เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2561
09:00 - 11:0000539624 JAPANESE LITERATURE 1
 วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2561
09:00 - 11:0000539626 JAPANESE FOR SOCIOCULTURAL STUDIES 1
 วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2561
09:00 - 11:0000008121 ENGLISH I 211 
 00008123 ENGLISH III 1-9268 
 00009121 ENGLISH I 1-242 
 00009123 ENGLISH III 1-4,9-961 
 00018119 PREPARATORY ENGLISH 1
 00019119 PREPARATORY ENGLISH 1
 00519503 CHINESE II 112 
 00538216 TOURISM MARKETING 1
 00548602 BUSINESS ENGLISH CONVERSATION 144 
 00719302 FUNDAMENTAL NURSING 1-874 
09:00 - 12:0000138425 RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY 119 
13:00 - 14:0001128407 PHARMACEUTIC LABORATORY II 135 
13:00 - 15:0000009105 SOCIETY AND GOVERNMENT 116 
 00538356 FRENCH FOR TOURIST GUIDES 1
 00818204 INTRODUCTION TO PUBLIC ADMINISTRATION 1
 01118402 INTRODUCTION TO PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 141 
 01119120 FOOD AND COSMETICS FOR DAILY LIFE 1
 01338402 AIR TRAFFIC MANAGEMENT 1-5191 
 วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561
09:00 - 11:0000008122 ENGLISH II 1-4,7-7,11-12,14-1584 
 00008124 ENGLISH IV 1-7151 
 00009122 ENGLISH II 1-13,15-15515 
 00009124 ENGLISH IV 1-580 
 00548601 BUSINESS ENGLISH 117 
09:00 - 12:0000119210 FUNDAMENTAL OF MATHEMATICS 123 
 01438410 COMMUNITY MENTAL HEALTH 115 
 01438504 AIR POLLUTION 126 
13:00 - 15:0000009115 ASEAN STUDIES 166 
 00238462 BUSINESS OPERATIONS IN INDIA 144 
 00528231 LODGING BUSINESS MANAGEMENT 1
 00529231 LODGING BUSINESS MANAGEMENT 131 
 00538336 BUSINESS PRESENTATION AND REPORT 112 
 00729402 ADULT AND ELDERLY NURSING PRACTICUM I 1-645 
 00738402 ADULT AND ELDERLY NURSING PRACTICUM I 13
 01158717 AROMATHERAPY 111 
13:00 - 15:3001328203 AVIATION STATISTICS 1-5218 
13:00 - 16:0000918202 STATISTICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 1
 00929104 STATISTICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 120 
 01138414 MEDICINAL CHEMISTRY III 147 
 วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561
09:00 - 11:0000008120 MUSIC APPRECIATION 124 
 00008136 INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING 113 
 00009116 MUSIC APPRECIATION 133 
 00009137 LIFE AND DIGITAL ECOLOGY 118 
 00219408 PRINCIPLES OF ECONOMICS 136 
 00248438 RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS 130 
 00529232 THAI HISTORY FOR TOURISM 127 
 00719204 BIOCHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE 182 
 00738405 MATERNITY AND NEWBORN NURSING PRACTICUM I 1-645 
 00838201 RESEARCH IN PUBLIC ADMINISTRATION 1
 01148308 HOSPITAL PHARMACY ADMINISTRATION 143 
 01318305 AIR TRANSPORTATION SYSTEM 1-741 
 01319305 AIR TRANSPORTATION SYSTEM 1-7308 
09:00 - 11:3000238537 AUDITING 111 
09:00 - 12:0000118201 MATHEMATICS I 1
 00118202 MATHEMATICS Il 1
 00119201 MATHEMATICS I 142 
 01417309 PUBLIC HEALTH LAWS 1
 01428303 LAWS AND ETHICS IN PUBLIC HEALTH 143 
 01438612 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS 117 
13:00 - 15:0000228232 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 1
