เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาสามารถตรวจห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2563
 2.ตรวจสอบภาระการคุมสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562(ด่วนมากที่สุด)    
อาจารย์สามารถตรวจสอบภาระการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2563
 3.แจ้งสถานที่รับ-ส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษา 2/2562(ด่วนมากที่สุด)    
สถานที่รับ-ส่งข้อสอบตึก C (อาคารชวน ชวนิชย์) และตึก M (อาคารมานี ชวนิชย์) สามารถรับ-ส่งข้อสอบได้ที่ สำนักบริการการศึกษา (ชั้น 1) อาคารชวน ชวนิชย์ ที่เดียวเท่านั้น
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2563
 4.กำหนดการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย สามารถแจ้งขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2563 และนำเอกสารที่พิมพ์จากระบบมาส่งที่สำนักบริการการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]