เมนูหลัก

  ตรวจสอบการจองใช้ห้อง วันที่ 20/3/2562

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • ห้องเรียนปกติ - สำนักบริการการศึกษา
 • ห้องเรียนที่ติดตั้ง LCD - ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - สำนักสารสนเทศ
 • ห้องประชุม และอื่นๆ - สำนักอธิการบดี
 • «Prev Next»
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       12
  3456789
  10111213141516
  17181920 212223
  24252627282930
  31      

  ห้อง
  ประเภท
  เวลา
  ประเภทการใช้
  วัตถุประสงค์
  ผู้จอง
  สถานะ
  LCD(L2) คณะเภสัช
  08:30-11:30
  สอนชดเชย01338316 หลักการบิน กลุ่ม 2อ.ณฤเดช พันธ์โอภาสจอง
  LCD (L2)
  08:30-11:30
  สอนชดเชยชดเชยพิธีประสาทปริญญาบัตร กลุ่ม 5 วิชาการบริการข่าวสารการบินสุรเดช อาจสิงห์จอง
  L4 (LCD)
  08:30-11:30
  สอนชดเชย01329203/01328203 สถิติการบิน กลุ่ม 2ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยชัยจอง
  (LCD)L2 คณะเภสัช
  09:00-12:00
  ทั่วไปเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์จอง
  LCD (L2) คณะเภสัช
  12:30-15:30
  สอนชดเชยสอนชดเชยรายวิชา 01328310/01329310 การบริการข่าวสารการบินอาจารย์ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์จอง
  LCD(L2) คณะเภสัช
  12:30-15:30
  สอนชดเชย01338314 ภาษาอังกฤษการบินน.อ.หญิงนวลพงศ์ เทียนทองจอง
  (LCD)L2
  12:30-15:30
  สอนชดเชย01119204 เคมีอินทรีย์ดร. นภดล รังแก้วจอง
  LCD (L2)
  12:30-15:30
  สอนชดเชย01319302/01318302 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน กลุ่ม4อ.ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์จอง
  L2 (LCD)
  12:30-15:30
  สอนชดเชย00528312/00529313 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษรศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณจอง
  L1 (LCD)
  12:30-15:30
  สอนชดเชย01329311/01328311 การขนส่งสินค้าทางอากาศ กลุ่ม 1อ.เจริญ/อ.อดุลยรัตน์/อ.สุธาสินีจอง
  L1 (LCD)
  12:30-16:00
  ทั่วไปปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอ.สุกัญญา สมมณีดวงจอง
  L2 (LCD)
  13:00-16:00
  ทั่วไปสอบกลางภาค 2/2561 (ล่าช้า)สำนักบริการการศึกษาจอง
  L1 (LCD)
  13:00-16:00
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกงานอ.กันต์ อาลัยญาติจอง
  L1 (LCD)
  13:00-16:00
  ทั่วไปสอบวัดความรู้ฝึกงานผศ.ธนากร น้ำหอมจันทร์จอง
  (LCD)L2 คณะเภสัช
  13:00-16:30
  ทั่วไปเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์จอง
  L2 (LCD)
  13:00-16:30
  กิจกรรมSuper Resumeคณะศิลปศาสตร์จอง
  LCD (L2) คณะเภสัช
  13:30-16:30
  สอนชดเชย01148738 เภสัชกรรมบำบัด 1อ.ปิยะธิดา ป้องเรืองดิลกจอง
  LCD(L2) คณะเภสัช
  15:30-18:30
  สอนชดเชย01338316 หลักการบิน กลุ่ม 3อ.ณฤเดช พันธ์โอภาสจอง
  LCD (L2) คณะเภสัช
  08:30-11:30
  สอนชดเชยสอนชดเชยนพดล รังแก้วจอง
  L1 (LCD)
  08:30-11:30
  สอนชดเชยสอนชดเชยแทนวันพฤหัสที่ 28 มีนาคม 2562อุบลรัตน์ ชนะโรคจอง
  L1 (LCD)
  08:30-11:30
  งดใช้ห้องเรียนเนื่องจากติดภารกิจ และได้สอนชดเชยในวันที่ 19 มีนาคม 2562กนกวรรณ เอี่ยมชื่นงดใช้
  L1 (PLASMA)
  08:30-11:30
  สอนชดเชยสอนชดเชยวันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 62นวลพงศ์ เทียนทองจอง
  L1 (LCD)
  08:30-11:30
  สอนชดเชยสอนชดเชยวันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้สอนโดย อ.อดุลยรัตน์ แจ่มเล็กเจริญ คงเจริญจอง
  L1 [LCD]
  08:30-11:30
  สอนชดเชยสอนชดเชยเนื่องจากวันหยุดรับปริญญาวันที่ 28 มีนาคม 2562สุริยะ สามิบัติจอง
  L1 [LCD]
  08:30-12:00
  สอนชดเชยสอนชดเชยเนื่องจากวันหยุดในวันปริญญาวันที่ 28 มีนาคม 2562สุริยะ สามิบัติงดใช้
  L1 (LCD)
  09:00-11:00
  สอนชดเชยกิตติ โพธิ์เย็นจอง
  L2 (LCD)
  10:00-12:00
  สอนชดเชยกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1กฤษดา อนันตวุฒิจอง
  L2 (LCD)
  11:30-12:00
  กิจกรรมกิจกรรมไหว้ครูกฎหมายปีการศึกษา ๒๕๖๑สุกิจ อยู่ในธรรมจอง
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]