เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.การให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด 19(ด่วนมากที่สุด)    
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2564
 2.ขยายระยะเวลาแจ้งสำเร็จการศึกษา 2/2563(ด่วนมากที่สุด)    
           เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์


           สำนักบริการการศึกษา จึงขยายระยะเวลาในการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ไปจนถึงวันที่ 15/02/64 ( 04/01/64 - 15/02/64) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
           หมายเหตุ : นักศึกษา ตรวจสอบการสะกดชื่อ-สกุล (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
วันเดือนปี เกิด ให้ถูกต้อง หากต้องการแจ้งแก้ไข สามารถแจ้งได้ที่ line สบก. (@363ojlfo)
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2564
 3.ขอถอนรายวิชา (บันทึก W) ออนไลน์(ด่วนมาก)    
นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2563 สามารถขอถอนรายวิชา (บันทึกสัญลักษณ์ W) (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) โดยดาวน์โหลดคำร้องออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้
    1. กรอกรายละเอียดใน มวอ.27 ใบเพิ่ม-ถอนรายวิชา
    2. ส่งเมล์ไปยังอ.ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
    3. อาจารย์ที่ปรึกษา ส่งเมล์มายังสำนักบริการการศึกษา ([email protected]) เพื่อดำเนินการต่อไป
    4. เมื่อสำนักบริการการศึกษาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งกลับไปยังเมล์ของนศ. เพื่อยืนยันการดำเนินการ
ดาวน์โหลดใบเพิ่ม-ถอนรายวิชา(มวอ.27) คลิกที่นี่


สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน (บัณฑิตศึกษา) (มวอ.43) คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2564
 4.ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปออนไลน์(ด่วน)    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปออนไลน์ สำหรับกรณีต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 มีค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังอ.ที่ปรึกษา เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา (กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน)
  1. ใบประกาศค่าเล่าเรียน (กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง)
  2. ใบจัดตั้งมหาวิทยาลัย (กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง)

ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังสบก. [email protected] (กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน)
  1. เกรดรีพอต
  2. ใบรับรองนักศึกษา (ฉบับนักศึกษาปัจจุบัน)
  3. ใบ Transcript (ฉบับนักศึกษาปัจจุบัน)
  4. ใบ Transcript ภาษาไทย (ฉบับสภาฯ อนุมัติ)

ประเภทที่ 2 ไม่มีค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังสบก. [email protected]
  1. โครงสร้างหลักสูตร

หมายเหตุ : บัญชีโอนค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย” ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 148-6-00715-5

ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป คลิกที่นี่

สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทางไลน์ของสำนักบริการการศึกษา
โดยสามารถ Add Line : @363ojlfo ได้ตามปกติ

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤษภาคม 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]