เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.รับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และ ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2564 สามารถรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ
ได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิก>>


หมายเหตุ :
1. นักศึกษาต้องติดต่อชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต ที่งานการเงินนักศึกษา (ปิดรับชำระเงินเวลา 15.30น.)
2. นักศึกษานำใบเสร็จที่ได้รับการตรวจสอบภาระหนี้สินจากงานการเงินนักศึกษา มาติดต่อรับ Transcript และ
ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่สำนักบริการการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2565
 2.วันทำการสำนักบริการการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)    
สำนักบริการการศึกษาเปิดทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
(ยกเว้นวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565)

และเปิดทำการวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 / วันเสาร์ที่ 13 /
วันอาทิตย์ที่ 14 และ วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565


สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02-5771028-31 ต่อ 287, 113, 112
ในวันจันทร์ – วันศุกร์
หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทางไลน์ของสำนักบริการการศึกษา
โดยสามารถ Add Line : @363ojlfo

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2565
 3.ติดต่อรับปริญญาบัตร(ด่วนมากที่สุด)    
ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565

สามารถติดต่อรับปริญญาบัตรได้ที่สำนักบริการการศึกษา
หรือ ยื่นแบบฟอร์มขอจัดส่งทางไปรษณีย์
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2565
 4.ตรวจสอบเลขพัสดุ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์    
บัณฑิตที่ยื่นแบบฟอร์มขอจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS
สามารถนำหมายเลขพัสดุ ตรวจสอบสถานะพัสดุได้ที่เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย>>ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ คลิกที่นี่>>

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2565
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]