ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2564(ด่วนมากที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2564
 2.บันทึกประวัตินักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 สามารถบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา
โดยสามารถดูขั้นตอนการบันทึกระเบียนประวัติได้ ที่นี่ ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่!
หมายเหตุ : ในกรณีที่ข้อมูลชื่อ – สกุล ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาไม่ถูกต้อง ให้นักศึกษาแจ้งแก้ไขผ่านช่องทางไลน์ของสำนักบริการการศึกษา ก่อนบันทึกประวัตินักศึกษา โดยสามารถ Add Line : @363ojlfo
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2564
 3.การให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด 19(ด่วนมากที่สุด)    
สำนักบริการการศึกษา เปิดทำการ
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทางไลน์ของสำนักบริการการศึกษา
โดยสามารถ Add Line : @363ojlfo ได้ตามปกติ

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2564
 4.แบบฟอร์มคำร้อง(ด่วนมากที่สุด)    
ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน (มวอ.24) คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (มวอ.27) คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2564
 5.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 1/2564(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงควบรายวิชา/ขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ
มากกว่า 22 หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาที่ 1/2564
สามารถลงทะเบียนทาง Internet
ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564
ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2564
 6.ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปออนไลน์(ด่วนมาก)    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปออนไลน์ สำหรับกรณีต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 มีค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังอ.ที่ปรึกษา เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา (กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน)
  1. ใบประกาศค่าเล่าเรียน (กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง)
  2. ใบจัดตั้งมหาวิทยาลัย (กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง)

ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังสบก. [email protected] (กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน)
  1. เกรดรีพอต
  2. ใบรับรองนักศึกษา (ฉบับนักศึกษาปัจจุบัน) ระบุภาษาไทยหรืออังกฤษ
  3. ใบ Transcript (ฉบับนักศึกษาปัจจุบัน) ระบุภาษาไทยหรืออังกฤษ
  4. ใบ Transcript (ฉบับสภาฯ อนุมัติ) ระบุภาษาไทยหรืออังกฤษ
  5. ใบรับรองครบตามหลักสูตร (เฉพาะนักศึกษาปัจจุบันที่มีเกรดครบทุกเทอม) ระบุภาษาไทยหรืออังกฤษ

ประเภทที่ 2 ไม่มีค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังสบก. [email protected]
  1. โครงสร้างหลักสูตร

หมายเหตุ : บัญชีโอนค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย” ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 148-6-00715-5

ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป คลิกที่นี่

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2564
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010  Contact Staff : mailto:[email protected]
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]