เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  30 สิงหาคม 2560
08:30 - 11:3000539610 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION V 1
 วันที่  1 กันยายน 2560
08:30 - 11:3000529608 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION III 121 
 วันที่  18 กันยายน 2560
09:00 - 11:0000008121 ENGLISH I 2-2,6-6,8-893 
 00008123 ENGLISH III 1-5139 
 00008124 ENGLISH IV 41-45185 
 00009121 ENGLISH I 1-5,8-16548 
 00009123 ENGLISH III 1-379 
 00539605 BUSINESS JAPANESE V 1
 00548601 BUSINESS ENGLISH 128 
09:00 - 12:0000138706 ENGINEERING ECONOMY 112 
 01438605 OCCUPATIONAL MEDICINE 117 
 01448613 INDUSTRIAL PROCESS 111 
13:00 - 15:0000519311 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 1-237 
 00528313 ENGLISH WRITING SKILLS 121 
 00529338 ENGLISH FOR STANDARDIZED TEST 117 
 01138302 PUBLIC HEALTH PHARMACY 144 
 01148147 DRUG AND COSMETICS MARKETING 111 
 01148517 OUTPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 133 
 01158731 DRUG MARKETING AND DETAILING 125 
 01348403 AIRPORT MANAGEMENT 1-5216 
 01529206 ECONOMICS FOR MANAGEMENT 125 
13:00 - 16:0000148511 POWER PLANT ENGINEERING 1
 00148606 NETWORK DESIGN AND MANAGEMENT 1
 วันที่  19 กันยายน 2560
09:00 - 10:3000728303 CODE OF PRACTICE AND LAW FOR NURSING PROFESSION 1
 00729304 CODE OF PRACTICE AND LAW FOR NURSING PROFESSION 1107 
09:00 - 11:0000007122 ENGLISH II 1
 00007124 ENGLISH IV 1
 00008122 ENGLISH II 1-8281 
 00008124 ENGLISH IV 1-377 
 00009122 ENGLISH II 1-366 
 00548602 BUSINESS ENGLISH CONVERSATION 125 
09:00 - 12:0001417201 GENERAL CHEMISTRY 1
 01418201 GENERAL CHEMISTRY 120 
 01438606 WORK PHYSIOLOGY 117 
 01448614 INDUSTRIAL DISASTER MANAGEMENT 111 
13:00 - 14:0001118301 PHARMACY ORIENTATION AND ETHICS 155 
 01148305 PHARMACY PROFESSIONAL LEADERSHIP 144 
13:00 - 15:0000528343 ENGLISH FOR TOURIST GUIDES 1-248 
 00529341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 111 
 00538354 FRENCH IV 1
 00538355 FRENCH FOR HOTEL AND TOURISM BUSINESS 1
 00548543 CHINESE USAGE II 120 
 00548546 CHINESE FOR TOURISM AND HOTEL BUSINESS 1
 00838305 ORGANIZATION BEHAVIOR 113 
 01138134 FRAGRANCES AND AROMATHERAPY 1
 01139133 FRAGRANCES AND AROMATHERAPY 1
13:00 - 15:3000919201 INTRODUCTION TO BUSINESS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 124 
 01338206 OPERATION RESEARCH 1-5186 
13:00 - 16:0000138507 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS 1
 00138732 FUNDAMENTALS OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN 1
 01158309 COST CONTROL FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS 141 
 วันที่  20 กันยายน 2560
09:00 - 11:0000228431 INTERNATIONAL MARKETING 136 
 00338430 NEW MEDIA IN SOCIAL NETWORK ERA 117 
 00519201 TOURISM INDUSTRY 138 
 00519521 GENERAL KNOWLEDGE OF CHINA 114 
 00519601 BUSINESS JAPANESE I 123 
 00528514 CHINESE READING I 113 
 00729307 ELDERLY NURSING 1107 
 00818201 INTRODUCTION TO LAW 1
 01318301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1-1,4-4
 01319301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1-7317 
 01348404 AIR CARGO MANAGEMENT 1-5212 
09:00 - 11:3000238501 MANAGERIAL ACCOUNTING 131 
 00919102 PROBLEM SOLVING IN COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 122 
 00947320 ETHICS AND LAW IN THE INFORMATION PROFESSION 1
 00948317 SOCIAL CONTEXT AND ETHICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY PROFESSIONAL 122 
09:00 - 12:0000117302 INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING 1
 00118202 MATHEMATICS Il 1
 00118302 COMPUTER PROGRAMMING 1
 00119302 COMPUTER PROGRAMMING 127 
 00129202 MATHEMATICS II 1
 01118201 PHYSICS 154 
 01119102 PHYSICS 1
 01128109 MICROBIOLOGY 1
 01128213 MICROBIOLOGY 139 
 01418301 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION 123 
 01438401 ECONOMICS IN PUBLIC HEALTH 115 
 01438501 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING 1
 01438601 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL HYGIENE 117 
 01448615 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 111 
13:00 - 15:0000238462 BUSINESS OPERATIONS IN INDIA 112 
 00529214 TOUR GUIDING 130 
 00538235 FRONT OFFICE MANAGEMENT 137 
 00538317 BUSINESS READING 112 
 00538516 CHINESE WRITING I 112 
 00538517 CHINESE WRITING II 110 
 01129122 DERMAL PATHOPHYSIOLOGY 110 
 01148518 PHARMACEUTICAL CARE IN COMMUNITY PHARMACY 133 
 01158704 PRODUCT DEVELOPMENT II 120 
 01328203 AVIATION STATISTICS 1
 01328308 AVIATION AND ENVIRONMENT 1-5223 
13:00 - 15:3000008130 SCIENCE AND SOCIETY 120 
 00009130 SCIENCE AND SOCIETY 154 
13:00 - 16:0000138513 NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING 1
 00138730 INDUSTRIAL POLLUTION 1
 00147728 INDUSTRIAL POLLUTION 1
 00918302 DATA STRUCTURE AND ALGORITHM 133 
 01127309 MEDICINAL CHEMISTRY II 1
 01138409 MEDICINAL CHEMISTRY II 139 
 01158740 PHARMACOTHERAPY III 125 
 01427310 BIOCHEMISTRY 1
 01428208 BIOCHEMISTRY 141 
 01448511 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARDS AND CLEANED TECHNOLOGY 111 
 วันที่  21 กันยายน 2560
09:00 - 11:0000518502 CHINESE PRONUNCIATION 1
 00519502 CHINESE PRONUNCIATION 114 
 00529204 TOURIST BEHAVIORS 141 
 00538205 TOURIST BEHAVIORS 130 
 00728306 ADULT NURSING I 2
 00729305 ADULT NURSING I 1-2107 
 01148303 RESEARCH METHODOLOGY 134 
 01158523 CLINICAL SKILL IN DRUG THERAPY MONITORING 142 
 01338313 AIRLINE BUSINESS 1-5197 
 01448616 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING 111 
 01529208 STRATEGIC MANAGEMENT 125 
09:00 - 12:0000129607 COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATION 1
 00138314 FLUID MECHANICS 1
 00138401 ELECTRONIC CIRCUITS 1
 00148401 POWER PLANTS AND SUBSTATIONS 113 
 00938312 DATA COMMUNICATION AND NETWORKING 114 
 01129110 BIOCHEMISTRY 1
 01138412 PHARMACOGNOSY I 144 
 01428209 MATHEMATICS AND STATISTICS FOR HEALTH SCIENCE 145 
 01438402 PUBLIC HEALTH PHARMACOLOGY 116 
 01448512 SAMPLING AND ANALYSIS SOLID WASTE AND HAZARDOUS WASTE 1
13:00 - 15:0000338318 COMMUNICATION FOR PERSUASION 110 
 00528303 ENGLISH STRUCTURES FOR COMMUNICATION II 1
 00529305 ENGLISH STRUCTURE FOR COMMUNICATION II 113 
 00538345 ENGLISH FOR MANAGEMENT AND MARKETING 113 
 01119101 CALCULUS 1
 01148144 TREND IN COSMETIC RESEARCH AND DEVELOPMENT 111 
 01328204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 1-5238 
13:00 - 15:3000008132 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 115 
 00008135 MAN AND ENVIRONMENT 130 
 00008136 INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING 1-345 
 00009132 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 121 
 00009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 1-2,4-495 
13:00 - 16:0000008138 APPLIED MATHEMATICS 117 
 00238435 INTERNATIONAL FINANCE AND BANKING 136 
 01139116 BASIC STATISTICS 1
 01418202 PHYSICS 122 
 01438502 NOISE AND VIBRATION 1
 01438602 SAMPLING AND ANALYSIS OF INDUSTRIAL HYGIENE 117 
 วันที่  22 กันยายน 2560
09:00 - 11:0000238541 FINANCE AND ACCOUNTING FOR TOURISM 134 
 00519606 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION I 124 
 00529611 JAPANESE WRITING FOR COMMUNICATION 120 
 00539613 KANJI STUDIES 1
 00719201 ORGANIC CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCES 1-281 
 01529207 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 125 
09:00 - 11:3000219501 FUNDAMENTAL ACCOUNTING I 1
 00228402 STATISTICS AND QUANTITATIVE ANALYSIS FOR DECISION MAKING IN BUSINESS 131 
 00229510 STATISTICS AND QUANTITATIVE ANALYSIS FOR DECISION MAKING IN BUSINESS 119 
09:00 - 12:0000008107 THAI WAYS OF LIFE 1-3303 
 00009107 THAI WAYS OF LIFE 112 
 00138405 MICROPROCESSORS 1
 00138639 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1
 01438503 WATER QUALITY ANALYSIS 1
 01448617 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY STANDARDS 111 
13:00 - 15:0000238202 BUSINESS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 130 
 00248436 INTERNATIONAL BUSINESS STRATEGY MANAGEMENT 129 
 00338427 COMMUNICATION PLANNING AND EVALUATION 117 
 00548220 RESEARCH METHOD IN TOURISM 145 
 00548538 CHINESE FOR TOURIST GUIDES 112 
 00729211 HUMAN DEVELOPMENT AND HEALTH PROMOTION 1107 
 01337307 AVIATION SAFETY 1
 01338312 AVIATION SAFETY 1-5201 
13:00 - 15:3000008112 PSYCHOLOGY FOR LIFE 143 
 00008120 MUSIC APPRECIATION 1
 00009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 156 
 00009115 ASEAN STUDIES 141 
 00009116 MUSIC APPRECIATION 125 
 00938412 APPLICATION DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICES 115 
13:00 - 16:0000138614 DATABASE SYSTEM DESIGN 1
 01427413 BIOSTATISTICS 1
 01428210 BIOSTATISTICS 139 
 01438403 FAMILY HEALTH CARE 116 
 01438603 BASIC ENGINEERING FOR INDUSTRIAL HYGIENE 117 
 วันที่  25 กันยายน 2560
09:00 - 11:0000338425 CURRENT AFFAIRS ANALYSIS 1
 00529603 BUSINESS JAPANESE III 120 
 00538524 BIOGRAPHY OF CHINESE THINKERS AND LEADERS 111 
 00538525 CHINESE WISDOM AND PHILOSOPHY 112 
 00548219 SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 144 
 00728209 PATHOPHYSIOLOGY 1-2
 00729210 PATHOPHYSIOLOGY 1-2101 
 01118401 PHARMACEUTICAL CALCULATIONS 159 
 01138509 TOXICOLOGY AND CLINICAL TOXICOLOGY 135 
 01148143 COSMETIC PRODUCT DEVELOPMENT II 111 
 01148519 INPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 135 
 01148701 TREND IN PHARMACEUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 116 
09:00 - 11:3000218501 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 1-5206 
 00229531 INTERMEDIATE ACCOUNTING I 120 
 00238201 OPERATIONS MANAGEMENT 135 
 00238536 COST ACCOUNTING II 111 
 00928306 COMPUTER ORGANIZATION 143 
 01327212 PRINCIPLES OF ACCOUNTING AND FINANCE 1
09:00 - 12:0000129614 DIGITAL CIRCUIT DESIGN 1
 00148403 HIGH VOLTAGE ENGINEERING 112 
 01128125 FORMULATION TECHNOLOGY II 1
 01128404 PHARMACEUTIC I 140 
 01139130 FORMULATION PREPARATION II 1
 01158741 PHARMACOTHERAPY IV 125 
 01428207 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 140 
 01437528 COMMUNITY NUTRITION 1
 01438404 COMMUNITY NUTRITION 116 
 01438507 AIR QUALITY MEASUREMENT 1
 01438604 INDUSTRIAL SAFETY 117 
 01448514 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY 1
 01448618 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADMINISTRATION 111 
13:00 - 15:0000528512 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 114 
 00529212 TOUR PLANNING AND ORGANIZATION 130 
 00529313 ENGLISH READING SKILLS 113 
 00538332 ENGLISH FOR ADVERTISING AND PUBLIC RELATION 113 
 00538334 BUSINESS TRANSLATION I 119 
 00718202 PHYSICS IN NURSING 2
 00719202 PHYSICS IN NURSING 1-281 
 00848201 ENGLISH FOR PUBLIC ADMINISTRATION 118 
 01348406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 1-5211 
13:00 - 16:0000138506 MACHINE DESIGN 1
 00138616 COMPUTER ORGANIZATION ARCHITECTURE AND MICROCOMPUTER DESIGN 1
 01437532 PUBLIC HEALTH COMMUNICATION 1
 01448415 PUBLIC HEALTH COMMUNICATION 115 
 วันที่  26 กันยายน 2560
09:00 - 10:0001128405 PHARMACEUTIC LABORATORY I 138 
 01148514 DRUG USE EVALUATION 134 
09:00 - 11:0000238358 FASHION MARKETING 1
 00238433 IMPORT – EXPORT MANAGEMENT AND CUSTOMS 133 
 00538239 THAI HERITAGE FOR TOURISM 131 
 00539625 JAPANESE STUDIES 1
 00748319 SEMINAR IN NURSING PROFESSION 1-785 
 00818203 THAI POLITICS, SOCIAL AND ECONOMY 1
 01148708 INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PROCESSING 121 
 01158732 COMMUNITY PHARMACY MANAGEMENT 125 
 01328307 AVIATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 1-5222 
09:00 - 11:3000228535 INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT 1
09:00 - 12:0000118206 GENERAL PHYSICS Il 1
 00129206 GENERAL PHYSICS II 115 
 00138414 POWER QUALITY 1
 00138644 WEB TECHNOLOGY 1
 00138708 QUALITY CONTROL 1
 00918304 INTERNET AND WEB TECHNOLOGY 1
 00938418 ELECTRONIC COMMERCE TECHNOLOGY 125 
 01118203 GENERAL CHEMISTRY 154 
 01119103 GENERAL CHEMISTRY 1
 01428302 ENVIRONMENTAL HEALTH 140 
 01438307 INFECTIOUS AND NON-INFECTIOUS DISEASE 141 
 01448412 HEALTH IMPACT ASSESSMENT 115 
13:00 - 14:0001148516 DRUG ABUSE 133 
13:00 - 15:0000548545 CHINESE USAGE IV 1
 00729303 HEALTH TEACHING AND COUNSELING FOR NURSES 1107 
 01138506 PHARMACOLOGY LABORATORY 144 
 01139132 STABILITY AND STABILIZATION OF COSMETIC PRODUCTS 1
 01148145 FUNCTIONAL FOODS 112 
13:00 - 15:3001318201 AVIATION MATHEMATICS 1-729 
 01319201 AVIATION MATHEMATICS 1-7290 
13:00 - 16:0000138613 DATA COMMUNICATION 1
 00948318 ENGLISH LANGUAGE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 123 
 วันที่  27 กันยายน 2560
09:00 - 11:0000218301 PRINCIPLES OF MARKETING 1
 00219403 PRINCIPLES OF MARKETING 141 
 00219504 PRINCIPLES OF MARKETING 1
 00228501 BUSINESS FINANCE 1
 00229508 FINANCE AND FINANCIAL MANAGEMENT 120 
 00238434 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 129 
 00518501 CHINESE I 1
 00518503 CHINESE II 115 
 00519202 PRINCIPLES OF MARKETING 140 
 00519501 CHINESE I 117 
 00528504 CHINESE III 113 
 00529304 PRINCIPLES OF MARKETING 113 
 00529614 JAPANESE READING FOR COMMUNICATION 120 
 00729311 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I 1106 
 01148304 COMMUNITY PHARMACY 133 
 01338207 DATABASE SYSTEM FOR AVIATION 1-5195 
09:00 - 11:3000238539 ADVANCED ACCOUNTING I 110 
09:00 - 12:0000129612 BASIC ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING 1
 00138407 ELECTRICAL MACHINES 1
 00148402 POWER SYSTEM PROTECTION 112 
 00938417 INTRODUCTION TO DATA MINING 122 
 01139134 NATURAL PRODUCTS FOR BEAUTY AND HEALTH 110 
 01148152 NATURAL PRODUCT FOR BEAUTY AND HEALTH 1
 01438308 BASIC HEALTH SERVICES 139 
13:00 - 15:0000238451 PURCHASING AND MATERIAL MANAGEMENT 164 
 00338214 ENGLISH FOR COMMUNICATION ARTS 1
 00538206 CROSS CULTURAL COMMUNICATION 133 
 00538316 BUSINESS CONVERSATION 112 
 00538535 BUSINESS LAWS AND INVESTMENT IN CHINA 111 
 00538536 BUSINESS ADMINISTRATION IN CHINESE CULTURE 112 
 00718203 BIOLOGY FOR HEALTH SCIENCES 1
 00719203 BIOLOGY FOR HEALTH SCIENCES 1-281 
 01118204 GENERAL BIOLOGY 157 
 01119105 GENERAL BIOLOGY 110 
 01128211 ANATOMY AND PHYSIOLOGY II 143 
 01148146 SERVICES BUSINESS IN BEAUTY AND HEALTH 112 
 01158522 DRUG CARE IN HIGH RISK PATIENTS 138 
 01348405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 1-5214 
13:00 - 15:3000917302 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 1
 00918204 INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY 1
 00919101 INTRODUCTION TO COMPUTER TECHNOLOGY AND INFORMATION SYSTEM 124 
13:00 - 16:0000138720 SYSTEM ENGINEERING 1
 01138505 PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY III 141 
 วันที่  28 กันยายน 2560
09:00 - 11:0000218402 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 1
 00219405 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 140 
 00219506 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 1
 00229507 BUSINESS LAWS AND LAWS RELATED ACCOUNTING PROFESSIONS 120 
 00248201 STRATEGIC MANAGEMENT 155 
 00528534 CHINA IN THE MODERN WORLD 114 
 00539218 TOURISM RESOURCE DEVELOPMENT 128 
 00539628 JAPANESE FOR PROFICIENCY TEST I 1
 00738311 MATERNITY-NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY I 192 
 01148420 INDUSTRIAL PHARMACY I 151 
 01158712 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 122 
09:00 - 11:3000948428 SPECIAL TOPICS IN WEB AND INTERNET TECHNOLOGY 138 
 01328306 AVIATION PHYSICS 1-5205 
09:00 - 12:0001129123 ANALYTICAL CHEMISTRY I 111 
 01138128 ANALYTICAL CHEMISTRY I 1
 01138410 PHARMACEUTICAL ANALYSIS I 141 
 01447635 ENVIRONMENTAL IMPACTS ASSESSMENT 1
 01448513 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 127 
13:00 - 15:0000538315 PRINCIPLES OF TRANSLATION 117 
 00538506 CHINESE GRAMMAR 112 
 00748315 LEADERSHIPS AND NURSING MANAGEMENT 1100 
 01129124 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I 1
 01138411 PHARMACEUTICAL ANALYSIS LABORATORY I 143 
 01139136 EVALUATION OF COSMETIC PRODUCTS 1
 01148421 INDUSTRIAL PHARMACY LABORATORY I 145 
 01158716 EVALUATION OF COSMETIC PRODUCT 1
 01318303 PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE 3
 01319303 PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE 1-7315 
13:00 - 16:0000138612 OPERATING SYSTEMS 1
 00138703 INDUSTRIAL WORK STUDY 1
 00148520 AIR CONDITIONING 1
 00938405 DATABASE APPLICATION PROGRAMMING 113 
 01118205 ORGANIC CHEMISTRY I 164 
 วันที่  29 กันยายน 2560
09:00 - 10:3000738314 PRIMARY MEDICAL CARE 192 
09:00 - 11:0000229509 MANAGERIAL ECONOMICS 120 
 00338215 LAW AND ETHICS FOR MASS MEDIA 110 
 00428216 BUSINESS LAW AND BUSINESS ENVIRONMENT 132 
 00538216 TOURISM MARKETING 130 
 00538518 CHINESE TRANSLATION SKILL 112 
 00719205 ANATOMY 1-281 
 00748317 COMMUNITY NURSING 1100 
 01148148 LAW AND ETHICS FOR COSMETIC AND HEALTH PRODUCT 111 
 01148513 CLINICAL PHARMACOKINETICS 135 
 01158721 DEVELOPMENT OF HERBAL RAW MATERIAL 122 
 01417307 ANATOMY 1
09:00 - 11:3000937376 INTRODUCTION TO INFORMATION SYSTEMS SECURITY 1
 00948316 ASSURANCE AND MAINTENANCE INFORMATION SECURITY SYSTEM 120 
09:00 - 12:0000128305 ENGINEERING MECHANICS 1
 00128610 DATA STRUCTURE AND ALGORITHM 1
 00129305 ENGINEERING MECHANICS 115 
 00129604 DATA STRUCTURE AND ALGORITHM 1
 00138705 OPERATIONS RESEARCH FOR ENGINEERS 1
 00928310 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 113 
13:00 - 15:0000529306 ENGLISH LINGUISTICS 114 
 00538318 BUSINESS WRITIING 112 
 00548323 SEMINAR ON BUSINESS ENGLISH USAGE 119 
 01129121 RAW MATERIALS IN COSMETIC PRODUCTS 115 
 01138132 RAW MATERIAL IN COSMETIC PRODUCT 1
 01138507 DISPENSING PHARMACY I 140 
13:00 - 16:0000148510 INTERNAL COMBUSTION ENGINE 1
 00928203 APPLIED MATHEMETICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 124 
 01128501 PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY I 152 
 01437630 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT 1
 01438505 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT 126 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: