เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.สอบแก้ไขสัญลักษณ์ "I" (สอบปลายภาคล่าช้า)(ด่วนมากที่สุด)    
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง C401
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2563
 2.กำหนดการลงทะเบียนล่าช้าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ด่วนมากที่สุด)    
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 มกราคม 2563
 3.กำหนดการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาภาคการศึกษาที่ 2/2562(ด่วนมากที่สุด)    

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2563
 4.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 2/2562(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงควบรายวิชา/ขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ
มากกว่า 22 หน่วยกิต  และขอเรียนร่วมกับโครงการพิเศษ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562
สามารถลงทะเบียนทาง Internet
ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]