เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย สามารถแจ้งขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562 และนำเอกสารที่พิมพ์จากระบบมาส่งที่สำนักบริการการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2562
 2.ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561(ด่วนมาก)    
นักศึกษาสามารถตรวจห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2562
 3.ตรวจสอบภาระการคุมสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561(ด่วนมาก)    
อาจารย์สามารถตรวจสอบภาระการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2562
 4.แจ้งสถานที่รับ-ส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษา 2/2561(ด่วนมาก)    
สถานที่รับ-ส่งข้อสอบตึก C (อาคารชวน ชวนิชย์) และตึก M (อาคารมานี ชวนิชย์) สามารถรับข้อสอบได้ที่ สำนักบริการการศึกษา (ชั้น 1) อาคารชวน ชวนิชย์ ที่เดียวเท่านั้น
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2562
 5.รับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ(ด่วนมาก)    
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สามารถรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิก>>
1. นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา มาติดต่อชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต ที่งานการเงินนักศึกษา
2. นักศึกษานำใบเสร็จจากงานการเงินนักศึกษา ไปตรวจสอบภาระหนี้สินที่สำนักหอสมุดกลาง
3. นักศึกษานำใบเสร็จที่ได้รับการตรวจสอบภาระหนี้สินจากสำนักหอสมุดกลาง และ บัตรนักศึกษามาติดต่อรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่สำนักบริการการศึกษา(ในกรณีที่บัตรนักศึกษาสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความมายื่นขอรับเอกสารแทนบัตรนักศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]