เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 2/2564(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงควบรายวิชา/ขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ
มากกว่า 22 หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาที่ 2/2564
สามารถลงทะเบียนทาง Internet
ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 พฤศจิกายน 2564
ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 ตุลาคม 2564
 2.ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบประเมิน(ด่วนมากที่สุด)    
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมตอบแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2564
 3.ตรวจสอบเลขพัสดุ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ยื่นแบบฟอร์มขอจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS
สามารถนำหมายเลขพัสดุ ตรวจสอบสถานะพัสดุได้ที่เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย

ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ คลิกที่นี่>>


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line สำนักบริการการศึกษา (@363ojlfo)
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2564
 4.การให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด 19(ด่วนมากที่สุด)    
สำนักบริการการศึกษาเปิดทำการ
ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ตุลาคม 2564
(ยกเว้นวันพุธที่ 13 ต.ค. และ วันศุกร์ที่ 22 ต.ค.)
หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02-5771028-31 ต่อ 287, 113, 112 ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์
หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทางไลน์ของสำนักบริการการศึกษา
โดยสามารถ Add Line : @363ojlfo ได้ทุกวัน

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กรกฏาคม 2564
 5.แบบฟอร์มคำร้อง(ด่วนมากที่สุด)    
ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน (มวอ.24) คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (มวอ.27) คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดคำร้องขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2564
 6.ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปออนไลน์(ด่วนมาก)    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปออนไลน์ สำหรับกรณีต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 มีค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังอ.ที่ปรึกษา เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา (กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน)
  1. ใบประกาศค่าเล่าเรียน (กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง)
  2. ใบจัดตั้งมหาวิทยาลัย (กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง)

ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังสบก. [email protected] (กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน)
  1. เกรดรีพอต
  2. ใบรับรองนักศึกษา (ฉบับนักศึกษาปัจจุบัน) ระบุภาษาไทยหรืออังกฤษ
  3. ใบ Transcript (ฉบับนักศึกษาปัจจุบัน) ระบุภาษาไทยหรืออังกฤษ
  4. ใบ Transcript (ฉบับสภาฯ อนุมัติ) ระบุภาษาไทยหรืออังกฤษ
  5. ใบรับรองครบตามหลักสูตร (เฉพาะนักศึกษาปัจจุบันที่มีเกรดครบทุกเทอม) ระบุภาษาไทยหรืออังกฤษ

ประเภทที่ 2 ไม่มีค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังสบก. [email protected]
  1. โครงสร้างหลักสูตร

หมายเหตุ : บัญชีโอนค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย” ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 148-6-00715-5

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2564
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]