เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.ตรวจสอบภาระการคุมสอบปลายภาคประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559(ด่วนมากที่สุด)    
อาจารย์สามารถตรวจสอบภาระการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2560
 2.แจ้งสถานที่รับส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน/2559(ด่วนมากที่สุด)    
สถานที่รับ-ส่งข้อสอบตึก C (อาคารชวน ชวนิชย์) และตึก M (อาคารมานี ชวนิชย์) สามารถรับ-ส่งข้อสอบได้ที่สำนักบริการการศึกษา (ชั้น 1) เพียงแห่งเดียวค่ะ
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2560
 3.นักศึกษาสามารถตรวจห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาสามารถตรวจห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน/2559 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2560
 4.กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)    
นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รวมทั้งนักศึกษาที่ลาออกเข้าใหม่)
ให้มาถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น. (ไม่พักเที่ยง) ตามวัน – เวลาที่กำหนด ตรวจสอบวันถ่ายรูป!

ให้นักศึกษาบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาให้เรียบร้อย และพิมพ์ใบระเบียนประวัติมายื่นกับ
สำนักบริการการศึกษาในวันที่มาถ่ายรูป โดยสามารถดูขั้นตอนการบันทึกระเบียนประวัติได้
ที่นี่ ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่!
หมายเหตุ : ในกรณีที่ข้อมูลชื่อ – สกุล ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาไม่ถูกต้อง ให้นักศึกษามาแจ้งแก้ไขข้อมูลที่เคาเตอร์สำนักบริการการศึกษา ก่อนการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2560
 5.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 1/2560(ด่วนมาก)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ มากกว่า 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 1/2560
ก่อนวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่สำนักบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึง
7 สิงหาคม 2560 โดยไม่เสียชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า
ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2560
 6.รับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ(ด่วน)    
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
สามารถรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิก>>
1. นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา มาติดต่อชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต ที่งานการเงินนักศึกษา
2. นักศึกษานำใบเสร็จจากงานการเงินนักศึกษา ไปตรวจสอบภาระหนี้สินที่สำนักหอสมุดกลาง
3. นักศึกษานำใบเสร็จที่ได้รับการตรวจสอบภาระหนี้สินจากสำนักหอสมุดกลาง และ บัตรนักศึกษามาติดต่อรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่สำนักบริการการศึกษา(ในกรณีที่บัตรนักศึกษาสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความมายื่นขอรับเอกสารแทนบัตรนักศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 กรกฏาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]