เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง 4/7/2565 - 10/7/2565 
                                                            
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
 
จันทร์
 
     
อังคาร ย้ายจากห้อง M215 เนื่องจากรวมกลุ่ม นศ.พยาบาลปี1 มีพิธีการไหว้ครูใน กลุ่ม 2 วันพฤหัสฯที่ 7 ก.ค.65 เวลา 8.30-11.30 น.และนศ.ว่างเฉพาะวันอังคารคาบ1 เท่านั้น
(จเรวัตร จักรมุณี) ,
BOOKING
 
 
พุธ
 
     
 
พฤหัสบดี
 
     
 
ศุกร์
 
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
5 ก.ค. 256508:30-11:30ย้ายจากห้อง M215 เนื่องจากรวมกลุ่ม นศ.พยาบาลปี1 มีพิธีการไหว้ครูใน กลุ่ม 2 วันพฤหัสฯที่ 7 ก.ค.65 เวลา 8.30-11.30 น.และนศ.ว่างเฉพาะวันอังคารคาบ1 เท่านั้น
จเรวัตร จักรมุณี
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: