เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.ดาวน์โหลดคำร้องต่าง ๆ ออนไลน์(ด่วนมากที่สุด)    
สำนักบริการการศึกษาปิดให้บริการ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้องต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
   กรณีคำร้องทั่วไป ขอได้เฉพาะ ใบประกาศค่าเล่าเรียน (กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ปกครองมาใน E-Mail ด้วย)/ โครงสร้างหลักสูตร/ Grade Report/ ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรุณาแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ สำเนาบัตรประชาชนมาใน E-Mail ด้วย)/ ขอลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (สำหรับปริญญาตรี) ภาคฤดูร้อน/2562 (สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย)

ดาวน์โหลดคำร้องต่างๆ ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้
  แบบฟอร์มเพิ่ม-ถอนรายวิชา
  คำร้องขอสอบปลายภาค กรณี ป่วย/อุบัติเหตุ
  คำร้องขอสอบปลายภาค กรณี บิดา/มารดา ถึงแก่กรรม
  คำร้องขอสอบปลายภาค กรณี เดินทางไปต่างประเทศ
  คำร้องขอสอบปลายภาค กรณี ส่งรายงานล่าช้า(ออนไลน์)
  คำร้องทั่วไป

  คำร้องทั่วไป นักศึกษาส่ง Email ให้อ.ที่ปรึกษา (พร้อมแนบเอกสาร ถ้ามี) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา
มวอ.27 เพิ่ม-ถอนรายวิชา นักศึกษาส่ง Email ให้อ.ที่ปรึกษา จากนั้นส่งต่อมายัง Email สบก. [email protected]
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2563
 2.ปฏิทินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562(ด่วนมากที่สุด)    
วัน-เวลาเรียน ตามตารางเรียนเดิม

 เริ่มการเรียนการสอน              1 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563

 สอบออนไลน์                       6 พฤษภาคม – 19 พฤษภาคม 2563

นักศึกษาสามารถศึกษาคู่มือการเรียนออนไลน์ได้จาก
คู่มือการเรียนออนไลน์ คลิก

ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ คลิก
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2563
 3.สำนักบริการการศึกษาปิดให้บริการ(ด่วนมากที่สุด)    
ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดโอกาสและป้องกันการแพร่ระบาด สำนักบริการการศึกษาปิดให้บริการ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยนักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ผ่านช่องทางไลน์ของสำนักบริการการศึกษา โดยสามารถ Add Line : @363ojlfo


สำนักบริการการศึกษาจึงขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]