เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ Lab Elec1
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 25/3/2562 - 31/3/2562 
                                                                                                            
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
จันทร์ สอนชดเชยของวันศุกร์ที่ 29 มีค เนื่องในวันประสาทปริญญาบัตร
(ปฏิภาณ เกิดลาภ) ,
BOOKING
  00139414
(3) 1,
L1
 
อังคาร      00129413
(3) 1,
L1
 
พุธ  00148407
(3) 1,
L1
    
  00148407
(3) 3,
L1
    
  00148407
(3) 4,
L1
    
  00148407
(3) 2,
L1
    
 
พฤหัสบดี
 
         
ศุกร์      00128408
(3) 1,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
25 มี.ค. 256208:30-11:30สอนชดเชยของวันศุกร์ที่ 29 มีค เนื่องในวันประสาทปริญญาบัตร
ปฏิภาณ เกิดลาภ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: