เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.ร่วมตอบแบบประเมินการบริการและคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวก(ด่วนมากที่สุด)    

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมตอบแบบประเมินคุณภาพบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ก่อนเข้าตรวจสอบผลการศึกษา

ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2563
 2.สำนักบริการการศึกษาเปิดให้บริการ(ด่วนมากที่สุด)    
สำนักบริการการศึกษาเปิดให้บริการในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โดยนักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทางไลน์ของสำนักบริการการศึกษา
โดยสามารถ Add Line : @363ojlfo ได้ตามปกติ


สำนักบริการการศึกษาจึงขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤษภาคม 2563
 3.ดาวน์โหลดทั่วไปออนไลน์(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปออนไลน์ สำหรับกรณีต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 มีค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังอ.ที่ปรึกษา เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา (กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน)
  1. ใบประกาศค่าเล่าเรียน (กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง)
  2. ใบจัดตั้งมหาวิทยาลัย (กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง)

ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังสบก. [email protected] (กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน)
  1. เกรดรีพอต
  2. ใบรับรองนักศึกษา (ฉบับนักศึกษาปัจจุบัน)
  3. ใบ Transcript (ฉบับนักศึกษาปัจจุบัน)
  4. ใบ Transcript ภาษาไทย (ฉบับสภาฯ อนุมัติ)

ประเภทที่ 2 ไม่มีค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังสบก. [email protected]
  1. โครงสร้างหลักสูตร

หมายเหตุ : บัญชีโอนค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย” ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 148-6-00715-5

ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤษภาคม 2563
 4.ปฏิทินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562(ด่วนมากที่สุด)    
วัน-เวลาเรียน ตามตารางเรียนเดิม

 เริ่มการเรียนการสอน              1 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563

 สอบออนไลน์                       6 พฤษภาคม – 19 พฤษภาคม 2563

นักศึกษาสามารถศึกษาคู่มือการเรียนออนไลน์ได้จาก
คู่มือการเรียนออนไลน์ คลิก

ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ คลิก
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2563




  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]