เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.รับบัตรนักศึกษา(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถรับบัตรนักศึกษาได้ที่สำนักบริการการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563เป็นต้นไป

** สำหรับนักศึกษา (เสาร์ - อาทิตย์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้มารับในวันอาทิตย์
ที่ 27 กันยายน 2563 และนักศึกษา (เสาร์ - อาทิตย์) คณะอื่นให้มารับในวันอาทิตย์
ที่ 11 และ 25 ตุลาคม 2563
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2563
 2.รับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) และ ภาคฤดูร้อน/2562 สามารถรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิก>>
1. นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา/บัตรประชาชน มาติดต่อชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต ที่งานการเงินนักศึกษา (ปิดรับชำระเงินเวลา 15.30น.)
2. นักศึกษานำใบเสร็จจากงานการเงินนักศึกษา ไปตรวจสอบภาระหนี้สินที่สำนักหอสมุดกลาง
3. นักศึกษานำใบเสร็จที่ได้รับการตรวจสอบภาระหนี้สินจากสำนักหอสมุดกลาง และ บัตรนักศึกษามาติดต่อรับ Transcript และ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่สำนักบริการการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2563
 3.แนวปฏิบัติการเรียนการสอน(ด่วนมากที่สุด)    
แนวปฏิบัติการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตั้งแต่ หลังสอบกลางภาค
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จนถึงสิ้นสุดช่วงการสอบปลายภาค
(ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน – 13 พฤศจิกายน 2563)
แนวปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2563
 4.เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 บันทึกประวัตินักศึกษา(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รวมทั้งนักศึกษาที่ลาออกเข้าใหม่)
บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา โดยสามารถดูขั้นตอนการบันทึกระเบียนประวัติได้
ที่นี่ ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่!
หมายเหตุ : ในกรณีที่ข้อมูลชื่อ – สกุล ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และรูปถ่าย ของนักศึกษา
ไม่ถูกต้อง ให้นักศึกษามาแจ้งแก้ไขข้อมูลที่สำนักบริการการศึกษา (Add Line : @363ojlfo)
และหากจัดพิมพ์บัตรแล้ว พบข้อมูลไม่ถูกต้องนักศึกษาต้องชำระค่าทำบัตรใหม่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2563
 5.สำนักบริการการศึกษาเปิดให้บริการ(ด่วน)    
สำนักบริการการศึกษาเปิดให้บริการปกติในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โดยนักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทางไลน์ของสำนักบริการการศึกษา
โดยสามารถ Add Line : @363ojlfo ได้ตามปกติ

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤษภาคม 2563
 6.ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปออนไลน์(ด่วน)    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปออนไลน์ สำหรับกรณีต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 มีค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังอ.ที่ปรึกษา เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา (กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน)
  1. ใบประกาศค่าเล่าเรียน (กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง)
  2. ใบจัดตั้งมหาวิทยาลัย (กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง)

ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังสบก. [email protected] (กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน)
  1. เกรดรีพอต
  2. ใบรับรองนักศึกษา (ฉบับนักศึกษาปัจจุบัน)
  3. ใบ Transcript (ฉบับนักศึกษาปัจจุบัน)
  4. ใบ Transcript ภาษาไทย (ฉบับสภาฯ อนุมัติ)

ประเภทที่ 2 ไม่มีค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังสบก. [email protected]
  1. โครงสร้างหลักสูตร

หมายเหตุ : บัญชีโอนค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย” ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 148-6-00715-5

ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤษภาคม 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]