เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต EAU อาคารมานี ชวนิชย์
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 25/3/2562 - 31/3/2562 
                                                                                                            
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
จันทร์ สอนชดเชยวันที่ 8 เมษายน 2562
(นวลพงศ์ เทียนทอง) ,
BOOKING
 เตรียมความพร้อม(ความสามารถภาษาญี่ปุ่น)ให้แก่นักศึกษาก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
(จิราวัฒน์ เทพพงษ์) ,
BOOKING
 
     แทนวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
(อุบลรัตน์ ชนะโรค) ,
BOOKING
 
อังคาร สอนชดเชยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากตรงกับวันหยุดวันมาฆบูชา
(กนกวรรณ เอี่ยมชื่น) ,
BOOKING
     
พุธ สอบลงกอง
(เสาวนีย์ ชูจันทร์) ,
BOOKING
     
 
พฤหัสบดี
 
         
 
ศุกร์
 
         
เสาร์ สอนชดเชยวันรับปริญญา 29 มีนาคม ห้อง 213
(ครรชิต วงษ์แสงจันทร์) ,
BOOKING
 สอนชดเชยวันรับปริญญา 29 มีนาคม ห้อง m213
(ครรชิต วงษ์แสงจันทร์) ,
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]