เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาสามารถตรวจห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2561
 2.ตรวจสอบภาระการคุมสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561(ด่วนมากที่สุด)    
อาจารย์สามารถตรวจสอบภาระการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2561
 3.ร่วมประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
(ด่วนมากที่สุด)    
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมตอบแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และประเมินคุณภาพการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2561
 4.แจ้งสถานที่รับ-ส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษา 1/2561(ด่วนมาก)    
สถานที่รับ-ส่งข้อสอบตึก C (อาคารชวน ชวนิชย์) รับข้อสอบได้ที่ สำนักบริการการศึกษา (ชั้น 1) และในส่วนของตึก M (อาคารมานี ชวนิชย์) สามารถรับข้อสอบได้ที่ห้อง S107 (อาคารสิงหา เสาวภาพ)
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]