เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566(ด่วนมากที่สุด)    
กำหนดการลงเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 เมษายน 2567
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2567
 2.กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566(ด่วนมากที่สุด)    
กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 เมษายน 2567
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2567
 3.วันทำการเดือนเมษายน 2567    
สำนักบริการการศึกษาเปิดทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
งดให้บริการวันที่ 12 – 16 เมษายน 2567
และเปิดทำการวันอาทิตย์ เดือนเมษายน 2567 ดังนี้
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02-5771028-31 ต่อ 112, 113, 293
ในวันจันทร์ – วันศุกร์
หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทางไลน์ของสำนักบริการการศึกษา
โดยสามารถ Add Line : @363ojlfo


ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2567
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]