เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 12/11/2561 - 18/11/2561 
                                                                                                                                    
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
จันทร์ สอนชดเชยรายวิชาAIR CARGO MANAGEMENT ของวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561
(สุริยะ สามิบัติ) ,
BOOKING
  00008124
(3) 1,
L1
ขอใช้ห้อง M310 เพื่อสอนเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3 กลุ่ม 1
(ภาวนา เสถียรสวัสดิ์) ,
BOOKING
 
      00009124
(3) 1,
L1
ขอใช้ห้อง M310 เพื่อสอนเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 1
(ภาวนา เสถียรสวัสดิ์) ,
BOOKING
 
อังคาร  00519201
(3) 1,
L1
  00719202
(2) 2,
L1
    
พุธ  01438505
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี  00218401
(3) 1,
L1
  01329208
(3) 6,
L1
   
  00219408
(3) 1,
L1
       
  00229509
(3) 1,
L1
       
ศุกร์  00519202
(3) 1,
L1
       
เสาร์  00248541
(3) 1,
L1
       
อาทิตย์      00007132
(3) 81,
L1
 
      00008132
(3) 81,
L1
 
      00009132
(3) 81,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
12 พ.ย. 256108:30-11:30สอนชดเชยรายวิชาAIR CARGO MANAGEMENT ของวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561
สุริยะ สามิบัติ
12 พ.ย. 256115:30-17:30ขอใช้ห้อง M310 เพื่อสอนเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3 กลุ่ม 1
ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
12 พ.ย. 256115:30-17:30ขอใช้ห้อง M310 เพื่อสอนเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 1
ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: