เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ด่วนมากที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2561
 2.แจ้งขอสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน/2560(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน/2560 สามารถแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2561
 3.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 1/2561(ด่วนมาก)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงควบรายวิชา/ขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ มากกว่า 22 หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาที่ 1/2561
สามารถลงทะเบียนทาง Internet
ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 มิถุนายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]