 00228432 INTERNATIONAL LAW AND INVESTMENT 134 
 00529307 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 113 
 00548526 CHINESE LITERATURE 111 
 01118207 APPLIED COMPUTER 150 
 01148150 TECHNOLOGY IN COSMETIC PRODUCT 111 
 01148705 CHROMATOGRAPHY IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS 121 
 01338401 AIRLINE MANAGEMENT 1-5183 
 01347403 AIRLINE MANAGEMENT 1
 01529209 PUBLIC POLICY AND PLANNING 125 
13:00 - 15:3000008131 STATISTICAL INFORMATION 1
 00008137 APPLIED STATISTICS 156 
 00009131 STATISTICAL INFORMATION 138 
13:00 - 16:0000138722 PROJECT FEASIBILITY STUDY 1
 00928305 INTRODUCTION TO DATABASE SYSTEM 123 
 01129128 FORMULATION PREPARATION I 114 
 01158742 PHARMACOTHERAPY V 125 
 วันที่  2 มีนาคม 2561
09:00 - 11:0000008107 THAI WAYS OF LIFE 137 
 00008108 LIFE IN THE MODERN WORLD 121 
 00008115 PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE 177 
 00009107 THAI WAYS OF LIFE 132 
 00009108 WAYS OF THE MODERN WORLD 129 
 00009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 1
 00238440 INTERNATIONAL FINANCE AND RISK MANAGEMENT 132 
 00519302 PRINCIPLES OF MANAGEMENT 113 
 00528523 CHINESE CIVILIZATION 114 
 00538207 PROFESSIONAL ETHICS AND LAWS FOR TOURISM 124 
 00719301 CONCEPTS, THEORIES AND NURSING PROCESS 174 
 00729308 CULTURAL DIVERSITY CARE 1105 
 00738312 MATERNITY-NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY II 195 
 01328205 DATA COMMUNICATION AND NETWORKING FOR AVIATION 1-5206 
09:00 - 11:3000218501 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 1
 00219401 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 139 
 00238538 TAXATION II 1
09:00 - 12:0000119204 GENERAL PHYSICS I 126 
 00129403 THERMAL SCIENCE 114 
 00138505 MECHANICS OF MACHINERY 1
 00138725 PRODUCTIVITY IMPROVEMENT 1
 00919222 USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE DESIGN 117 
 00938313 HUMAN AND COMPUTER INTERACTION 123 
 01438405 COMMUNITY HEALTH CARE 115 
 01438506 WATER QUALITY MANAGEMENT 1
 01438607 ERGONOMICS 117 
13:00 - 15:0000008111 MAN AND SOCIETY 142 
 00009111 HUMAN AND SOCIETY 131 
 00338321 GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS STRATEGIES 1
 00529312 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 114 
 00529612 JAPANESE COMPOSITION 119 
 00538322 LANGUAGE RESEARCH 112 
 00548542 CHINESE USAGE I 130 
 01138415 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS 149 
 01139142 LAW AND ETHICS FOR COSMETIC SCIENCES AND HEALTH PRODUCTS 1
 01148152 NATURAL PRODUCT FOR BEAUTY AND HEALTH 112 
 01158719 NATURAL PRODUCT FOR BEAUTY AND HEALTH 1
 01158737 PHARMACOEPIDEMIOLOGY 125 
 01338315 AVIATION METEOROLOGY 1-5185 
 01529210 INTRODUCTION TO FINANCE AND ACCOUNTING 125 
13:00 - 15:3000228502 TAXATION I 126 
 00938314 INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT 113 
 วันที่  5 มีนาคม 2561
09:00 - 11:0000009118 THAI LANGUAGE SKILLS 114 
 00519511 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 113 
 00519616 INTRODUCTION TO BUSINESS 122 
 00528313 ENGLISH WRITING SKILLS 1
 00529314 ENGLISH WRITING SKILLS 114 
 00529604 BUSINESS JAPANESE IV 117 
 00538234 FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT 129 
 00719208 PHARMACOLOGY FOR NURSES 1-277 
 00738307 ADULT NURSING II 190 
 01128503 FOOD AND NUTRITION 138 
 01129126 FOOD AND NUTRITION 1
 01138418 PHARMACOGNOSY II 142 
 01158735 NUTRITION THERAPY 117 
 01318202 COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION 2-2,4-5
 01319202 COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION 1-7305 
 01328310 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1-5217 
09:00 - 11:3000219502 FUNDAMENTAL ACCOUNTING II 1
 00228533 COST ACCOUNTING I 1
 00229533 COST ACCOUNTING I 118 
 00938315 INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT AND MAINTENANCE 114 
09:00 - 12:0000119208 GENERAL CHEMISTRY 125 
 00128401 ELECTRIC CIRCUITS 1
 00129306 ELECTRIC CIRCUITS 115 
 00129609 DATA COMMUNICATION 1
 00138426 ENERGY MANAGEMENT AND CONSERVATION IN BUILDINGS AND FACTORY 118 
 00918201 DISCRETE MATHEMATICS 1
 00919103 MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 120 
 01118208 BIOCHEMISTRY 149 
 01119106 ORGANIC CHEMISTRY 1
 01418203 BIOLOGY 118 
 01438406 HEALTH PROMOTION 115 
 01438608 OCCUPATIONAL TOXICOLOGY 117 
 01448702 WASTE UTILIZATION 1
13:00 - 15:0000519303 ENGLISH STRUCTURE FOR COMMUNICATION I 124 
 00528513 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS III 113 
 01138130 COSMETIC SCIENCE I 1
 01139137 COSMETIC SCIENCES I 1
 01148520 PHARMACEUTICAL PRODUCT SELECTION 145 
 01148713 COSMETIC SCIENCE I 114 
 01338314 AVIATION ENGLISH 1-5191 
13:00 - 15:3000238201 OPERATIONS MANAGEMENT 113 
13:00 - 16:0000138618 COMPUTER NETWORK 1
 00148714 QUALITY MANAGEMENT 111 
 00928311 WEB APPLICATION DEVELOPMENT 126 
 วันที่  6 มีนาคม 2561
09:00 - 11:0000218201 PRINCIPLES OF MANAGEMENT 1
 00219404 ORGANIZATION AND MANAGEMENT 138 
 00219505 ORGANIZATION AND MANAGEMENT 1
 00519211 TRANSPORTATION FOR TOURISM 133 
 00519301 PRINCIPLES OF THAI LANGUAGE USAGE 115 
 00528212 PASSENGER TRANSPORTATION FOR TOURISM 1
 00529617 INTERNATIONAL BUSINESS 120 
 00538217 TOURISM RESOURCE DEVELOPMENT 131 
 00538321 ACADEMIC WRITIING 112 
 00548539 CHINESE FOR SERVICE INDUSTRY 111 
 00818206 CONSTITUTIONAL LAW 1
 01139141 MARKETING AND BUSINESS ADMINISTRATION FOR COSMETIC SCIENCES AND HEALTH PRODUCTS 1
 01148423 INDUSTRIAL PHARMACY LABORATORY II 141 
 01318304 AIRPORT OPERATIONS 3
 01319304 AIRPORT OPERATIONS 1-7301 
09:00 - 11:3000228534 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 1
 00229534 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 118 
09:00 - 12:0000118203 MATHEMATICS III 1
 00129616 COMPUTER ORGANIZATION ARCHITECTURE AND MICROCOMPUTER DESIGN 1
 00138709 INDUSTRIAL PLANT LAYOUT AND DESIGN 1
 01129112 MICROBIOLOGY 112 
 01428304 EPIDEMIOLOGY 141 
 01438407 COMMUNITY SURVEILLANCE 115 
 01438609 INDUSTRIAL VENTILATION SYSTEM 117 
13:00 - 15:0000238460 NEGOTIATIONS IN INTERNATIONAL BUSINESS 134 
 00518501 CHINESE I 112 
 00528312 ENGLISH READING SKILLS 1
 00529313 ENGLISH READING SKILLS 118 
 00548544 CHINESE USAGE III 118 
 01118206 PHYSICAL CHEMISTRY 147 
 01119108 PHYSICAL CHEMISTRY 1
 01138510 DISPENSING PHARMACY II 140 
 01328311 AIR CARGO TRANSPORTATION 1-5219 
 01418204 ORGANIC CHEMISTRY 121 
 01529211 PUBLIC FINANCE AND BUDGETING 125 
13:00 - 16:0000138403 CONTROL SYSTEMS 1
 00138620 INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS DESIGN AND SOFTWARE ENGINEERING 1
 00948318 ENGLISH LANGUAGE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 111 
 01128406 PHARMACEUTIC II 136 
 01148422 INDUSTRIAL PHARMACY II 144 
 01438508 SOLID WASTE AND HUMAN WASTE MANAGEMENT 1
 วันที่  7 มีนาคม 2561
09:00 - 11:0000518203 SERVICE PSYCHOLOGY 1
 00519203 SERVICE PSYCHOLOGY 131 
 00519522 THAI-CHINESE RELATIONSHIP 113 
 00519602 BUSINESS JAPANESE II 122 
 00528505 CHINESE IV 112 
 00529315 ENGLISH PHONETICS AND PRONUNCIATION 113 
 00738318 NURSING RESEARCH 1-792 
 00848201 ENGLISH FOR PUBLIC ADMINISTRATION 1
 01128215 MEDICINAL PLANTS 138 
 01129114 MEDICINAL PLANTS 1
 01148702 QUALITY ASSURANCE AND QUALITY CONTROL OF PHARMACEUTICAL PRODUCT 115 
 01438509 NUISANCE AND VECTORS MANAGEMENT 1
09:00 - 11:3000228501 BUSINESS FINANCE 130 
 00238540 ADVANCED ACCOUNTING II 110 
09:00 - 12:0000129413 ILLUMINATION ENGINEERING 116 
 00138411 ILLUMINATION ENGINEERING 1
 00138636 DATA MINING AND FUZZY LOGIC 1
 00938419 DATA WAREHOUSE DESIGN 114 
 01428305 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 143 
 01438408 HEALTH INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT 115 
 01438610 FIRE PREVENTION AND CONTROL 117 
13:00 - 15:0000228535 INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT 1
 00229535 INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT 118 
 00238463 BUSINESS OPERATIONS IN ASIA 125 
 00338426 COMMUNICATION IN CRISIS SITUATION 1
 00538237 CONVENTION AND EXHIBITION BUSINESS MANAGEMENT 132 
 00538319 LANGUAGE AND CULTURE FOR BUSINESS 112 
 00928309 OPERATING SYSTEM 123 
 01318302 SPECIFIC AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1
 01319302 SPECIFIC AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1-7304 
 01338316 PRINCIPLE OF FLIGHT 1-5188 
13:00 - 16:0000138621 LAW AND ETHICS FOR COMPUTER ENGINEER 1
 00138707 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL 1
 00148512 INTRODUCTION TO MECHANICAL VIBRATION 1
 01139139 PACKAGES AND PACKAGING FOR COSMETICS 1
 01148307 PHARMACY ADMINISTRATION 146 
 01158718 COSMETIC PRODUCTS AND PACKAGING 117 
 วันที่  8 มีนาคม 2561
09:00 - 11:0000219503 PRINCIPLES OF BUSINESS INFORMATION SYSTEM 1
 00238202 BUSINESS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 111 
 00338320 INTEGRATED COMMUNICATION IN DIGITAL ERA 1
 00528342 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS 1
 00529205 INFORMATION TECHNOLOGY FOR TOURISM 127 
 00529342 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS 114 
 00529609 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION IV 118 
 00548547 CHINESE FOR TOURIST GUIDES 1
 00719206 PHYSIOLOGY 1-280 
 00828206 DEVELOPMENT ADMINISTRATION 1
 00938410 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 1
 01119109 ANATOMY AND PHYSIOLOGY FOR COSMETIC SCIENCES 1
 01139140 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 1
 01148151 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 113 
 01148703 PRODUCT DEVELOPMENT I 110 
 01328309 AIR TRAFFIC SERVICE 1-5226 
09:00 - 11:3000937352 INTRODUCTION TO INFORMATION MARKETING 1
 00938425 APPLIED SOFTWARE FOR MARKETING DEVELOPMENT 114 
09:00 - 12:0000129601 DATABASE SYSTEM 1
 00138409 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 1
 00138508 HEAT TRANSFER 1
 00138710 MAINTENANCE ENGINEERING 1
 00148404 ELECTRICAL POWER SYSTEM ANALYSIS 113 
 01118210 ANATOMY AND PHYSIOLOGY I 148 
 01128502 PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY II 152 
 01138512 CLINICAL PHARMACY 134 
 01148738 PHARMACOTHERAPY I 124 
 01428306 BEHAVIORAL SCIENCE AND HEALTH EDUCATION 140 
 01438409 PATIENT MANAGEMENT IN COMMUNITY 115 
 01438510 RISK AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT 1
 01438611 INDUSTRIAL RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT 117 
13:00 - 15:0000008130 SCIENCE AND SOCIETY 1
 00009130 SCIENCE AND SOCIETY 146 
 00518202 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY 1
 00529344 ENGLISH FOR OFFICE MANAGEMENT 110 
 00548346 ENGLISH FOR OFFICE MANAGEMENT 1
 01148306 PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE 135 
 01418206 INTRODUCTION TO PHARMACOLOGY 121 
 01529212 LOGISTICS MANAGEMENT 125 
13:00 - 16:0000128310 ENGINEERING STATISTICS 1
 วันที่  9 มีนาคม 2561
09:00 - 11:0000519607 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION II 122 
 00528515 CHINESE READING II 113 
 00529215 AIRLINE BUSINESS SERVICE 128 
 00529333 NOTE–TAKING AND SUMMARY WRITING 113 
 00719207 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY 1-474 
 00738310 CHILD AND ADOLESCENT NURSING 192 
 01148601 SEMINAR 133 
09:00 - 11:3000229532 INTERMEDIATE ACCOUNTING II 118 
 00238558 STRATEGIC COST MANAGEMENT 111 
09:00 - 12:0000128602 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 1
 00129605 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 1
 00138410 POWER ELECTRONICS 1
 00138509 REFRIGERATION 1
 00139311 ENGINEERING MATERIALS 118 
 00928307 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 132 
 01129125 ANALYTICAL CHEMISTRY II 112 
 01138135 ANALYTICAL CHEMISTRY II 1
 01138416 PHARMACEUTICAL ANALYSIS II 142 
 01428211 PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY 138 
 01438309 PUBLIC HEALTH RESEARCH 139 
13:00 - 14:0001138136 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY II 1
 01138417 PHARMACEUTICAL ANALYSIS LABORATORY II 142 
13:00 - 15:0000238439 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN INTERNATIONAL ORGANIZATION 134 
 00529615 JAPANESE READING IN PRINTED AND DIGITAL MEDIA 117 
 01128408 MEDICINAL CHEMISTRY I 144 
13:00 - 16:0000118302 COMPUTER PROGRAMMING 1
 00119603 PRINCIPLES OF COMPUTER PROGRAMMING AND PROBLEM SOLVING 1
 00138627 PRINCIPLES OF DEVELOPING MOBILE APPLICATION WITH DESIGN PATTERNS 1
 00518341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 118 
 00919221 INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING 121 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: