เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนล่าช้า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561(ด่วนมากที่สุด)    

วันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2562
 2.กำหนดการเพิ่ม/เพิกถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561(ด่วนมากที่สุด)    

วันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2562
 3.กำหนดการลงทะเบียนผ่าน Internet ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)    

วันที่ 13 - 19 พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]