เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.ตรวจสอบภาระการคุมสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560(ด่วนมากที่สุด)    
อาจารย์สามารถตรวจสอบภาระการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 2.ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาสามารถตรวจห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 3.แจ้งสถานที่รับ-ส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษา 2/2560(ด่วนมากที่สุด)    
สถานที่รับ-ส่งข้อสอบตึก C (อาคารชวน ชวนิชย์) รับข้อสอบได้ที่ สำนักบริการการศึกษา (ชั้น 1) และในส่วนของตึก M (อาคารมานี ชวนิชย์) สามารถรับข้อสอบได้ที่ห้อง S107 (อาคารสิงหา เสาวภาพ)
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 4.กำหนดการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย สามารถแจ้งขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2561 และนำเอกสารที่พิมพ์จากระบบมาส่งที่สำนักบริการการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2561
 5.กรอกข้อมูลนักศึกษาใหม่สำหรับทำบัตรนักศึกษา    
นักศึกษาคณะวิทยาการจัด(โครงการฯ) ที่เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 /2560 ให้กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ได้ที่ https://reg.eau.ac.th เมนู แก้ไขประวัตินักศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]