เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 11/2/2562 - 17/2/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์ สอนแทนวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เนื่องจากอาจารย์ลาป่วย
(อุบลรัตน์ ชนะโรค) ,
BOOKING
 00009122
(3) 2,
L1
 00008111
(3) 1,
L1
 
         00009111
(3) 1,
L1
 
อังคาร  00008113
(3) 1,
L1
  00009112
(3) 1,
L1
 00048103
(1) 21,
L1
   
  00009113
(3) 1,
L1
        
 
พุธ
 
            
พฤหัสบดี ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 4 แทนวันศุกร์ที่ 1 ก.พ.62 ที่มหาวิทยาลัยประกาศหยุด
(ภาวนา เสถียรสวัสดิ์) ,
BOOKING
 สอนชดเชยในส่วนของวันที่ 31 มกราคม 2562
(จิราวัฒน์ เทพพงษ์) ,
BOOKING
    
ศุกร์ ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 9 แทนวันหยุดมาฆบูชา อังคารที่ 19 ก.พ.62
(ภาวนา เสถียรสวัสดิ์) ,
BOOKING
  01138139
(2) 1,
L1
     
      01139139
(2) 1,
L1
     
      01158718
(2) 1,
L1
     
อาทิตย์ 01519204
(3) 57,
L1
  01519204
(3) 58,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
15 ก.พ. 256208:30-11:30ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 9 แทนวันหยุดมาฆบูชา อังคารที่ 19 ก.พ.62
ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
14 ก.พ. 256208:30-11:30ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 4 แทนวันศุกร์ที่ 1 ก.พ.62 ที่มหาวิทยาลัยประกาศหยุด
ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
14 ก.พ. 256212:30-15:30สอนชดเชยในส่วนของวันที่ 31 มกราคม 2562
จิราวัฒน์ เทพพงษ์
11 ก.พ. 256208:30-12:30สอนแทนวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เนื่องจากอาจารย์ลาป่วย
อุบลรัตน์ ชนะโรค
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: