เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนผ่าน Internet ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560(ด่วนมากที่สุด)    
วันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2561
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2561
 2.วันเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)    
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2561
 3.รับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ(ด่วน)    
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิก>>
1. นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา มาติดต่อชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต ที่งานการเงินนักศึกษา
2. นักศึกษานำใบเสร็จจากงานการเงินนักศึกษา ไปตรวจสอบภาระหนี้สินที่สำนักหอสมุดกลาง
3. นักศึกษานำใบเสร็จที่ได้รับการตรวจสอบภาระหนี้สินจากสำนักหอสมุดกลาง และ บัตรนักศึกษามาติดต่อรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่สำนักบริการการศึกษา(ในกรณีที่บัตรนักศึกษาสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความมายื่นขอรับเอกสารแทนบัตรนักศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]