เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.ร่วมตอบแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 1/2559(ด่วนมาก)    
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยนักศึกษาสามารถทำแบบประเมินโดยเข้าสู่ระบบ และเลือกที่ชื่ออาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2559
 2.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 2/2559(ด่วนมาก)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ มากกว่า 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 สามารถลงทะเบียนทาง Internet ได้
ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2559
 3.ตรวจสอบภาระการคุมสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559    
อาจารย์สามารถตรวจสอบภาระการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2559
 4.แจ้งสถานที่รับ-ส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษา 1/2559    
สถานที่รับ-ส่งข้อสอบตึก C (อาคารชวน ชวนิชย์) รับข้อสอบได้ที่ สำนักบริการการศึกษา (ชั้น 1) และในส่วนของตึก M (อาคารมานี ชวนิชย์) สามารถรับข้อสอบได้ที่ห้อง S107 (อาคารสิงหา เสาวภาพ)
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2559
 5.ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559    
นักศึกษาสามารถตรวจห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   21 พฤศจิกายน 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]