เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ด่วนมากที่สุด)    
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2562
 2.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 1/2562(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงควบรายวิชา/ขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ
มากกว่า 22 หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาที่ 1/2562
สามารถลงทะเบียนทาง Internet
ได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2562
 3.แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561(ด่วนมากที่สุด)    
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2561 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สามารถแจ้งสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ถึง 21 มิถุนายน 2562
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]