เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.ตรวจสอบภาระการคุมสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (โครงการพิเศษ)(ด่วนมากที่สุด)    
อาจารย์สามารถตรวจสอบภาระการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (โครงการพิเศษ) สอบวันเสาร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2562
 2.แจ้งสถานที่รับ-ส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษา 1/2562 (โครงการพิเศษ)(ด่วนมากที่สุด)    
สถานที่รับ-ส่งข้อสอบตึก C (อาคารชวน ชวนิชย์) และตึก M (อาคารมานี ชวนิชย์) สามารถรับ-ส่งข้อสอบได้ที่ สำนักบริการการศึกษา (ชั้น 1) อาคารชวน ชวนิชย์ ที่เดียวเท่านั้น
ประกาศโดย   สบก.   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2562
 3.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 2/2562(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงควบรายวิชา/ขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ
มากกว่า 22 หน่วยกิต  และขอเรียนร่วมกับโครงการพิเศษ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562
สามารถลงทะเบียนทาง Internet
ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2562
 4.กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ภาคการศึกษาที่2/2562 (ด่วนมากที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]