เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต EAU อาคารชวน ชวนิชย์
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 25/3/2562 - 31/3/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์ สอนชดเชยของวันศุกร์ที่ 29 มีค เนื่องในวันประสาทปริญญาบัตร
(ปฏิภาณ เกิดลาภ) ,
BOOKING
        
  สอนการใช้โปรแกรมสถิติ
(จันทราภา พูลสนอง) ,
BOOKING
        
อ.ปิยะธิดาสอนชดเชย
(ปิยะธิดา ป้องเรืองดิลก) ,
BOOKING
         
 
(จันทราภา พูลสนอง) ,
BOOKING
        
อังคาร       สอนชดเชยวันที่ 9 มี.ค.62 เนื่องจาก นักศึกษาขอกลับบ้านช่วงเทศกาลสวกรานต์
(จเรวัตร จักรมุณี) ,
BOOKING
สอนชดเชยวันที่ 8 เมษายน
(ศิริวิจิตร ปานตระกูล) ,
BOOKING
 
     ชดเชยรับปริญญา (จองให้ อ.กมล น้อยทองเล็ก) วิชาการดำเนินงานท่าอากาศยาน
(สุรเดช อาจสิงห์) ,
BOOKING
ชดเชยวันที่ 16 เม.ย. วันสงกรานต์
(นฤมล สมบูรณ์) ,
BOOKING
 
พุธ   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
(กฤษดา อนันตวุฒิ) ,
BOOKING
       
 01329203/01328203 สถิติการบิน กลุ่ม 5
(ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยชัย) ,
BOOKING
        
 สอนชดเชยวันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 62 ขอจองห้อง C207
(บุญมี จันทร์สวัสดิ์) ,
BOOKING
        
 
พฤหัสบดี
 
            
 
ศุกร์
 
            
เสาร์ 01329203/01328203 สถิติการบิน กลุ่ม 6
(ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยชัย) ,
BOOKING
    
อาทิตย์ สอปปลายภาค 2/2561 ครั้งที่ 2 นักศึกษาการบินโครงการฯ
(สำนักบริการการศึกษา) ,
BOOKING
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]