เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  31 กรกฏาคม 2564
09:00 - 12:0001139116 BASIC STATISTICS 1
 01429302 BIOSTATISTICS 7124 
 วันที่  9 สิงหาคม 2564
09:00 - 11:0000000121 ENGLISH FOR EVERYDAY LIFE 1-3116 
 00000123 PREPARATION FOR ENGLISH COMPREHENSIVE EXAMINATION 1
 00009121 ENGLISH I 1-1,4-4,6-6109 
 00009123 ENGLISH III 1-7306 
 00539319 ACADEMIC WRITING 113 
 00539630 JAPANESE FOR INTERNATIONAL BUSINESS 1
 00729311 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I 1113 
 01158522 DRUG CARE IN HIGH RISK PATIENTS 132 
09:00 - 12:0000139406 ELECTRICAL MACHINES 1
 00609108 WAYS OF THE MODERN WORLD 1
 01448511 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARDS AND CLEANED TECHNOLOGY 1
13:00 - 14:0001149143 TREND IN COSMETIC RESEARCH AND DEVELOPMENT 1
13:00 - 15:0000549525 CHINESE FOR BUSINESS REPORT AND PRESENTATION 117 
 01139302 PUBLIC HEALTH PHARMACY 152 
 01349403 AIRPORT MANAGEMENT 1-5203 
13:00 - 16:0000149420 ELECTRIC VEHICLE DRIVES CONTROL SYSTEM 113 
 00149511 CONTROL OF HYBRID ELECTRIC VEHICLE TRACTION 1
 00619403 PRINCIPLES OF MARKETING 1
 00949217 LAW AND ETHICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 1
 01148307 PHARMACY ADMINISTRATION 1
 01149306 PHARMACY ADMINISTRATION 143 
 วันที่  10 สิงหาคม 2564
09:00 - 11:0000009124 ENGLISH IV 1
 00009127 BASIC ENGLISH FOR CAREERS 1-5172 
 00519501 CHINESE I 1
 00529341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 115 
 00529504 CHINESE III 1
 00549528 EXPERIENCE IN CHINA 1
 00710202 ANATOMY AND PHYSIOLOGY I 1-395 
13:00 - 15:0000219405 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 119 
 00520609 JAPANESE READING AND WRITING WITH ONLINE TOOLS 111 
 00539316 PRINCIPLES OF TRANSLATION 113 
 00539624 JAPANESE LITERATURE 1
 01139411 INDUSTRIAL PHARMACY I 158 
 01148420 INDUSTRIAL PHARMACY I 1
 01319303 PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE 133 
13:00 - 16:0000000121 ENGLISH FOR EVERYDAY LIFE 4
 00609121 ENGLISH I 1
 00609123 ENGLISH III 1
 วันที่  11 สิงหาคม 2564
09:00 - 11:0000000107 THAI WAYS OF LIFE 118 
 00009107 THAI WAYS OF LIFE 1-2111 
 00009115 ASEAN STUDIES 1111 
 00229413 BUSINESS LAW 123 
 00510602 BASIC JAPANESE CONVERSATION I 112 
 00519502 CHINESE PRONUNCIATION 1
 00529512 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 1
 00548545 CHINESE USAGE IV 1
 00609136 INFORMATION LITERACY SKILLS 1
 00709502 THAI WISDOM AND HEALTH CARE 1-3100 
 01148303 RESEARCH METHODOLOGY 1
 01149304 RESEARCH METHODOLOGY 143 
 01158523 CLINICAL SKILL IN DRUG THERAPY MONITORING 137 
 01349406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 1-5203 
09:00 - 12:0000149501 SOLAR POWER GENERATION 117 
 01119202 GENERAL CHEMISTRY 153 
 01448512 SAMPLING AND ANALYSIS SOLID WASTE AND HAZARDOUS WASTE 1
13:00 - 15:0000529545 CHINESE FOR TOURIST GUIDES 112 
 00539625 JAPANESE STUDIES 1
 00549220 SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 114 
 00549519 READING IN CHINESE PRINTED MEDIA 1
 01319301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 135 
13:00 - 16:0000929320 ENGLISH LANGUAGE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 110 
 01139408 MEDICINAL CHEMISTRY II 154 
 วันที่  12 สิงหาคม 2564
09:00 - 11:0000219403 PRINCIPLES OF MARKETING 1
 00239416 BUSINESS OPERATIONS IN ASIA 121 
 00529304 PRINCIPLES OF MARKETING 116 
 00539317 BUSINESS READING 113 
 วันที่  13 สิงหาคม 2564
09:00 - 11:0000000143 INTEGRATED COMMUNICATION IN DIGITAL ERA 1
 00009111 HUMAN AND SOCIETY 195 
 00009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 1108 
 00249414 STRATEGIC MANAGEMENT 116 
 00249515 STRATEGIC MANAGEMENT 1
 01148308 HOSPITAL PHARMACY ADMINISTRATION 121 
 01148708 INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PROCESSING 112 
 01149305 HOSPITAL PHARMACY ADMINISTRATION 138 
 01349405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 1-5205 
09:00 - 12:0000629406 OPERATIONS MANAGEMENT 1
 01139409 PHARMACOGNOSY I 152 
13:00 - 14:0001148514 DRUG USE EVALUATION 122 
13:00 - 15:0000000137 DIGITAL LIFESTYLE 110 
 00009130 SCIENCE AND SOCIETY 156 
 00009137 LIFE AND DIGITAL ECOLOGY 1
 00510211 TRANSPORTATION FOR TOURISM 110 
 00519211 TRANSPORTATION FOR TOURISM 1
 00529313 ENGLISH READING SKILLS 116 
 00529336 BUSINESS PRESENTATION AND REPORT 113 
 00539207 CROSS CULTURAL COMMUNICATION 111 
 00539218 TOURISM RESOURCE DEVELOPMENT 119 
13:00 - 15:3001339206 OPERATION RESEARCH 1-5159 
13:00 - 16:0000149416 PROJECT FEASIBILITY STUDY 114 
 00229409 STATISTICS AND QUANTITATIVE ANALYSIS FOR DECISION MAKING IN BUSINESS 115 
 00929326 SPECIAL WORKSHOP IN TECHNOLOGIES FOR APPLICATIONS 110 
 วันที่  16 สิงหาคม 2564
09:00 - 11:0000529338 ENGLISH FOR STANDARDIZED TEST 1
 00529548 CHINESE FOR OFFICE USAGE 1
 00539506 CHINESE GRAMMAR 112 
 00539610 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION V 110 
 01148304 COMMUNITY PHARMACY 122 
 01148701 TREND IN PHARMACEUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 1
 01339307 AVIATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 1-5158 
09:00 - 12:0000149415 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT 115 
 00229410 MANAGERIAL ACCOUNTING 115 
 00629413 BUSINESS LAW 1
 01158741 PHARMACOTHERAPY IV 121 
 01448514 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY 1
13:00 - 14:0001148516 DRUG ABUSE 122 
13:00 - 15:0000000136 INFORMATION AND DIGITAL LITERACY SKILLS 1-295 
 00000144 ENTERPRISE IN THE 21st CENTURY 1
 00008135 MAN AND ENVIRONMENT 1
 00009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 3-4100 
 00239422 SELECTED TOPICS OF INDUSTRY AND BUSINESS DEVELOPMENT IN ASEAN 116 
 00510201 TOURISM INDUSTRY 110 
 00529212 TOUR PLANNING AND ORGANIZATION 120 
 00539217 FINANCE AND ACCOUNTING FOR TOURISM 111 
 00549221 RESEARCH METHODOLOGY IN TOURISM 113 
 01349404 AIR CARGO MANAGEMENT 1-5208 
13:00 - 16:0000139309 ENGINEERING ELECTRONICS 1
 00929327 SPECIAL WORKSHOP IN TECHNOLOGY AND SOFTWARE METHODOLOGIES 110 
 01129210 ANATOMY AND PHYSIOLOGY I 150 
 วันที่  17 สิงหาคม 2564
09:00 - 11:0000520607 BUSINESS JAPANESE I 1
 00539318 BUSINESS WRITING 113 
 00539516 CHINESE WRITING I 112 
 00539605 BUSINESS JAPANESE V 110 
 00710201 BIOCHEMISTRY FOR NURSES 1-295 
 00719204 BIOCHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE 1
 01119201 MATHEMATICS FOR HEALTH SCIENCES 112 
 01148518 PHARMACEUTICAL CARE IN COMMUNITY PHARMACY 122 
 01149146 DIETETICS 1
 01158721 DEVELOPMENT OF HERBAL RAW MATERIAL 112 
 01339313 AIRLINE BUSINESS 1-5165 
09:00 - 12:0000249421 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT 116 
13:00 - 15:0000249424 SEMINAR IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT AND STRATEGY 117 
 00529214 TOUR GUIDING 120 
 00529306 ENGLISH LINGUISTICS 116 
 00539206 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY 111 
 01329207 PRINCIPLES OF FLIGHT 1-3103 
13:00 - 16:0000629425 GENERAL PRINCIPLES OF INSURANCE 1
 01129208 MICROBIOLOGY 148 
 01139502 PHARMACOLOGY I 155 
 วันที่  18 สิงหาคม 2564
09:00 - 11:0000229402 PRINCIPLES OF BUSINESS INFORMATION SYSTEM 115 
 00510601 BASIC JAPANESE I 110 
 00539518 CHINESE TRANSLATION SKILL 111 
 01119203 GENERAL BIOLOGY 154 
 01148517 OUTPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 123 
 01329306 LOGISTICS MANAGEMENT 1-3110 
09:00 - 12:0000139401 ELECTRICAL MEASUREMENTS AND INSTRUMENTS 1
 00139404 ELECTRICAL SAFETY 118 
 01129123 ANALYTICAL CHEMISTRY I 1
 01149419 PHARMACEUTICAL ANALYSIS I 143 
 01158740 PHARMACOTHERAPY III 121 
 01448513 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 1
13:00 - 15:0000519203 SERVICE PSYCHOLOGY 120 
 00529541 CHINA IN THE MODERN WORLD 1
 00539628 JAPANESE FOR PROFICIENCY TEST I 110 
 01138415 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS 113 
 01339312 AVIATION SAFETY AND SECURITY 1-5157 
13:00 - 16:0001129110 BIOCHEMISTRY 1
 01129206 BIOCHEMISTRY 149 
 วันที่  19 สิงหาคม 2564
09:00 - 11:0000229427 INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORTATION 122 
 00519602 BUSINESS JAPANESE II 1
 00520608 BUSINESS JAPANESE CONVERSATION I 1
 00529305 ENGLISH STRUCTURE FOR COMMUNICATION II 115 
 00529514 CHINESE READING I 1
 00539623 JAPANESE TRANSLATION FOR BUSINESS 1
 00729210 PATHOPHYSIOLOGY 1112 
 01148513 CLINICAL PHARMACOKINETICS 113 
 01149144 COSMETIC SCIENCES II 1
 01158714 COSMETIC SCIENCESM II 116 
 01329205 AVIATION AND ENVIRONMENT 1-3109 
09:00 - 12:0000149508 POWER PLANT ENGINEERING 1
 00619405 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 1
 01149508 PHARMACOTHERAPY I 136 
13:00 - 15:0000229435 ENGLISH FOR INSURANCE 113 
 00519521 GENERAL KNOWLEDGE OF CHINA 1
 00529238 THAI HERITAGE FOR TOURISM 111 
 00529343 ENGLISH FOR TOURIST GUIDES 126 
 00539635 JAPANESE FOR BUSINESS INTERPRETATION 111 
 01139413 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS 152 
13:00 - 15:3001319201 AVIATION MATHEMATICS 139 
 วันที่  20 สิงหาคม 2564
09:00 - 10:0001119301 PHARMACY ORIENTATION AND ETHICS 114 
09:00 - 11:0000510307 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 1
 00519311 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 115 
 01329208 PRINCIPLES OF MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY 1-3103 
09:00 - 12:0000139307 ELECTROMAGNETIC FIELDS 1
 00609125 ENGLISH FOR CONVERSATION 1
 01129403 PHARMACEUTICS I 148 
 01149509 PHARMACOTHERAPY II 137 
13:00 - 15:0000510603 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE 110 
 00519501 CHINESE I 2
 00520627 JAPANESE FOR CREATIVE PRESENTATION I 111 
 00539216 TOURISM MARKETING 111 
 01148519 INPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 122 
 01149149 COSMETICS AND HEALTH PRODUCTS DEVELOPMENT 1
 01339204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 1-5153 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: