เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 11:0000008123 ENGLISH III 211 
 00009121 ENGLISH I 118 
 00009123 ENGLISH III 1-244 
 00019119 PREPARATORY ENGLISH 1
 00239513 BUSINESS ENGLISH 1
 01158717 AROMATHERAPY 125 
 01338314 AVIATION ENGLISH 2-615 
 01339314 AVIATION ENGLISH 1-6251 
09:00 - 12:0001438504 AIR POLLUTION 113 
13:00 - 14:0001138417 PHARMACEUTICAL ANALYSIS LABORATORY II 141 
13:00 - 15:0000219408 PRINCIPLES OF ECONOMICS 121 
 00529615 JAPANESE READING IN PRINTED AND DIGITAL MEDIA 1
 00719302 FUNDAMENTAL NURSING 1-1398 
 01128408 MEDICINAL CHEMISTRY I 1
 01129407 MEDICINAL CHEMISTRY I 139 
13:00 - 16:0000139414 ELECTRICAL POWER SYSTEM 120 
 วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 11:0000008122 ENGLISH II 6
 00008124 ENGLISH IV 1-2,7-9,11-1135 
 00009122 ENGLISH II 1-10408 
 00009124 ENGLISH IV 1-11393 
 00548527 CHINESE ARTS AND CULTURE 1
 00548539 CHINESE FOR SERVICE INDUSTRY 112 
 01148702 QUALITY ASSURANCE AND QUALITY CONTROL OF PHARMACEUTICAL PRODUCT 144 
13:00 - 15:0000529236 MEETING INCENTIVE CONVENTION AND EXHIBITION 124 
 01129501 PATHOPHYSIOLOGY 138 
 01139137 COSMETIC SCIENCES I 1
 01148713 COSMETIC SCIENCE I 118 
 01338401 AIRLINE MANAGEMENT 3-6
 01339401 AIRLINE MANAGEMENT 1-6274 
13:00 - 15:3000238440 INTERNATIONAL FINANCE AND RISK MANAGEMENT 1
 วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 11:0000009130 SCIENCE AND SOCIETY 164 
 00219404 ORGANIZATION AND MANAGEMENT 114 
 00229417 IMPORT-EXPORT MANAGEMENT 117 
 00519302 PRINCIPLES OF MANAGEMENT 115 
 00539622 JAPANESE TRANSLATION 120 
 00548537 CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION 1
 00548542 CHINESE USAGE I 1
 00548544 CHINESE USAGE III 113 
 00548547 CHINESE FOR TOURIST GUIDES 111 
 01318202 COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION 2
 01319202 COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION 1-5188 
09:00 - 12:0000119201 MATHEMATICS I 1
 00129306 ELECTRIC CIRCUITS 117 
 00149411 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 119 
 00929306 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 125 
 01428305 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1
 01438506 WATER QUALITY MANAGEMENT 113 
13:00 - 15:0000229429 MICE MANAGEMENT 117 
 00518511 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 1
 00519511 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 111 
 00529307 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 118 
 00529505 CHINESE IV 1
 01148306 PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE 138 
 01339316 AVIATION MARKETING AND REVENUE MANAGEMENT 1-6268 
13:00 - 16:0000009131 STATISTICAL INFORMATION 114 
 00719301 CONCEPTS, THEORIES AND NURSING PROCESS 198 
 01129128 FORMULATION PREPARATION I 1
 01158742 PHARMACOTHERAPY V 123 
 วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 11:0000519303 ENGLISH STRUCTURE FOR COMMUNICATION I 120 
 00519616 INTRODUCTION TO BUSINESS 114 
 00539626 JAPANESE FOR SOCIOCULTURAL STUDIES 120 
 00719207 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY 1-298 
 01148520 PHARMACEUTICAL PRODUCT SELECTION 131 
09:00 - 11:3000229402 PRINCIPLES OF BUSINESS INFORMATION SYSTEM 117 
 00238202 BUSINESS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 1
 00238540 ADVANCED ACCOUNTING II 1
 00239540 ADVANCED ACCOUNTING II 111 
 01328203 AVIATION STATISTICS 2-311 
 01329203 AVIATION STATISTICS 1-5210 
09:00 - 12:0000149503 BUILDING AUTOMATION SYSTEMS 112 
 01128502 PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY II 121 
13:00 - 15:0000000138 ENERGY IN 21st CENTURY 148 
 00008136 INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING 2
 00009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 1-257 
 00009137 LIFE AND DIGITAL ECOLOGY 116 
 00529344 ENGLISH FOR OFFICE MANAGEMENT 115 
 00529612 JAPANESE COMPOSITION 1
 00548526 CHINESE LITERATURE 111 
13:00 - 16:0000008137 APPLIED STATISTICS 148 
 00009138 STATISTICS 137 
 วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 11:0000009111 HUMAN AND SOCIETY 116 
 00238464 BUSINESS OPERATIONS IN MEKONG REGION 116 
 00518503 CHINESE II 1
 00519503 CHINESE II 111 
 00529342 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS 115 
 00929305 SOFTWARE DEVELOPMENT FOR INTERNET OF THINGS 114 
 01148521 ADVERSED DRUG REACTION 136 
 01318302 SPECIFIC AVIATION TECHNICAL ENGLISH 2
 01319302 SPECIFIC AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1-5184 
09:00 - 11:3000219401 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 117 
 00229534 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 1
09:00 - 12:0000119204 GENERAL PHYSICS I 1
 00139412 POWER ELECTRONICS 119 
 01428304 EPIDEMIOLOGY 1
 01438309 PUBLIC HEALTH RESEARCH 113 
13:00 - 15:0000009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 165 
 00529205 INFORMATION TECHNOLOGY FOR TOURISM 110 
 00529234 FRONT OFFICE MANAGEMENT 116 
 00529315 ENGLISH PHONETICS AND PRONUNCIATION 117 
 00529523 CHINESE CIVILIZATION 1
 00729308 CULTURAL DIVERSITY CARE 190 
 01329308 AVIATION FACILITATION 1-5216 
13:00 - 16:0000129413 ILLUMINATION ENGINEERING 113 
 00149638 OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN 1
 00929232 INTRODUCTION TO DATABASE SYSTEM 110 
 01338207 DATABASE SYSTEM FOR AVIATION 1
 วันที่  2 มีนาคม 2563
09:00 - 11:0000008107 THAI WAYS OF LIFE 1
 00009107 THAI WAYS OF LIFE 128 
 00239423 CROSS CULTURAL MANAGEMENT AND COMMUNICATION 128 
 00529513 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS III 1
 00529604 BUSINESS JAPANESE IV 1
 00538519 READING IN CHINESE PRINTED MEDIA 1
 00738312 MATERNITY-NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY II 1
 00739314 MATERNITY – NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY II 178 
 01138418 PHARMACOGNOSY II 146 
 01139141 MARKETING AND BUSINESS ADMINISTRATION FOR COSMETIC SCIENCES AND HEALTH PRODUCTS 1
 01148308 HOSPITAL PHARMACY ADMINISTRATION 140 
 01158735 NUTRITION THERAPY 123 
 01328309 AIR TRAFFIC SERVICE 1
 01329309 AIR TRAFFIC SERVICE 1-5219 
09:00 - 11:3000229535 INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT 1
 00238559 CONTROLLERSHIP 1
 00239557 CONTROLLERSHIP 114 
09:00 - 12:0000129403 THERMAL SCIENCE 113 
 00939204 INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT 115 
 01428306 BEHAVIORAL SCIENCE AND HEALTH EDUCATION 1
 01438508 SOLID WASTE AND HUMAN WASTE MANAGEMENT 113 
13:00 - 15:0000000142 CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 149 
 00009115 ASEAN STUDIES 199 
 00009116 MUSIC APPRECIATION 160 
 00529213 TOUR OPERATION AND TRAVEL AGENCY MANAGEMENT 122 
 00529312 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 117 
13:00 - 16:0000149502 ENERGY STORAGE TECHNOLOGY 116 
 00229406 OPERATIONS MANAGEMENT 117 
 วันที่  3 มีนาคม 2563
09:00 - 11:0000239418 INTERNATIONAL MARKETING 129 
 00519301 PRINCIPLES OF THAI LANGUAGE USAGE 115 
 00529215 AIRLINE BUSINESS SERVICE 111 
 00529341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 1
 00539613 KANJI STUDIES 1
 00548531 EXPERIENCE IN CHINA 1
 00738307 ADULT NURSING II 1
 00739306 ADULT NURSING II 178 
 01139142 LAW AND ETHICS FOR COSMETIC SCIENCES AND HEALTH PRODUCTS 1
 01148423 INDUSTRIAL PHARMACY LABORATORY II 144 
 01318305 AIR TRANSPORTATION SYSTEM 1-3
 01319305 AIR TRANSPORTATION SYSTEM 1-5196 
09:00 - 12:0000119208 GENERAL CHEMISTRY 1
 01129112 MICROBIOLOGY 1
 01129211 ANATOMY AND PHYSIOLOGY II 144 
 01448702 WASTE UTILIZATION 114 
13:00 - 15:0000519211 TRANSPORTATION FOR TOURISM 114 
 00519522 THAI-CHINESE RELATIONSHIP 111 
 00528212 PASSENGER TRANSPORTATION FOR TOURISM 1
 00529332 ENGLISH FOR ADVERTISING AND PUBLIC RELATION 117 
 00539208 PROFESSIONAL ETHICS AND LAWS FOR TOURISM 122 
 00719204 BIOCHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE 193 
 01118206 PHYSICAL CHEMISTRY 1
 01119205 PHYSICAL CHEMISTRY 149 
 01138510 DISPENSING PHARMACY II 133 
 01329310 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1-5212 
13:00 - 16:0001148422 INDUSTRIAL PHARMACY II 149 
 วันที่  4 มีนาคม 2563
09:00 - 11:0000529232 THAI HISTORY FOR TOURISM 112 
 00529314 ENGLISH WRITING SKILLS 117 
 00529609 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION IV 1
 01129114 MEDICINAL PLANTS 1
 01129213 MEDICINAL PLANTS 144 
 01138415 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS 139 
 01158710 BIOTECHNOLOGY 114 
 01338402 AIR TRAFFIC MANAGEMENT 2-3,5-610 
 01339402 AIR TRAFFIC MANAGEMENT 1-6271 
09:00 - 11:3000229533 COST ACCOUNTING I 1
 00239420 INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH 129 
 00248438 RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS 1
09:00 - 12:0000139311 ENGINEERING MATERIALS 113 
 00149405 RENEWABLE ENERGY 117 
 00719206 PHYSIOLOGY 198 
 00939205 INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT AND MAINTENANCE 115 
 01428303 LAWS AND ETHICS IN PUBLIC HEALTH 1
13:00 - 15:0000529204 TOURIST BEHAVIORS 114 
 00529515 CHINESE READING II 1
 00729402 ADULT AND ELDERLY NURSING PRACTICUM I 7-1140 
 01119106 ORGANIC CHEMISTRY 1
 01119204 ORGANIC CHEMISTRY 152 
 01338316 PRINCIPLE OF FLIGHT 114 
13:00 - 15:3000229410 MANAGERIAL ACCOUNTING 114 
13:00 - 16:0000139402 PRINCIPLE OF ENERGY ENGINEERING 122 
 00929317 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 110 
 01139139 PACKAGES AND PACKAGING FOR COSMETICS 1
 01148307 PHARMACY ADMINISTRATION 136 
 01158718 COSMETIC PRODUCTS AND PACKAGING 117 
 วันที่  5 มีนาคม 2563
09:00 - 11:0000238439 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN INTERNATIONAL ORGANIZATION 1
 00239415 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR FOR MNCS 128 
 00519602 BUSINESS JAPANESE II 115 
 01139140 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 1
 01318304 AIRPORT OPERATIONS 2
 01319304 AIRPORT OPERATIONS 1-5195 
09:00 - 11:3000229531 INTERMEDIATE ACCOUNTING I 1
 00238538 TAXATION II 1
 00239538 TAXATION II 1
09:00 - 12:0000149636 DATA WAREHOUSE 1
 01138512 CLINICAL PHARMACY 128 
 01148703 PRODUCT DEVELOPMENT I 124 
 01148738 PHARMACOTHERAPY I 124 
 01438510 RISK AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT 113 
13:00 - 15:0000529231 LODGING BUSINESS MANAGEMENT 117 
 00529235 TOURISM INNOVATION 125 
 01128503 FOOD AND NUTRITION 112 
 01129126 FOOD AND NUTRITION 1
 01328311 AIR CARGO TRANSPORTATION 1
 01329311 AIR CARGO TRANSPORTATION 1-5211 
 วันที่  6 มีนาคม 2563
09:00 - 11:0000009118 THAI LANGUAGE SKILLS 1
 00239422 SELECTED TOPICS OF INDUSTRY AND BUSINESS DEVELOPMENT IN ASEAN 127 
 00519607 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION II 114 
 01119401 INTRODUCTION TO PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 152 
 01158719 NATURAL PRODUCT FOR BEAUTY AND HEALTH 114 
 01338315 AVIATION METEOROLOGY 1-2,4-612 
 01339315 AVIATION METEOROLOGY 1-6273 
 01438509 NUISANCE AND VECTORS MANAGEMENT 113 
09:00 - 12:0000129203 MATHEMATICS III 116 
 00719208 PHARMACOLOGY FOR NURSES 1-299 
 00929307 DATA WAREHOUSE DESIGN 115 
 01129125 ANALYTICAL CHEMISTRY II 1
 01138416 PHARMACEUTICAL ANALYSIS II 142 
 01428211 PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY 1
13:00 - 15:0000529617 INTERNATIONAL BUSINESS 1
 01158737 PHARMACOEPIDEMIOLOGY 123 
13:00 - 16:0000139308 CONTROL SYSTEMS 123 
 00929211 BASIC WEB APPLICATION DEVELOPMENT 110 
 01128406 PHARMACEUTIC II 114 
 01129405 PHARMACEUTICS II 144 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: