เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียนและขั้นตอนการชำระเงิน(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาสามารถตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียน และขั้นตอนการชำระเงิน
ภาคการศึกษาที่ 2/2563ได้ที่นี่


ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2563
 2.กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนภาคการศึกษาที่2/2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 20/11/2563 – 29/11/2563
โดยสามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่นี่
คู่มือลงทะเบียนออนไลน์ คลิก!!
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2563
 3.สำนักบริการการศึกษาเปิดให้บริการ(ด่วนมาก)    
สำนักบริการการศึกษาเปิดให้บริการ
ในวันเสาร์ที่ 5 และ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม
และ วันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 พฤศจิกายน 2563
 4.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 2/2563(ด่วนมาก)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงควบรายวิชา/ขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ
มากกว่า 22 หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาที่ 2/2563
สามารถลงทะเบียนทาง Internet
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 พฤศจิกายน 2563
ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2563
 5.ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปออนไลน์(ด่วน)    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปออนไลน์ สำหรับกรณีต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 มีค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังอ.ที่ปรึกษา เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา (กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน)
  1. ใบประกาศค่าเล่าเรียน (กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง)
  2. ใบจัดตั้งมหาวิทยาลัย (กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง)

ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังสบก. [email protected] (กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน)
  1. เกรดรีพอต
  2. ใบรับรองนักศึกษา (ฉบับนักศึกษาปัจจุบัน)
  3. ใบ Transcript (ฉบับนักศึกษาปัจจุบัน)
  4. ใบ Transcript ภาษาไทย (ฉบับสภาฯ อนุมัติ)

ประเภทที่ 2 ไม่มีค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังสบก. [email protected]
  1. โครงสร้างหลักสูตร

หมายเหตุ : บัญชีโอนค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย” ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 148-6-00715-5

ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤษภาคม 2563
 6.สำนักบริการการศึกษาเปิดให้บริการ    
สำนักบริการการศึกษาเปิดให้บริการปกติในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โดยนักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทางไลน์ของสำนักบริการการศึกษา
โดยสามารถ Add Line : @363ojlfo ได้ตามปกติ

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤษภาคม 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]