTS AND CULTURE 1
 01338401 AIRLINE MANAGEMENT 1-1,6-6
 01339401 AIRLINE MANAGEMENT 1-6169 
 วันที่  8 พฤษภาคม 2563
09:00 - 11:0000719207 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY 1-218 
09:00 - 12:0000129306 ELECTRIC CIRCUITS 1
 00229534 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 1
 00239422 SELECTED TOPICS OF INDUSTRY AND BUSINESS DEVELOPMENT IN ASEAN 1
 00529341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 1
 00529344 ENGLISH FOR OFFICE MANAGEMENT 1
 00539524 CHINESE PROVERB AND IDIOM 1
 00548537 CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION 1
 00548542 CHINESE USAGE I 1
 01328203 AVIATION STATISTICS 1
 01329203 AVIATION STATISTICS 1-5127 
 01428304 EPIDEMIOLOGY 1
 01438506 WATER QUALITY MANAGEMENT 1
13:00 - 16:0000000138 ENERGY IN 21st CENTURY 180 
 00008136 INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING 2
 00009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 1
 00009131 STATISTICAL INFORMATION 111 
 00009133 THINKING SKILLS AND DECISION MAKING 112 
 00149638 OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN 1
 00548526 CHINESE LITERATURE 1
 00929232 INTRODUCTION TO DATABASE SYSTEM 1
 01319202 COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION 1-5141 
 วันที่  10 พฤษภาคม 2563
09:00 - 12:0000009121 ENGLISH I 59-6278 
 00009122 ENGLISH II 60
 00229535 INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT 81
 01519202 MANAGEMENT ETHICS 63
 01529208 STRATEGIC MANAGEMENT 5816 
 01539214 SERVICES MANAGEMENT 54-54,56-5649 
13:00 - 16:0000009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 59-6281 
 01529209 PUBLIC POLICY AND PLANNING 5816 
 01539215 CONFLICT MANAGEMENT 54-54,56-5647 
 01539308 WAGE AND BENEFITS MANAGEMENT 52
13:00 - 17:0000239564 RETIREMENT PLANNING 81
 01539309 LABOR RELATIONS MANAGEMENT 5123 
 วันที่  11 พฤษภาคม 2563
09:00 - 11:0001119401 INTRODUCTION TO PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 1
09:00 - 12:0000519301 PRINCIPLES OF THAI LANGUAGE USAGE 112 
 00538519 READING IN CHINESE PRINTED MEDIA 1
 00719208 PHARMACOLOGY FOR NURSES 1-218 
 01148307 PHARMACY ADMINISTRATION 1
 01329308 AVIATION FACILITATION 1-5126 
 01339316 AVIATION MARKETING AND REVENUE MANAGEMENT 1-6169 
 01428211 PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY 1
 01438504 AIR POLLUTION 1
13:00 - 16:0000529307 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 1
 00539208 PROFESSIONAL ETHICS AND LAWS FOR TOURISM 111 
 00929317 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1
 วันที่  12 พฤษภาคม 2563
09:00 - 11:0001129213 MEDICINAL PLANTS 1
 01138415 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS 1
09:00 - 12:0000009107 THAI WAYS OF LIFE 112 
 00219404 ORGANIZATION AND MANAGEMENT 1
 00238202 BUSINESS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 1
 00529314 ENGLISH WRITING SKILLS 1
 00548531 EXPERIENCE IN CHINA 1
 00719204 BIOCHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE 118 
 01158611 SENIOR PROJECT RESEARCH IN PHARMACY 1
 01329310 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1-5126 
 01438508 SOLID WASTE AND HUMAN WASTE MANAGEMENT 1
13:00 - 15:0000009113 SPORTS AND RECREATION 1
13:00 - 16:0000000142 CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 187 
 00009115 ASEAN STUDIES 118 
 00009116 MUSIC APPRECIATION 128 
 00149502 ENERGY STORAGE TECHNOLOGY 1
 00519302 PRINCIPLES OF MANAGEMENT 112 
 00529234 FRONT OFFICE MANAGEMENT 1
 วันที่  13 พฤษภาคม 2563
09:00 - 12:0000229533 COST ACCOUNTING I 1
 00238464 BUSINESS OPERATIONS IN MEKONG REGION 1
 00719302 FUNDAMENTAL NURSING 1-6,9-9,11-1118 
 01328309 AIR TRAFFIC SERVICE 1
 01329309 AIR TRAFFIC SERVICE 1-5128 
 01428303 LAWS AND ETHICS IN PUBLIC HEALTH 1
 01438309 PUBLIC HEALTH RESEARCH 1
13:00 - 16:0000219408 PRINCIPLES OF ECONOMICS 1
 00519211 TRANSPORTATION FOR TOURISM 111 
 00529236 MEETING INCENTIVE CONVENTION AND EXHIBITION 111 
 01129405 PHARMACEUTICS II 1
 01318305 AIR TRANSPORTATION SYSTEM 1
 01319305 AIR TRANSPORTATION SYSTEM 1-5139 
 วันที่  14 พฤษภาคม 2563
09:00 - 12:0000139308 CONTROL SYSTEMS 1
 00229535 INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT 1
 00239557 CONTROLLERSHIP 1
 00519303 ENGLISH STRUCTURE FOR COMMUNICATION I 117 
 01338402 AIR TRAFFIC MANAGEMENT 2-2,6-6
 01339402 AIR TRAFFIC MANAGEMENT 1-6169 
 01438510 RISK AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT 1
13:00 - 15:0000529315 ENGLISH PHONETICS AND PRONUNCIATION 1
13:00 - 16:0000239420 INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH 1
 00248438 RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS 1
 00529204 TOURIST BEHAVIORS 111 
 00529235 TOURISM INNOVATION 111 
 00929211 BASIC WEB APPLICATION DEVELOPMENT 1
 01129211 ANATOMY AND PHYSIOLOGY II 1
 01329311 AIR CARGO TRANSPORTATION 1-5126 
 วันที่  15 พฤษภาคม 2563
09:00 - 10:0001129406 PHARMACEUTIC LABORATOTY II 1
09:00 - 11:0001438509 NUISANCE AND VECTORS MANAGEMENT 1
09:00 - 12:0000009117 THAI FOR COMMUNICATION 1-5150 
 00149405 RENEWABLE ENERGY 1
 00219401 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 1
 00229531 INTERMEDIATE ACCOUNTING I 1
 00239418 INTERNATIONAL MARKETING 1
 00529332 (ENGLISH FOR ADVERTISING AND PUBLIC RELATION 1
 00719301 CONCEPTS, THEORIES AND NURSING PROCESS 118 
 01428305 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1
13:00 - 15:0001129407 MEDICINAL CHEMISTRY I 1
 01148308 HOSPITAL PHARMACY ADMINISTRATION 1
13:00 - 16:0000139402 PRINCIPLE OF ENERGY ENGINEERING 1
 00239415 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR FOR MNCS 1
 01319302 SPECIFIC AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1-5141 
 01338315 AVIATION METEOROLOGY 1-1,4-4
 01339315 AVIATION METEOROLOGY 1-6169 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: