เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2562
08:30 - 11:3000539622 JAPANESE TRANSLATION 116 
 วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 11:0000008121 ENGLISH I 1
 00008123 ENGLISH III 2
 00009121 ENGLISH I 148 
 00009123 ENGLISH III 1-253 
 00539613 KANJI STUDIES 120 
 00738312 MATERNITY-NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY II 1
 00739314 MATERNITY – NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY II 1100 
 01138418 PHARMACOGNOSY II 145 
 01148143 COSMETIC PRODUCT DEVELOPMENT II 1
 01148702 QUALITY ASSURANCE AND QUALITY CONTROL OF PHARMACEUTICAL PRODUCT 150 
09:00 - 12:0000138426 ENERGY MANAGEMENT AND CONSERVATION IN BUILDINGS AND FACTORY 111 
 00139414 ELECTRICAL POWER SYSTEM 112 
 01438610 FIRE PREVENTION AND CONTROL 116 
13:00 - 15:0000239513 BUSINESS ENGLISH 115 
 00519503 CHINESE II 1
 00548539 CHINESE FOR SERVICE INDUSTRY 1
 00548542 CHINESE USAGE I 118 
 00548601 BUSINESS ENGLISH 1
 00719206 PHYSIOLOGY 193 
 01338402 AIR TRAFFIC MANAGEMENT 1-5198 
13:00 - 15:3000229406 OPERATIONS MANAGEMENT 129 
 01539216 OPERATIONS FOR MANAGEMENT 125 
13:00 - 16:0000138731 SPECIAL PROBLEMS IN ENGINEERING MANAGEMENT 1
 00139606 INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS DESIGN AND SOFTWARE ENGINEERING 1
 01118210 ANATOMY AND PHYSIOLOGY I 1
 01138510 DISPENSING PHARMACY II 145 
 วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 11:0000008122 ENGLISH II 6-7,9-1216 
 00008124 ENGLISH IV 1-2,7-8,10-11,13-15107 
 00009122 ENGLISH II 1-12458 
 00009124 ENGLISH IV 1-11,15-15455 
 01348403 AIRPORT MANAGEMENT 1
 01348406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 1
 01438309 PUBLIC HEALTH RESEARCH 139 
13:00 - 15:0000249514 BUSINESS ENGLISH CONVERSATION 116 
 00518501 CHINESE I 1
 00548602 BUSINESS ENGLISH CONVERSATION 135 
 00729402 ADULT AND ELDERLY NURSING PRACTICUM I 1-537 
 01139140 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 110 
13:00 - 16:0000139305 DIGITAL ECONOMIC 1
 วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 11:0000219404 ORGANIZATION AND MANAGEMENT 121 
 00219505 ORGANIZATION AND MANAGEMENT 110 
 00228431 INTERNATIONAL MARKETING 1
 00519302 PRINCIPLES OF MANAGEMENT 121 
 00519522 THAI-CHINESE RELATIONSHIP 1
 00529235 TOURISM INNOVATION 126 
 00529312 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 1
 00529505 CHINESE IV 111 
 00548526 CHINESE LITERATURE 113 
 00548544 CHINESE USAGE III 112 
 00719208 PHARMACOLOGY FOR NURSES 192 
 01118206 PHYSICAL CHEMISTRY 1-2
 01119108 PHYSICAL CHEMISTRY 1
 01119205 PHYSICAL CHEMISTRY 1-240 
 01128503 FOOD AND NUTRITION 140 
 01129126 FOOD AND NUTRITION 1
 01148150 TECHNOLOGY IN COSMETIC PRODUCT 1
 01539217 PUBLIC SERVICE AND PEOPLE PARTICIPATION 125 
09:00 - 11:3001328203 AVIATION STATISTICS 1-614 
 01329203 AVIATION STATISTICS 1-6279 
09:00 - 12:0000118203 MATHEMATICS III 1
 00119201 MATHEMATICS I 116 
 00129203 MATHEMATICS III 133 
 00138706 ENGINEERING ECONOMY 1
 00148404 ELECTRICAL POWER SYSTEM ANALYSIS 1
 00929104 STATISTICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 111 
 00938314 INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT 123 
 01438405 COMMUNITY HEALTH CARE 115 
 01438506 WATER QUALITY MANAGEMENT 1
 01438608 OCCUPATIONAL TOXICOLOGY 116 
13:00 - 15:0000529612 JAPANESE COMPOSITION 120 
 01318302 SPECIFIC AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1
 01319302 SPECIFIC AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1-6236 
13:00 - 15:3000228502 TAXATION I 1
 00239511 TAXATION I 1
13:00 - 16:0000008137 APPLIED STATISTICS 140 
 00128310 ENGINEERING STATISTICS 1
 00139304 ENGINEERING STATISTICS 1
 00929310 ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY 115 
 วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 11:0000008130 SCIENCE AND SOCIETY 111 
 00009130 SCIENCE AND SOCIETY 130 
 00529315 ENGLISH PHONETICS AND PRONUNCIATION 1
 00539626 JAPANESE FOR SOCIOCULTURAL STUDIES 116 
 00548547 CHINESE FOR TOURIST GUIDES 115 
 00719204 BIOCHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE 192 
 01128407 PHARMACEUTIC LABORATORY II 140 
 01338401 AIRLINE MANAGEMENT 1-5194 
09:00 - 11:3000228501 BUSINESS FINANCE 1
 00229407 FINANCIAL MANAGEMENT 129 
 00229508 FINANCE AND FINANCIAL MANAGEMENT 1
 00238558 STRATEGIC COST MANAGEMENT 1
 00239556 STRATEGIC COST MANAGEMENT 116 
09:00 - 12:0001138139 COSMETIC PRODUCTS AND PACKAGING 1
 01139139 PACKAGES AND PACKAGING FOR COSMETICS 1
 01148738 PHARMACOTHERAPY I 124 
 01158718 COSMETIC PRODUCTS AND PACKAGING 110 
 01438410 COMMUNITY MENTAL HEALTH 114 
 01438504 AIR POLLUTION 123 
13:00 - 15:0000008136 INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING 1
 00009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 125 
 00009137 LIFE AND DIGITAL ECOLOGY 122 
 00529232 THAI HISTORY FOR TOURISM 125 
 00738307 ADULT NURSING II 1
 00739306 ADULT NURSING II 1104 
 01318202 COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION 2-2,4-5
 01319202 COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION 1-6240 
13:00 - 16:0000009131 STATISTICAL INFORMATION 120 
 วันที่  1 มีนาคม 2562
09:00 - 11:0000008111 MAN AND SOCIETY 135 
 00009105 SOCIETY AND GOVERNMENT 123 
 00009111 HUMAN AND SOCIETY 122 
 00229534 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 1
 00238202 BUSINESS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 127 
 00519301 PRINCIPLES OF THAI LANGUAGE USAGE 121 
 00529344 ENGLISH FOR OFFICE MANAGEMENT 1
 00538207 PROFESSIONAL ETHICS AND LAWS FOR TOURISM 1
 00539208 PROFESSIONAL ETHICS AND LAWS FOR TOURISM 127 
 01148521 ADVERSED DRUG REACTION 142 
 01328309 AIR TRAFFIC SERVICE 5
 01329309 AIR TRAFFIC SERVICE 1-6283 
 01539218 RESEARCH IN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 125 
09:00 - 11:3000219401 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 122 
09:00 - 12:0000119204 GENERAL PHYSICS I 114 
 00129306 ELECTRIC CIRCUITS 124 
 00139402 PRINCIPLE OF ENERGY ENGINEERING 112 
 00938419 DATA WAREHOUSE DESIGN 123 
 01119106 ORGANIC CHEMISTRY 1
 01119204 ORGANIC CHEMISTRY 138 
13:00 - 15:0000008116 INTRODUCTION TO ECONOMICS 129 
 00008120 MUSIC APPRECIATION 114 
 00009116 MUSIC APPRECIATION 160 
 00229427 INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORTATION 129 
 00238453 INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORTATION 1
 00529205 INFORMATION TECHNOLOGY FOR TOURISM 129 
 00529615 JAPANESE READING IN PRINTED AND DIGITAL MEDIA 120 
 00729308 CULTURAL DIVERSITY CARE 175 
 01138415 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS 138 
 01338314 AVIATION ENGLISH 1-5195 
13:00 - 16:0000138425 RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY 1
 00138637 GENETIC ALGORITHMS AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 1
 00149627 ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 1
 00929232 INTRODUCTION TO DATABASE SYSTEM 117 
 01129112 MICROBIOLOGY 1
 วันที่  4 มีนาคม 2562
09:00 - 10:0001138417 PHARMACEUTICAL ANALYSIS LABORATORY II 133 
09:00 - 11:0000008107 THAI WAYS OF LIFE 166 
 00009107 THAI WAYS OF LIFE 179 
 00519616 INTRODUCTION TO BUSINESS 1
 00529314 ENGLISH WRITING SKILLS 1
 00529342 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS 119 
 01338316 PRINCIPLE OF FLIGHT 1-5191 
 01539307 PERFORMANCE APPRAISAL 125 
09:00 - 11:3000229533 COST ACCOUNTING I 1
 00238538 TAXATION II 1
 00239538 TAXATION II 116 
09:00 - 12:0000129413 ILLUMINATION ENGINEERING 124 
 00138410 POWER ELECTRONICS 1
 00139412 POWER ELECTRONICS 112 
 00919103 MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 111 
 01428303 LAWS AND ETHICS IN PUBLIC HEALTH 114 
 01438406 HEALTH PROMOTION 122 
 01438607 ERGONOMICS 117 
13:00 - 15:0000009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 159 
 00528312 ENGLISH READING SKILLS 1
 00529213 TOUR OPERATION AND TRAVEL AGENCY MANAGEMENT 126 
 00529313 ENGLISH READING SKILLS 1
 00529617 INTERNATIONAL BUSINESS 120 
 00538517 CHINESE WRITING II 111 
 00719302 FUNDAMENTAL NURSING 1-1291 
 01148520 PHARMACEUTICAL PRODUCT SELECTION 141 
 01329308 AVIATION FACILITATION 1-6291 
13:00 - 16:0000928311 WEB APPLICATION DEVELOPMENT 1
 00929211 BASIC WEB APPLICATION DEVELOPMENT 117 
 วันที่  5 มีนาคม 2562
09:00 - 11:0000238439 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN INTERNATIONAL ORGANIZATION 122 
 00529234 FRONT OFFICE MANAGEMENT 124 
 00529333 NOTE–TAKING AND SUMMARY WRITING 1
 00529523 CHINESE CIVILIZATION 112 
 00538235 FRONT OFFICE MANAGEMENT 1
 00719207 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY 1-292 
 01139141 MARKETING AND BUSINESS ADMINISTRATION FOR COSMETIC SCIENCES AND HEALTH PRODUCTS 1
 01328310 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 4
 01329310 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1-6296 
 01418204 ORGANIC CHEMISTRY 113 
09:00 - 12:0000119208 GENERAL CHEMISTRY 115 
 01428304 EPIDEMIOLOGY 116 
 01438407 COMMUNITY SURVEILLANCE 115 
 01438508 SOLID WASTE AND HUMAN WASTE MANAGEMENT 1
 01438609 INDUSTRIAL VENTILATION SYSTEM 116 
13:00 - 15:0000229426 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT 120 
 00238452 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT 140 
 00519211 TRANSPORTATION FOR TOURISM 116 
 00519511 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 1
 00529231 LODGING BUSINESS MANAGEMENT 124 
 01158737 PHARMACOEPIDEMIOLOGY 141 
 01318305 AIR TRANSPORTATION SYSTEM 2-511 
 01319305 AIR TRANSPORTATION SYSTEM 1-6242 
 01418205 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 113 
13:00 - 16:0001128406 PHARMACEUTIC II 140 
 วันที่  6 มีนาคม 2562
09:00 - 11:0000009118 THAI LANGUAGE SKILLS 118 
 00219408 PRINCIPLES OF ECONOMICS 121 
 00248436 INTERNATIONAL BUSINESS STRATEGY MANAGEMENT 1
 00519602 BUSINESS JAPANESE II 1
 00529204 TOURIST BEHAVIORS 121 
 00529307 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 1
 00529609 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION IV 120 
 00538205 TOURIST BEHAVIORS 1
 00538525 CHINESE WISDOM AND PHILOSOPHY 111 
 00719301 CONCEPTS, THEORIES AND NURSING PROCESS 191 
 01119109 ANATOMY AND PHYSIOLOGY FOR COSMETIC SCIENCES 1
 01128215 MEDICINAL PLANTS 146 
 01129114 MEDICINAL PLANTS 111 
 01148422 INDUSTRIAL PHARMACY II 141 
 01148705 CHROMATOGRAPHY IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS 1
 01328311 AIR CARGO TRANSPORTATION 2-2,6-6
 01329311 AIR CARGO TRANSPORTATION 1-6292 
 01428211 PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY 116 
 01438509 NUISANCE AND VECTORS MANAGEMENT 1
 01539309 LABOR RELATIONS MANAGEMENT 124 
09:00 - 11:3000219502 FUNDAMENTAL ACCOUNTING II 1
 00229532 INTERMEDIATE ACCOUNTING II 111 
09:00 - 12:0000128408 ELECTRICAL POWER GENERATION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION 1
 00138513 NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING 1
 00139308 CONTROL SYSTEMS 112 
 00139311 ENGINEERING MATERIALS 123 
 00919221 INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING 111 
 00948427 SPECIAL TOPICS IN INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT 123 
 01138512 CLINICAL PHARMACY 148 
 01418203 BIOLOGY 112 
 01438408 HEALTH INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT 115 
13:00 - 15:0000529215 AIRLINE BUSINESS SERVICE 128 
 00529236 MEETING INCENTIVE CONVENTION AND EXHIBITION 126 
 00548538 CHINESE FOR TOURIST GUIDES 111 
 01148423 INDUSTRIAL PHARMACY LABORATORY II 139 
 01338315 AVIATION METEOROLOGY 1-5191 
13:00 - 16:0000139620 ARTIFICIAL INTELLIGENCE INNOVATION 1
 00929317 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 117 
 01438611 INDUSTRIAL RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT 118 
 วันที่  7 มีนาคม 2562
09:00 - 11:0000229417 IMPORT-EXPORT MANAGEMENT 130 
 00238433 IMPORT – EXPORT MANAGEMENT AND CUSTOMS 1
 00248201 STRATEGIC MANAGEMENT 1
 00518302 ENGLISH STRUCTURES FOR COMMUNICATION I 111 
 00519303 ENGLISH STRUCTURE FOR COMMUNICATION I 123 
 00529341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 116 
 00529513 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS III 112 
 00529604 BUSINESS JAPANESE IV 120 
 01318304 AIRPORT OPERATIONS 2-5
 01319304 AIRPORT OPERATIONS 1-6242 
09:00 - 12:0000938315 INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT AND MAINTENANCE 123 
 01128502 PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY II 142 
 01428305 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 115 
 01438409 PATIENT MANAGEMENT IN COMMUNITY 114 
 01438510 RISK AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT 1
 01438612 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS 118 
13:00 - 15:0000248438 RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS 131 
 00538216 TOURISM MARKETING 1
 01139142 LAW AND ETHICS FOR COSMETIC SCIENCES AND HEALTH PRODUCTS 114 
 01148306 PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE 154 
13:00 - 16:0001158742 PHARMACOTHERAPY V 125 
 01418206 INTRODUCTION TO PHARMACOLOGY 114 
 วันที่  8 มีนาคม 2562
09:00 - 11:0000219503 PRINCIPLES OF BUSINESS INFORMATION SYSTEM 110 
 00229535 INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT 1
 00519607 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION II 1
 01118402 INTRODUCTION TO PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 110 
 01119401 INTRODUCTION TO PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 145 
 01148703 PRODUCT DEVELOPMENT I 113 
 01539314 ADMINISTRATIVE LAW 122 
09:00 - 11:3000238440 INTERNATIONAL FINANCE AND RISK MANAGEMENT 129 
 00238540 ADVANCED ACCOUNTING II 1
 00239540 ADVANCED ACCOUNTING II 113 
09:00 - 12:0000129403 THERMAL SCIENCE 124 
 00138409 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 1
 00149411 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 112 
 00919222 USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE DESIGN 111 
 00938313 HUMAN AND COMPUTER INTERACTION 1
 01129125 ANALYTICAL CHEMISTRY II 112 
 01138416 PHARMACEUTICAL ANALYSIS II 134 
 01428306 BEHAVIORAL SCIENCE AND HEALTH EDUCATION 114 
13:00 - 15:0001119120 FOOD AND COSMETICS FOR DAILY LIFE 1
 01128408 MEDICINAL CHEMISTRY I 146 
13:00 - 15:3000229410 MANAGERIAL ACCOUNTING 129 
 00238501 MANAGERIAL ACCOUNTING 1
13:00 - 16:0000528515 CHINESE READING II 1
 00529515 CHINESE READING II 111 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: