เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.รับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2564 สามารถรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ
ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิก>>


หมายเหตุ :
1. นักศึกษาต้องติดต่อชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต ที่งานการเงินนักศึกษา (ปิดรับชำระเงินเวลา 15.30น.)
2. นักศึกษานำใบเสร็จที่ได้รับการตรวจสอบภาระหนี้สินจากงานการเงินนักศึกษา มาติดต่อรับ Transcript และ
ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่สำนักบริการการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2565
 2.วันทำการสำนักบริการการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)    
สำนักบริการการศึกษาเปิดทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2565)
(วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2565)

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02-5771028-31 ต่อ 287, 113, 112
ในวันจันทร์ – วันศุกร์
หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทางไลน์ของสำนักบริการการศึกษา
โดยสามารถ Add Line : @363ojlfo

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2565
 3.ตรวจสอบเลขพัสดุ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์    
นักศึกษาที่ยื่นแบบฟอร์มขอจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS
สามารถนำหมายเลขพัสดุ ตรวจสอบสถานะพัสดุได้ที่เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย

ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ คลิกที่นี่>>


ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2564
 4.ขอเอกสารทางการศึกษา    
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2565
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]