เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  21 มิถุนายน 2563
09:00 - 12:0000009111 HUMAN AND SOCIETY 5738 
 00929231 DATA STRUCTURE AND ALGORITHM 8124 
 01529207 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 55163 
 01539214 SERVICES MANAGEMENT 5458 
 01539218 RESEARCH IN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 53139 
 01539303 ORGANIZATIONAL COMMUNICATION 5179 
 01539309 LABOR RELATIONS MANAGEMENT 5262 
13:00 - 16:0000929202 ELECTRONIC COMMERCE TECHNOLOGIES 8123 
 01519203 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 5739 
 01529206 ECONOMICS FOR MANAGEMENT 55160 
 01539213 PROJECT MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT 5460 
 01539310 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 5262 
 01539314 ADMINISTRATIVE LAW 5179 
 วันที่  22 มิถุนายน 2563
13:00 - 15:009719303 HEALTH, PERSONAL AND ENVIRONMENT HEALTH 1
 วันที่  23 มิถุนายน 2563
13:00 - 15:009719103 COMMUNICATIONS AND TEAMWORK IN HEALTH CARE SERVICE 1
 วันที่  28 มิถุนายน 2563
09:00 - 12:0000229534 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 8132 
13:00 - 16:0000239536 COST ACCOUNTING II 8132 
 วันที่  29 มิถุนายน 2563
09:00 - 11:0000719209 NUTRITION AND HEALTH 198 
09:00 - 12:0000008105 SOCIETY AND GOVERNMENT 1
 00438211 ADMINISTRATIVE CONTROL LAW 1
13:00 - 16:0000239555 FINANCIAL REPORTING AND FINANCIAL ANALYSIS 1
 วันที่  1 กรกฏาคม 2563
09:00 - 11:0000729303 HEALTH TEACHING AND COUNSELING FOR NURSES 198 
 วันที่  3 กรกฏาคม 2563
09:00 - 11:0000729210 PATHOPHYSIOLOGY 1110 
13:00 - 15:0000719205 ANATOMY 1
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: