เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2561
(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ได้ตั้งแตวันที่ 14 - 23 ธันวาคม 2561
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 ธันวาคม 2561
 2.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 2/2561(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงควบรายวิชา/ขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ
มากกว่า 22 หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 สามารถลงทะเบียนทาง Internet
ได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 ธันวาคม 2561
  ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2561
 3.ร่วมประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
(ด่วนมากที่สุด)    
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมตอบแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และประเมินคุณภาพการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]