เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง 4/7/2565 - 10/7/2565 
                                                                                                                                    
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
จันทร์  00710202
(3) 1,
L1
       
  00710202
(3) 2,
L1
       
อังคาร ย้ายจากห้อง M215 เนื่องจากรวมกลุ่ม นศ.พยาบาลปี1 มีพิธีการไหว้ครูใน กลุ่ม 2 วันพฤหัสฯที่ 7 ก.ค.65 เวลา 8.30-11.30 น.และนศ.ว่างเฉพาะวันอังคารคาบ1 เท่านั้น
(จเรวัตร จักรมุณี) ,
BOOKING
  00720205
(2) 1,
L1
 00720302
(2) 1,
L1
 
 
พุธ
 
           
พฤหัสบดี  00009113
(3) 2,
L1
  00720210
(2) 1,
L1
 00739212
(1) 1,
L1
  
ศุกร์  00749317
(2) 1,
L1
   00720209
(2) 1,
L1
   
      00720209
(2) 10,
L1
   
      00720209
(2) 11,
L1
   
      00720209
(2) 12,
L1
   
      00720209
(2) 13,
L1
   
      00720209
(2) 14,
L1
   
      00720209
(2) 2,
L1
   
      00720209
(2) 3,
L1
   
      00720209
(2) 4,
L1
   
      00720209
(2) 5,
L1
   
      00720209
(2) 6,
L1
   
      00720209
(2) 7,
L1
   
      00720209
(2) 8,
L1
   
      00720209
(2) 9,
L1
   
อาทิตย์ 01539310
(3) 51,
L1
  01539310
(3) 52,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
5 ก.ค. 256508:30-11:30ย้ายจากห้อง M215 เนื่องจากรวมกลุ่ม นศ.พยาบาลปี1 มีพิธีการไหว้ครูใน กลุ่ม 2 วันพฤหัสฯที่ 7 ก.ค.65 เวลา 8.30-11.30 น.และนศ.ว่างเฉพาะวันอังคารคาบ1 เท่านั้น
จเรวัตร จักรมุณี
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: