เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา(ด่วนมากที่สุด)    
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมตอบแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2566
 2.ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมตอบแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน(ด่วนมากที่สุด)    
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมตอบแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และประเมินคุณภาพบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2566
 3.ตรวจสอบภาระการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565(ด่วนมากที่สุด)    
อาจารย์สามารถตรวจสอบภาระการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   17 มีนาคม 2566
 4.แจ้งสถานที่รับ-ส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษา 2/2565(ด่วนมากที่สุด)    
สถานที่รับ-ส่งข้อสอบตึก C (อาคารชวน ชวนิชย์) และตึก M (อาคารมานี ชวนิชย์) สามารถรับ-ส่งข้อสอบได้ที่ สำนักบริการการศึกษา (ชั้น 1) อาคารชวน ชวนิชย์ ที่เดียวเท่านั้น
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   17 มีนาคม 2566
 5.กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2565(ด่วนมากที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2566
 6.ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาสามารถตรวจห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2566
 7.วันทำการสำนักบริการการศึกษา เดือนมีนาคม(ด่วนมากที่สุด)    
สำนักบริการการศึกษาเปิดทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์      วันจันทร์ที่ 6

และเปิดทำการวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เดือนมีนาคม 2566 ดังนี้
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 4 – 5 / วันอาทิตย์ที่ 12 และ วันอาทิตย์ที่ 26

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02-5771028-31 ต่อ 287, 113, 112
ในวันจันทร์ – วันศุกร์
หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทางไลน์ของสำนักบริการการศึกษา
โดยสามารถ Add Line : @363ojlfo

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2566
 8.ติดต่อรับปริญญาบัตร(ด่วนมากที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 ธันวาคม 2565
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]