เมนูหลัก

  ตรวจสอบการจองใช้ห้อง วันที่ 21/2/2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • ห้องเรียนปกติ - สำนักบริการการศึกษา
 • ห้องเรียนที่ติดตั้ง LCD - ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - สำนักสารสนเทศ
 • ห้องประชุม และอื่นๆ - สำนักอธิการบดี
 • «Prev Next»
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1
  2345678
  9101112131415
  161718192021 22
  23242526272829
         

  ห้อง
  ประเภท
  เวลา
  ประเภทการใช้
  วัตถุประสงค์
  ผู้จอง
  สถานะ
  LCD (L2) ป.เอก Ph.D
  12:00-16:30
  ทั่วไปสอบข้อเขียนประมวลความรุ้หลักสูตร M.Edจอง
  Lecture
  08:30-11:30
  สอนชดเชยสอนชดเชย กลุ่ม 1 รายวิชา 01328311/01339311 การขนส่งสินค้าทางอากาศ (ชดเชยวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) จองให้ อ.เจริญฯสุรเดช อาจสิงห์งดใช้
  L1 (LCD)
  08:30-11:30
  สอนชดเชยสอนชดเชย กลุ่ม 1 รายวิชา 01328311/01339311 การขนส่งสินค้าทางอากาศ (ชดเชยวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) จองให้ อ.เจริญฯสุรเดช อาจสิงห์จอง
  L1 (LCD)
  12:30-15:30
  สอนชดเชยสอนชดเชย กลุ่ม 5 รายวิชา 01328311/01339311 การขนส่งสินค้าทางอากาศ (ชดเชยวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) จองให้ อ.เจริญฯสุรเดช อาจสิงห์จอง
  L2 (LCD)
  15:30-17:30
  สอนชดเชยกันต์ อาลัยญาติจอง
  LCD (L2)
  15:30-18:30
  สอนชดเชยสอนชดเชย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากผู้สอนถูกมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่กิตติเชษฐ์ นนทะสุดงดใช้
  LCD (L2)
  15:30-18:30
  สอนชดเชยสอนชดเชย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากผู้สอนถูกมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่กิตติเชษฐ์ นนทะสุดจอง
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]